موج
کدخبر : ۳۸۲۰۸۹ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-382089

دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال؛

دیدار تیم ملی والیبال ایران و آلمان در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و آلمان در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 12:30 دقیقه به مصاف هم رفتند.

* ترکیب تیم ملی والیبال ایران

 میلاد عبادی‌پور، رضا عابدینی، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت‌پور، مسعود غلامی، صابر کاظمی، مرتضی شریفی، میثم صالحی، محمدطاهر وادی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار و بردیا سعادت

* ترکیب تیم ملی والیبال آلمان

یان زیمرمن، اریک بورگراف، سیمون هرش، لینوس وبر، مارکوس بومه، توبیاس کریک، نواه باکسفولر، فلوریا کریج، لوکاس مازه، کریستین فروم (کاپیتان)، روبن شات، موریتز ریچرت، دنیس کالیبردا، ژولین زنگر

* ست نخست/ ایران 25 آلمان 23

اولین امتیاز برای آلمان به دست آمد.

بازی با نتیجه سه بر دو به سود آلمان ادامه دارد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط کالیبردا تبدیل به امتیاز برای آلمان شد.

میثم صالحی دفاع شد تا امتیاز آلمان 5 شود.

آبشار سرعتی توبیاس کریک آلمان را به امتیاز 6 رساند.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

موسوی روی کار سرعتی امتیاز سوم را برای ایران به دست آورد.

چهارمین امتیاز توسط میثم صالحی برای ایران به دست آمد.

سرویس موسوی اینبار به تور برخورد کرد تا امتیاز آلمان 7 شود.( 7 بر 4 به سود آلمان)

کار زیبا از سعید معروف ایران را به امتیاز 5 رساند.

آبشار میثم صالحی به دست مدافع آلمان برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیاز ها به یک برسد.

آبشار میثم صالحی امتیاز ها را برابر 7 کرد.

باز هم میثم صالحی ایران را به امتیاز 8 رساند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8بر 7 به سود ایران ثبت شد.

رالی زیبایی شکل گرفت و توچ پس از چندبار رفت و برگشت در نهایت توسط بازیکن آلمان تبدیل به امتیاز برای این تیم شد تا دو تیم در امتیاز 8 برابر شوند.

صابر کاظمی از منطقه 4 ایران را به امتیاز 9 رساند.

مسعود غلامی و کاظمی لینوس وبر را دفاع کردند تا امتیاز ایران به 10 رسد..( 10 بر 8 به سود ایران)

سرمربی آلمان درخواست وقت استراحت کرد.

کریستین فروم امتیاز 9 را برای آلمان به دست آورد.

سرویس بازیکن آلمان به اوت رفت تا توچ و امتیاز از ان ایران شود.( 11 بر 9 به سود ایران)

وبر امتیاز 10 را برای آلمان کسب کرد.

بازی با نتیجه 12 بر 11 به سود ایران ادامه دارد.

خطای بازیکن آلمان ایران را به امتیاز 13 رساند.

 سرویس میلاد عبادی پور یک امتیاز برای آلمان داشت.( 13 بر 12 به سود ایران)

دو تیم در امتیاز 13 برابر شدند.

سرویس بازیکن آلمان به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

سرویس فوق العاده موسوی ایران را به امتیاز 15 رساند.

سرویس موسوی اینبار به تور برخورد کرد تا امتیاز آلمان 14 شود.

جای خالی زیبای سعید معروف ایران را به امتیاز 16 رساند.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه  16 بر 14 به سود ایران ثبت شد.

آبشار بازیکن آلمان امتیاز 15 را برایشان در پی داشت.

سرویس بازیکن آلمان خراب شد تا امتیاز ها 17 بر15 به سود ایران شود.

دفاع ناقص آرمان صالحی و امتیاز 16 برای آلمان ثبت شد.

باز هم سرویس آلمانی ها به بیرون رفت تا امتیاز 18 برای ایران ثبت شود.

بازی با نتیجه 19 بر 17 به سود ایران ادامه دارد.

سرویس مستقیم صابر کاظمی ایران را به امتیاز 20 رساند.

سرمربی آلمان درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن ما اینبار خراب شد تا توپ و امتیاز از آن آلمان شود.

سرویس بازیکن آلمان امتیاز 19 را برایشان به ثبت رساند.

