مدیر روابط عمومی استانداری یزد گفت: با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان تاکنون دستورالعملی بنابر تغییر ساعت کاری ادارات از وزارتخانه به یزد ارسال نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی صالحی مدیر روابط عمومی استانداری یزد افزود: تصمیم گیری در خصوص تغییر ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان به صورت کشوری انجام می‌شود و تاکنون دستورالعملی برای تغییر ساعت کاری ادارات به استانداری ارسال نشده است.
روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه 1398 اولین روز از ماه مبارک رمضان است.