آبلیموی غیر بهداشتی سایدا
  • هشدار معاونت غذا و داروی استان اصفهان

    معاونت غذا و داروی استان اصفهان درغیربهداشتی بودن آبلیمو با نام تجاری سایدا به شهروندان هشدار داد.