ایجاد همدلی
  • معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛

    معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، برای شکوفایی هر چه بهتر دانشگاه های استان باید فضای آرام و بانشاط در این مراکز حاکم باشد.