خبرگزاری موج، وابسته به موسسه فرهنگی، هنری و خبری مرور وقایع جهان است که درسال 1381 با شماره 14639و با مجوز رسمی از وزارت ارشاد اسلامی به عنوان نخستین خبرگزاری خصوصی کشور به ثبت رسیده و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.

راهبرد اصلی این خبرگزاری، اطلاع رسانی صحیح، شفاف و سریع در همه حوزه ها با تاکید بر ابعاد گوناگون اقتصاد است. موج همواره می کوشد با نوآوری و فناوری نوین و همچنین با اولویت در ارائه خدمات شبکه الکترونیکی و اطلاع رسانی در حیطه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بازرگاني، رابطه سودمندي را با گروه هاي ذي نفع(عموم مردم, سیاستمداران، افراد، گروه ها، سازمان های مردم نهاد، صاحبان حرفه و شغل، اصناف، بازرگانان، موسسات فعال در حيطه خدمات، صنعت، اقتصاد و بازرگاني، وزارتخانه هاي اقتصاد، صنعت، نفت، نيرو، بانك ها و سازمان برنامه و بودجه، بنيادها و مراكز اقتصادي، صنعتي و ... ، داخلي و خارجي) برقرارکند و آن را به نحو شایسته توسعه دهد.

حركت موج به گونه ای است كه فضاي لازم و مناسب با ارزش هاي ديني و اخلاقي را در رقابتي سالم و علمي براي همه اقشار در حيطه اقتصاد خرد و كلان فراهم می کند و با پايبندي به رعايت اصول فوق و نيز بهره برداري از فناوري روز، رقابت چشمگيري با سايرين برقرار خواهد کرد.

همچنين تلاش می کند از هر گونه فرصت مناسب براي جذب بيشتر سرمايه ها در مسير توسعه و پويايي كشور و جلوگيري از انحرافات در حوزه اقتصاد استفاده کند و با ارائه خدمات كيفي و كمي، راه هاي مناسب را پيش روي فعالان حوزه اقتصاد قرار دهد و از اين بابت برتري رقابتي ویژه ای نسبت به سايرين داشته باشد و كمبود اطلاع رساني و ارائه خدمات صحيح و دقيق را در اين رابطه پوشش دهد.

ماموريت موج اين است كه در تقويت و تایيد نهضت اطلاع رساني، اقدامات حرفه اي، تخصصي و فني انجام دهد تا بتواند در بخش هاي مختلف جامعه مشاركت و نقش آفريني داشته باشد و به عنوان نخستين مجموعه خصوصي، زمينه مناسب شفاف سازي اطلاعات به ویژه در عرصه اقتصاد پوياي جهاني و ارائه خدمات ممكن الكترونيكي مرتبط با آن رقابت نمايد.

موج براي غني سازي فرايند اطلاع رساني فعاليت هایش از تحقيق و پژوهش و رهيافت هاي علمي همه موسسات مشابه خصوصي و دولتي داخلي و بين المللي، همچنين ايجاد ارتباط نزديك با افراد متخصص و مرتبطين حوزه هاي فعاليت، صاحبان حرف و مشاغل، اصناف، مسوولين و مديران موفق و نيز شناخت علمي و كاربردي نيازها به روش های مختلف بهره خواهد جست و عملا محيط سالم را در اين فرایند ايجاد خواهد كرد.

استراتژی كلان خبرگزاری موج در مرحله اول با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي كشور، اطلاع رساني، مطالعه و ارائه آرا و بستر سازي مناسب براي فضاي اقتصادي كشور، در همه ابعاد آن است و در اين راستا دست همكاري و نياز به همه آحاد مردم، صاحب نظران حوزه انديشه علمي، ديني، اقتصادي، منتقدان، مسوولان، صاحبان صنف ها و مشاغل دراز مي كنيم به اميد اينكه گام موثري در صحنه اقتصاد ملي برداشته شود. و در مراحل بعدی در عرصه های سیاسی، فرهنگی اقدامات اطلاع رسانی حرفه ای خواهد نمود.