انتصابات شهردار
  • انتقاد مجدد حجت نظری از انتصابات شهردار در صحن شورا

    حجت نظری گفت: سرپرست جدید برای سازمان شهرداری ها انتخاب شده است در طول کمتر از یک سال شاهد انتخاب سومین سرپرست برای سازمان مربوطه هستیم که این امر نشانگر امواج بی ثباتی و سردرگمی و اعمال سلیقه های متفاوت در سازمان است.

  • عضو شورای شهر در گفتگو با موج

    جوان ترین عضو شورا حجت نظری و عضو حزب اعتماد ملی معتقد است شهردار تهران به لحاظ قانونی مادون شورا است و باید انتصابات مدیریتی را با شورا درمیان بگذارد. وی معتقد است : پیروز حناچی تاکنون در حوزه انتصابات به نظرات شورا توجه نکرده و این رویکرد درحالی است که شرط مشورت گیری با شورا با شهردار شرط شده بود.