اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
`