آتش بس انسانی
  • ناظران سازمان ملل در لیبی گفتند : که درگیری ها در پایتخت این کشور ادامه دارد و هیچ آتش بسی در این مناطق اجرا نشده است .