آبشار دیدنی از عبادی پور ایران را به امتیاز 21 رساند.

کالیبردا امتیاز آلمان را به 20 رساند.( 21 بر 20 به سود ایران)

خطای دو ضرب سعید معروف امتیاز ها رابرابر 21 کرد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار محمد موسوی تبدیل به امتیاز 22 برای ایران شد.

دریافت بد ایرانی ها امتیاز 22 را برای آلمان داشت تا دو تیم در امتیاز 22 برابر شوند.

آبشار میثم صالحی ایران را به امتیاز 23 رساند.

سرویس خوب برای ایرانی امتیاز 24 را برایشان ثبت کرد.

صابر کاظمی ایران را به امتیاز 25 رساند.

در نهایت ست اول با نتیجه 25 بر 23 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست دوم/ ایران 20 آلمان 25

اولین امتیاز توسط آبشار موسوی برای ایران ثبت شد.

سرویس موسوی اینبار به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن آلمان شود.

کار سرعتی بازیکن آلمان و دریافت بد ایرانی ها امتیاز دوم را برای آلمان در پی داشت.

آبشار صابر کاظمی ایران را به امتیاز 2 رساند.

آبشار لینوس وبر از بین دستان میثم صالحی رد شد و در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز سه برای آلمان ثبت شود.

سرویس وبر مستقیم به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 3 شود.

صابر کاظمی ایران به امتیاز 4 رساند.

مدافعین ما نتوانستند وبر را دفاع کنند تا امتیاز آلمان 4 شود.

کسب امتیاز 5 توسط میلاد عبادی پور برای ایران ثبت شد.

کالیبردا با آبشار زیبای خود امتیاز ها را برابر 5 کرد.

میلاد عبادی پور دفاع شد تا امتیاز 6 برای آلمان ثبت شود.

سرویس بازیکن آلمان به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

سرویس صابر کاظمی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 7 بر 6 به سود آلمان شود.

توپ پس از چند بار فت و برگشت در نهایت امتیاز 8 را برای آلمان در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه  8 بر 6 به سود آلمان ثبت شد.

آبشار صابر کاظمی ایران را به امتیاز 7 رساند.

اسپک میثم صالحی به اوت رفت تا امتیاز 9 برای آلمان ثبت شود.( 9 بر 7 به سود آلمان)

میثم صالحی اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

خطای تور سعید معروف امتیاز 10 را برای آلمان ثبت کرد.( 10 بر 8 به سود آلمان)

جای خالی دیدنی سعید معروف ایران را به امتیاز 9 رساند.

آبشار بازیکن ما به اوت رفت تا امتیاز 11 برای آلمان رقم خورد.

خطای تور بازیکن ما آلمان را به امتیاز 12 رساند.

سرویس وبر به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.( 12 بر 10 به سود آلمان)

توپ وبر در زمین یک ایران جای گرفت تا امتیاز آلمان 13 شود.

امتیاز 14 برای آلمان رقم خورد.

میثم صالحی دفاع شد تا پانزدهمین امتیاز هم از آن آلمان شود.( 15 بر 10 به سود آلمان)

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن آلمان به تور برخورد کرد تا امتیاز 11 برای ایران ثبت شود.

امتیاز 16 برای آلمان ثبت شد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 11 به سود آلمان رقم خورد.

آبشار صابر کاظمی ایران را به امتیاز12 رساند.

سرویس صابر اینبار به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن المان شود.

بازی با نتیجه 17 بر 13 به سود آلمان ادامه دارد.

سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن آلمان شود.

سرویس بازیکن آلمان هم خراب شد.

سرویس موسوی هم از تور رد نشد.

سرویس بازیکن آلمان هم به تور برخورد کرد.( 20 بر 15 به سود آلمان)

توبیاس کریک امتیاز 21 را برای آلمان به دست آورد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس وبر به اوت رفت تا امتیاز 16 برای ایران ثبت شود.

سرویس بازیکن ما خراب شد تا امتیاز 22 برای آلمان رقم خورد.

وبر ماشین امتیاز گیری آلمان امتیاز 23 را برای تیمش کسب کرد.

مسعود غلامی امتیاز 17 را برای ایران به دست آورد.

