آتش سوزی سینما
  • سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: آتش سوزی در اتاقکی که کابل و تابلو برق در آن وجود داشت رخ داده بود که خوشبختانه به سرعت اطفاء شد.