اهدای ۱۴۱ دستگاه ونتیلاتور از سوی وزارت نفت به وزارت بهداشت