استاندار یزد در شورای آموزش و پرورش استان گفت:معلم یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در زندگی و شکل گیری شخصیت دانش آموزان است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدعلی طالبی استاندار یزد در شورای آموزش و پرورش استان یزد افزود: در جامعه مشاهده می کنیم که برخی از فعالیت های جزء وظایف و مسولیت یک معلم نیست اما در راستای رفع مشکل دانش آموز خود تلاش وافر انجام می دهد.

وی اظهار داشت: معلمانی ما در جامعه داریم با احساس مسوولیت بالا و بدون هیچ گونه چشمداشتی کارهای ویژه ای انجام می دهند که قابل قدردانی است.

استاندار یزد تصریح کرد: این گونه شخصیت ها باید در جامعه تجلیل و معرفی شوند که موجب تشویق و ترغیب دیگر معلمان شود، زیرا معلم یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در زندگی و شکل گیری شخصیت دانش آموزان است بنابراین ما باید معلمان تاثیر گذار در جامعه پرورش دهیم.

طالبی تصریح کرد: برخی دانش آموزان وابستگی خاصی به معلم اثر گذار خود دارند که رفتار این معلم می تواند الگوی برای فرزندان باشد، جامعه امروز ما نیازمند معلمان تاثیر گذار است.