اعطای مرخصی به سربازان
  • فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد؛

    امیر سرتیپ کیومرث حیدری گفت: به دیگر سربازان شهرهای مختلف که در سیل اخیر امداد رسانی کرده اند نیز یک ماه مرخصی داده خواهد شد و این اختیار را خواهند داشت که محل خدمت خود را انتخاب کنند.