توپ پس از چندبار رفت و برگشت توسط آبشار عبادی پور تبدیل به امتیاز برای ایران شد.( 23 بر 18 به سود آلمان)

صابر کاظمی کالیبردا را دفاع کرد تا امتیاز ایران 19 شود.

سرمربی آلمان درخواست وقت استراحت کرد.

امتیاز 20 برای ایران ثبت شد.

کالیبردا امتیاز 24 را برای آلمان به دست آورد.( 24 بر 20 به سود آلمان)

توبیاس کریک امتیاز 25 را برای تمیش به دست آورد.

در نهایت ست دوم با نتیجه 25 بر 20 به سود آلمان به اتمام رسید.

* ست سوم/ ایران 19  آلمان 25

اولین امتیاز برای آلمان ثبت شد.

توپ موسوی به تور برخورد کرد تا امتیاز دوم برای آلمان ثبت شد.

ابشار پرقدرت صابر کاظمی اولین امتیاز را برای ایران در پی داشت.

آبشار فلوریا کریج از کنار دستان موسوی رد شد تا امتیاز آلمان 3 شود.

میلاد عبادی پور ایران را به امتیاز دو رساند.

آبشار کالیبردا امتیاز 4 رابرای آلمان در پی داشت.

سرویس مستقیم فلوریا کریج امتیاز 5 را برایشان ثبت کرد.

موسوین ایران را به امتیاز 3 رساند.

سرویس موسوی به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آلمان شود.

دو امتیاز پیاپی برای آلمان به دست آمد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 3 به سود آلمان ثبت شد.

بعد از وقت استراحت فنی اول هم آلمانی ها دو امتیاز دیگر کسب کردند تا اختلاف امتیاز ها به 7 رسد.

بازی با نتیجه 11 بر4 به سود آلمان ادامه دارد.

میثم صالحی دفاع شد تا امتیاز آلمان 12 شود.

کریک آلمان را به امتیاز 13 رساند.

آبشار مسعود غلامی ایران را به امتیاز 5 رساند.

امتیاز 14 برای آلمان رقم خورد.( 14 بر 5 به سود آلمان)

امتیاز 6 برای ایران ثبت شد.

کار سرعتی یان زیمرمن امتیاز 15 را برای آلمان در پی داشت.

سرویس بازیکن آلمان به تور برخورد کرد تا امتیاز 7 برای ایران ثبت شود.

آبشار دیدنی بازیکن ما امتیاز 8 رابرای ایران ثبت کرد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 8 به سود آلمان به پایان رسید.

جای خالی از یان زیمرمن امتیاز آلمان رابه 17 رساند.

آبشار اسفندیار از منظقه 4 ایران را به امتیاز 9 رساند( 17 بر9 به سود آلمان)

وبر دفاع شد تا توپ به خارج از زمین رفت تا امتیاز آلمان 18 شود.

سرویس بازیکن آلمان امتیاز 19 را برایشان ثبت کرد.

سرویس بازیکن آلمان اینبار به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از ان ایران شود.

وبر آلمان را به امتیاز 20 رساند.( 20 بر10 به سود آلمان)

امتیاز 11 برای ایران رقم خورد.

آبشار کاظمی در زمین آلمان فرود آمد تا امتیاز ایران 12 شود.لمان

صابر کاظمی دفاع شد تا امتیاز آلمان 21 شود.

توپ از روی تور رد شده بود که مدافعین آلمان تاثیر گذاشتند روی تور تا امتیاز به ایران رسد.( 21 بر13 به سود آلمان)

سرویس صالحی به تور برخورد کرد.( 22 بر13 به سود آلمان)

سرویس بازیکن آلمان هم به اوت رفت تا توپ و امتیاز از ان ایران شود.

سرویس عابدینی با اختلاف کمی به اوت رفت.( 23 بر14 به سود آلمان)

صابر کاظمی با دفاع خوب خود ایران را به امتیاز 15 رساند.

آبشار زیبا و سرعتی معروف ایران را به امتیاز 16 رساند.

سرویس صابر اینبار به تور برخورد کرد تا امتیاز آلمان 24 شود.( 24 بر16 به سود آلمان)

اسفندیار امتیاز 17 را برای ایران ثبت کرد.

میثم صالحی وبر را دفاع کرد تا امتیاز ایران 18 شود..( 24 بر18 به سود آلمان)

سوریس امیرحسین اسفندیار در روی خط جای گرفت تا امتیاز 19 برای ایران ثبت شود.

