مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: باید همه امکانات رفاهی برای همه افراد در حوزه گردشگری در دسترس باشد تا همه بتوانند از آن بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مصطفی فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد هم در این نشست با اشاره به اینکه گردشگری در دسترس از شعارهای میراث فرهنگی است، گفت: باید همه امکانات رفاهی برای همه افراد در حوزه گردشگری در دسترس باشد تا همه بتوانند از آن بهره مند شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه بافت تاریخی یزد ثبت جهانی شده و انتظار گردشگری در دسترس در این بافت وجود دارد، این اداره کل در مباحث گردشگری به حضور افراد سالمند، معلولان و افراد دارای محدودیت‌های خاص در بناهای تاریخی توجه ویژه دارد.