موج
کدخبر : ۳۸۱۳۸۶ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-381386

در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال؛

دیدار تیم ملی والیبال بلغارستان و ایران در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال بلغارستان و ایران در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 22:00 دقیقه به مصاف هم رفتند.

* ترکیب بازیکنان تیم ملی ایران:

رضا عابدینی، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت‌پور، مسعود غلامی، صابر کاظمی، مرتضی شریفی، علی‌اصغر مجرد، میثم صالحی، محمدطاهر وادی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار و بردیا سعادت.

* ترکیب تیم ملی والیبال بلغارستان:

آتاناسوف، آسپاروهوف، چاوداروف، مارتین ایوانوف، سوتوسلاو ایوانوف، کارتف، کاریاگین، پاراپونوف، سگانوف، سوکولوف، سوتسلاو استانکوف، ولادیمیر استانکوف، کولف و لیوتسکانوف.

* ست نخست/ بلغارستان 20   ایران  25

بلغارستان بازی را بهتر آغاز کرد و دو امتیاز از اسپک و سرویس گرفت.

* اولین امتیاز ایران توسط بردیا سعادت برای ایران ثبت شد.

دریافت های ضعیف در زمین ایران اختلاف را بیشتر و بیشتر کرد تا اینکه نتیجه 6 بر 3 به سود بلغارستان رقم خورد.

خطای تور از موسوی بلغارستان را به امتیاز 7 رساند.

بردیا سعادت چهارمین امتیاز را برای ایران به دست آورد.

پاراپونوف دفاع شد تا ایران به امتیاز 5 رسد.

امتیاز 8 برای بلغارستان رقم خورد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 به سود بلغارستان به ثبت رسید.

اسپک میثم  صالحی ایران را به امتیاز 6 رساند.

سرویس مستقیم موسوی ایران را به امتیاز 7 رساند.

یک سرویس خوب دیگر از موسوی، با دفاع عابدینی همراه شد تا دو تیم در امتیاز 8 برابر شوند.

میثم صالحی دفاع شد تا نهمین امتیاز برای بغارستان به ثبت رسد.

دو تیم در امتیاز 10 برابر شدند.

دفاع فوق العاده رضا عابدینی ایران را برای اولین بار در این بازی پیش انداخت.

دومین دفاع متوالی عابدینی اختلاف را افزایش داد.(12-10 به سود ایران) 

سرمربی بلغارستان درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 14 برای ایران ثبت شود.

پاراپونوف بلغارستان را به امتیاز 12 رساند.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.(15. 12 به سود ایران)

سرویس مستقیم بردیا سعادت ایران را به امتیاز 16 رساند.

وقت استراجت فنی دوم با نتیجه 16 بر  12 به سود ایران ثبت شد.

سرویس سعادت از دست رفت تا متیاز بلغارستان 13 شود.

اسفندیار ایران را به امتیاز 17 رساند.

میثم صالحی امتیاز 18 رابرای ایران به دست آورد.(18. 13 به سود ایران)

سرویس اسفندیار به تور برخورد کرد تا امتیاز بلغارستان 14 شود.

توپ بردیا به به دست مدافعان بلغار برخورد کرد و به بیرون رفت تا ایران به امتیاز 19 رسد.

امتیاز 15 برای بلغارستان رقم خورد.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 20 برای ایران ثبت شود.

پاراپونوف امتیاز بلغارها را 16 کرد.

کار خوب وادی اسنفدیار را به پرواز درآورد تا ایران به امتیاز 21 رسد.

استانکوف برای بلغارها کسب امتیاز کرد.(21. 17 به سود ایران)

بعد از درخواست بازبینی آلکنو، مشخص شد تصمیم داور درست بوده و دفاع بردیا سعادت با اختلافی ناچیز به بیرون رفته است.(21. 18 به سود ایران)

اسپک استانکوف به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.(22. 18 به سود ایران)

بردیا سعادت یک دفاع موفق دیگر را برای ایران در ست اول ثبت کرد.(23. 18 به سود ایران)

 سرمربی بلغارستان یک وقت استراحت دیگر گرفت.

بعد از این وقفه، آبشار آسپاروف هم به آنتن برخورد کرد تا ایران به امتیاز 24 برسد.

ایران دو امتیاز متوالی را با دو اشتباه امیرحسین اسفندیار از دست داد.(24. 20 به سود ایران)

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

در نهایت ست اول با نتیجه 256 بر 20 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست دوم/ بلغارستان 31 ایران 33

بردیا سعادت دفاع شد تا اولین امتیاز برای بلغارها ثبت شود.

