افزایش بارش
  • افزایش ۱۲۵ درصدی بارش‌ها در سال ۹۷؛

    سازمان هواشناسی با اعلام افزایش ۱۲۵ درصدی بارش‌ها در سال زراعی ۹۸-۹۷، میانگین بارش کشور در بهار۹۸ را در محدوده نرمال و میانگین دما در فروردین و اردیبهشت سال آینده را در محدوده میانگین بلندمدت پیش‌بینی کرد.