اپراتور هوشمند
  • معاون شرکت مخابرات ایران؛

    اوود زارعیان با بیان اینکه نقش هوش مصنوعی در مراکز تماس در آینده‌ای نزدیک بسیار پر رنگ‌تر خواهد شد تاکید کرد: در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییر اساسی در استانداردهای مراکز تماس و تحول در این صنعت خواهیم بود