معاون عمرانی شهرداری گفت: با توجه به اعتبار آسفالت‌ریزی در نظر گرفته‌ شده لکه‌گیری و ترمیم حفاری در مناطق شهرداری کرمانشاه و روکش آسفالت و آسفالت اساسی در معابر خاکی از جمله برنامه‌های در دست اجرای شهرداری است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، معاون عمرانی شهرداری در خصوص آسفالت معابر گفت: معابر اصلی و فرعی مناطق هشتگانه شهرداری کرمانشاه با جدول زمان‌بندی‌شده در حال آسفالت‌ریزی است که در سه‌ماهه نخست سال بیش از ۲۰ هزار تن آسفالت به‌کاربرده شده است و تاکنون این روند بیش از ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. حمید اعتصامی فر افزود: در سال جاری عملیات اسفالت‌ریزی به میزان ۲ میلیون مترمربع در نظر گرفته‌شده است که این میزان نسبت به سنوات قبل رشد دو برابری داشته است و این امر یکی از خواست‌های مسلم شهروندان است. وی خاطرنشان کرد: بنا بر اعتبار ۳۰ میلیاردی که در نظر گرفته‌شده است ۳۵ درصد عملیات آسفالت‌ریزی توسط سازمان عمران شهرداری و مابقی توسط بخش خصوصی به میزان ۲۵۰ هزار مترمربع لکه‌گیری، ۳۰۰ هزار مترمربع روکش و ۶۰۰ هزار نیز آسفالت اساسی معابر خاکی انجام خواهد شد.