توفان گردو خاک با منشا دشت یزد _اردکان شهرستان های اردکان و میبد را درنوردید.

به گزارش خبرگزاری موج یزد،  توفان گردو خاک با منشا دشت یزد _اردکان شهرستان های اردکان و میبد را در نوردید.

توفان گرد و خاک در لحظه مخابره در جاده میبد به یزد ادامه دارد و اداره کل هواشناسی یزد در برخی نقاط استان یزد وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی کرده بود.