الگوی مسئولیت های اجتماعی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    توجه به مسوولیت اجتماعی که موضوع نوپایی در ایران به شمار می رود روز به روز در حال گسترده شدن است و یکی از شرکت های پیشگام اپراتور اول تلفن همراه است که سایر شرکت ها می توانند با الگو برداری از همراه اول در مسیر توسعه فعالیت های مسوولیت اجتماعی خود گام بردارند.