انفجار و آتش‌سوزی شدید ساختمان چهار طبقه در خیابان فخر رازی