در پی وقوع سیلاب های اخیر در رودخانه خالکایی شهرستان ماسال و تخریب آب بند بتنی دوله ملال و سردهنه های منشعب از آن سنگ چینی، دیواره سازی و ترمیم و بازسازی سردهنه ها آن انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در پی وقوع سیلاب در رودخانه خالکایی شهرستان ماسال و تخریب آب بند بتنی دوله ملال و سردهنه های منشعب از آن، که وظیفه تأمین آب حدود 500 هکتار از اراضی شالیکاری شهرستان را برعهده داشت، شرکت آب منطقه ای استان گیلان اقدام به سنگ چینی و دیواره سازی و ترمیم و بازسازی سردهنه ها به صورت شبانه روزی نموده است.

ترمیم آب بند بتنی دوله ملال رودخانه خالکایی ماسال

بر اساس این گزارش از دلایل اصلی اقدامات انجام شده، جلوگیری از آسیب های بیشتر در سیلابهای آتی اشاره نمود و همچنین جهت تکمیل پروژه مزبور شرکت آب منطقه ای با بکارگیری شرکت مهندسین مشاور در حال تهیه طرح می باشد که نسبت به عملیات بازسازی تکمیلی بند بتنی اقدام خواهد شد.