سروس اسفندیار اینبار به تور برخورد کرد تا امتیاز 25 برای آلمان به دست آید.

در نهایت ست سوم با نتیجه 25 بر 19 به سود آلمان به اتمام رسید.

* ست چهارم/ ایران 25  آلمان 19

میثم صالحی اولین امتیاز را برای ایران ثبت کرد.

آبشار بازیکن آلمان به اوت رفت تا امتیاز دوم برای ایران ثبت شود.

توپ پس از چند بار رفت وبرگشت در نهایت صابر کاظمی با اسپک زیبای خود امتیاز ایران را به 3 رساند.

سرمربی آلمان درخواست وقت استراحت کرد.

توبیاس کریک با آبشار خود اولین امتیاز را برای آلمان ثبت کرد.

آبشار زیبای موسوی ایران را به امتیاز 4رساند..( 4 بر 1 به سود ایران)

کریک امتیاز دوم را برای آلمان به دست آورد.

سرویس وبر به اوت رفت تا تو و امتیاز از آن ایران شود.( 5 بر 1 به سود ایران)

توپ وبر در انتهای زمین ایران جای گرفت تا امتیاز 3 برای آلمان رقم خورد.

سرویس بازیکن آلمان به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

سرویس موسوی به اوت رفت.( 6 بر 4 به سود ایران)

آبشار صابر کاظمی ایران را به امتیاز 7 رساند.

وبر دفاع شد اما توپ به خارج از زمین رفت تا امتیاز آلمان 5 شود.

آبشار دیدنی میثم صالحی از منطقه دو ایران را به امتیاز 8 رساند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه  8 بر 5 به سود ایران ثبت شد.

سرویس صالحی به تور برخورد کرد تا امتیاز 6 برای ایران رقم خورد.

میلاد عبادی پور دفاع شد تا اختلاف امتیازها به یک رسد.( 8 بر 7 به سود ایران)

آبشار دیدنی و فوق العاده میثم ایران را به امتیاز 9 رساند.

کالیبردا با آبشار خود آلمان را به امتیاز 8 رساند.

سرویس بازیکن آلمان به اوت رفت.( 10 بر 8 به سود ایران)

موریتز ریچرت امتیاز 9 را برای آلمان ثبت کرد.

سرویس وبر امتیاز ها رابرابر 10 کرد.

سرویس وبر اینبار به اوت رفت تا توپ و امتیاز از ان ایران شود.

خطای تور کریک بازیکن آلمان ایران را به امتیاز 12 رساند..( 12 بر 10 به سود ایران)

صابر کاظمی با آبشار دیدنی خود ایران را به امتیاز 13 رساند.

آندره‌آ جیانی سرمربی آلمان درخواست وقت استراحت داد.

سرویس عبادی پور به اوت رفت.( 13 بر 11 به سود ایران)

سرویس ریچرت هم از روی تور رد نشد تا امتیاز 14 برای ایران ثبت شود.

سرویس موسوی هم به تور  برخورد کرد.( 14 بر 12 به سود ایران)

جای خالی زیرکانه بازیکن آلمان امتیاز 13 را برای این تیم ثبت کرد.

کالیبردا امتیاز ها را برابر 14 کرد.

آبشار مسعود غلامی ایران را به امتیاز 15 رساند.

با تیز هوشی سعید معروف امتیاز 16 برای ایران ثبت شد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به سود ایران رقم خورد.

رالی زیبایی شکل گرفت در نهایت امتیاز 17 برای ایران ثبت شد.

بازی با نتیجه 19 بر 16 به سود ایران ادامه دارد.

آبشار عبادی پور به خارج از زمین رفت تا امتیاز آلمان 17 شود.( 19 بر 17 به سود ایران)

کار سرعت مسعود غلامی ایران را به امتیاز 20 رساند.

کاظمی دفاع شد تا امتیاز ها 20 بر 18 به سود ایران شود.

سرویس بازیکن آلمان به اوت رفت تا امتیاز 21 برای ایران ثبت شود.

سرویس صابر کاظمی به خارج از زمین رفت.( 21 بر 19 به سود ایران)

توپ عبادی پور به دست مدافع آلمان برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 22 شود.

