اسماعیل کبوتران
  • مدیرکل سلامت و تربیت بدنی وزارت نفت:

    مدیرکل سلامت و تربیت بدنی وزارت نفت با اشاره به اینکه سیاست های کلان صنعت نفت و ورزش توسط وزیر نفت ابلاغ شده است، گفت: برای مناطق عملیاتی و استانهای کمتر برخوردارکشوردر برخی موارد تبصره هایی در نظر گرفته می شود تا بتوانند در حوزه مسئولیت های اجتماعی از جمله ورزش، به جوانان محروم منطقه کمک کنند.