انتقال خون کردستان
  • استاندار کردستان اعلام کرد:

    استاندار کردستان بر تسریع مراحل ساخت ساختمان فنی انتقال خون کردستان تاکید کرد و با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی این پروژه اظهار داشت که استانداری کردستان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش خواهند کرد که این ساختمان در پایان سال 98 به بهره برداری برسد.

  • معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

    معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان جایگاه و نقش انتقال خون را راهبردی دانست و اضافه کرد: انتقال خون کردستان عضوی از قرارگاه زیستی شفا و از مراکز ثقل استان در مباحث بیوتروریسم به شمار می رود.

  • مدیرکل انتقال خون استان کردستان؛

    مدیرکل انتقال خون استان کردستان گفت: از آغاز ماه محرم تا پایان عاشورا یک هزار و ٦١٥ داوطلب اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان مراجعه کرد و در مجموع یک هزار و ١٨١ واحد خون کامل اهدا شده است.