آبشار دیدنی صابر کاظمی ایران را به امتیاز 23 رساند.( 23 بر 19 به سود ایران)

میثم صالحی وبر را دفاع کردتا امتیاز ایران 24 شود.

وبر مجددا دفاع شد تا امتیاز 25 برای ایران به دست آید.

در نهایت ست چهارم با نتیجه 25 بر 19 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست پنجم/ ایران 13  آلمان 15

موسوی دفاع شد تا اولین امتیاز برای آلمان ثبت شود.

سرویس وبر به اوت رفت تا امتیاز ها برابر یک شود.

سرویس عبادی پور هم از روی تور رد نشد تا امتیاز دو برای آلمان ثبت شود.

میثم صالحی دفاع شد تا سومین امتیاز برای آلمان رقم خورد.

سرویس بازیکن آلمان به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.( 3 بر 2 به سود آلمان)

آبشار دنیس کالیبردا امتیاز 4  را برای آلمان در پی داشت.

عبادی پور ایران را به امتیاز 3 رساند.

آبشار کریک بازیکن آلمان اختلاف امتیاز ها را به دو رساند.

امتیاز 6 برای آلمان ثبت شد.

سرویس بازیکن آلمان به اوت رفت.( 6 بر 4 به سود آلمان)

سرویس میثم صالحی خراب شد تا امتیاز 7 برای آلمان ثبت شود.

آبشار عبادی پور ایران را به امتیاز 5 رساند.

سرویس مستقیم اسفندیار ایران را به امتیاز 6 رساند.( 7 بر 6 به سود آلمان)

سرمربی آلمان درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس اسفندیار به تور برخورد کرد تا امتیاز آلمان 8 شود.

سرویس مستقیم بازیکن آلمان امتیاز 9 رابرایشان در پی داشت.

آبشار کاظمی ایران را به امتیاز 7 رساند.( 9 بر 7 به سود آلمان)

سرویس صابر کاظمی ایران را به امتیاز 8 رساند.

سرمربی آلمان درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهای توسط آبشار کریک تبدیل به امتیاز شد.

سرویس بازیکن آلمان به اوت رفت.( 10 بر 9 به سود آلمان)

سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن آلمان شود.

امتیاز 10 برای ایران ثبت شد.( 11 بر 10 به سود آلمان)

آبشار بازیکن آلمان امتیاز 12 را برایشان در پی داشت.

آبشار سرعتی میثم صالحی ایران را به امتیاز 11 رساند.

امتیاز 13 برای آلمان ثبت شد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

صابر کاظمی ایران را به امتیاز 12 رساند.( 13 بر 12 به سود آلمان)

میلاد توسط وبر دفاع شدتا امتیاز 14 برای المان رقم خورد.

صابر کاظمی دفاع شد اما دفاع به اوت رفت تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.( 14 بر 13 به سود آلمان)

سرویس غلامی خراب شد تا امتیاز 15 برای آلمان ثبت شود.

در نهایت ست پنجم با نتیجه 15 بر 13 به سود آلمان به اتمام رسید تا در مجموع آلمان 3 بر دو برنده ایران شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

نظرات:
 • پاسخ

  متاسفانه تلوزیون با تاخیر چند ثانیه‌ای داره پخش میکنه.

 • پاسخ

  دلیل تمام باخت های ایران در طول این چند سال وجود بازیکنی با نام میلاد عبادی پور هست که با رانت اومده تو تیم. تعداد خطاهاش اونقدر زیاد هست که انگار از حریف مقابل پول گرفته تا تیم ایران رو ببازونه. میلاد عبادی پور لعنت به تو.

 • پاسخ

  باسلام
  این آقای میلاد عبادی پور عامل باخت ایرانه
  من موندم ایشون چه پشتوانه محکمی در تیم ملی داره که همیشه باید دعوت بشه
  با این همه پوئن منفی که میده بازهم مربی بهش میدون میده !!!!

 • پاسخ

  بازیکنان والیبال ایران نباید روحیه شون ازدست بدهند و نباید بازی را واگذار کنند و باید ترکیب خوبی را داشته باشیم .

 • والیبال کشور ما نباید روحیه شون را از دست بدهند و بازی را واگذار کنند و باید در والیبال کشور ما از ترکیب های خیلی خوبی باید استفاده کند تا بتواند بازی ها را ببرد

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها