استعفای برایان هوک
  • علی شمخانی:

    دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هدف راهبرد فشار حداکثری از فروپاشی و تغییر نظام، به جلوگیری از ثروتمند شدن ایران تبدیل شد! «برایان» هم مثل «جان» ناکام از کاخ سفید رفت.

  • ابوالفضل عمویی:

    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به استعفای برایان هوک گفت: یک شکست خورده از ایران رفته و یک شکست خورده از ونزوئلا جانشین‌اش می‌شود. تحریم‌ها هم به زودی شکست می خورند، درست مثل طراحانش.