افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها
  • محسن هاشمی:

    رییس شورای شهر تهران گفت: تاکسی‌ها در تهران خطی هستند و متوسط افزایش نرخ کرایه برای آنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده اما ممکن است کسی بیشتر از این افزایش داشته باشد. در حقیقت متوسط افزایش ۲۰ درصد بوده است.