اعظم کریمی
  • مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد؛

    مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: عنایت ویژه وزیر ورزشو جوانان به بهره گیری از ظرفیت بالای خیرین و تلاش برای راه اندازی مجمع استانی خیرین ازدواج است.

  • مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد؛

    مدیرکل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت:برگزاری مناسب و دقیق کارگاه های پیش از ازدواج در ارتقای علمی و عملی مخاطبان نقش آفرین است و از افزایش طلاق در جامعه به شدت پیشگیری می کند.