اولویت توسعه گردشگری
  • مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان با اشاره به پتانسیل های موجود در استان کردستان گفت: سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کشور استان کردستان را در لیست اولویت های خود برای توسعه گردشگری قرار داده است.