اسفندیار اولین امتیاز را برای ایران به دست آورد.

سرویس میثم صالحی خراب شد تا بلغارها به امتیاز دوم برسند.

توپ رضا عابدینی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها سه بر یک به سود بلغارها شود.

پاراپونوف امتیاز 4 را برای ایران ثبت کرد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

اسپک زیبای اسفندیار ایران را به امتیاز دوم رساند.

در ست دوم اولین درخواست بازبینی آلکنو با موفقیت همراه بود و مشخص شد توپ به دست موسوی برخوردی نداشته است. حتی درخواست بازبینی سرمربی بلغارستان هم ناموفق بود تا ایران به امتیاز سه برسد.

کولف دو امتیاز پی درپی به دست آورد تا امتیاز بلغارها 6 شود.

اسپک زیبای بردیا سعادت ایران را به امتیاز 4 رساند.

کار سرعتی سوتسلاو استانکوف بلغارها را به امتیاز 7 رساند.

اسپک خط کشی شده بردیا سعادت ایران را به امتیاز 5 رساند.(7. 5 به سود بلغارستان)

تا وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 به سود بلغارها ثبت شد.

کار سرعتی موسوی ایران را به امتیاز 6 رساند.

خطای تور رضا عابدینی اعلام شد تا امتیاز ها 9 بر 6 به سود بلغارستان شود.

دو امتیاز پیاپی برای ایران به دست آمد تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

امتیاز 10 برای بلغارها ثبت شد.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

امتیاز 11 برای بلغارها ثبت شد.

سرویس بازیکن بلغارستان از دست رفت تا امتیاز ها 11 بر ده به سود بلغارها ثبت شود.

موسوی امتیاز ها را برابر 11 کرد.

موسوی کاریاگین را دفاع کرد تا ایران یک امتیاز پیش افتد.

سرمربی بلغارها درخواست وقت استراحت کرد.

دو تیم در امتیاز 12 برابر شدند.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

سرویس بردیا به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 13 شود.

اسپک چاوداروف بلغارها را یک امتیاز پیش انداخت.

توپ اسفندیار به خارج از زمین رفت تا بلغارها به امتیاز 15 رسند.(15. 13 به سود بلغارستان)

بردیا سعادت دفاع شد تا امتیاز بلغارها 16 شود.

وقت استراحت فنی دوم با نتیحه 16 بر 13 به سود بلغارها ثبت شد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت با دفاع روی تور موسوی امتیاز 14 برای ایران به ثبت رسید.

اسپک کارتف به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 15 شود.(16. 15 به سود بلغارستان)

امتیاز 17 برای بلغارها ثبت شد.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.(17. 16 به سود بلغارستان)

اسپک پاراپونوف امتیاز بلغارها را به 18 رساند.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 17 برای ایران ثبت شود.

پاراپونوف امتیاز 19 رابرای تیمش به دست آورد.

میثم صالحی ایران را به امتیاز 18 رساند.(19. 18 به سود بلغارستان)

اسپک استانکوف به دست بردیا سعادت برخورد کرد تا امتیاز 20 برای بلغارها ثبت شود.

سرویس مستقیم بلغارها امتیاز 21 را برایشان در پی داشت.(21. 18 به سود بلغارستان)

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

امتیاز 19 با دستان بردیا سعادت برای ایران به دست آمد.

کولف امتیاز بلعارها را به 22 رساند.(22. 19 به سود بلغارستان)

باز هم بردیا سعادت و یک امتیاز دیگری که برای ایران به دست آورد.

سرویس سعادت از روی تور عبور نکرد تا توپ و امتیاز از آن بلغارها شود.(23. 20 به سود بلغارستان)

صابر کاظمی با آبشار زیبای خود ایران را به امتیاز 21 رساند.

با اشتباه بازیکن بلغارها ایران به امتیاز 22 رسید.

سرمربی بلغارستان درخواست وقت استراحت کرد.

چاوداروف بلغارها را به امتیاز 24 رساند.

اسپک صالحی ایران را به امتیاز 23 رساند.(24. 23 به سود بلغارستان)

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 24 شود.

امتیاز 25 برای بلغارها ثبت شد.

اسپک بازیکن بلغارستان به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 25 شود.

اسپک صالحی به دست مدافع بلغارها برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 26 شود.

دو تیم در امتیاز 26 برابر شدند.

اسپک صابر کاظمی به بیرون رفت تا امتیاز 27 برای بلغارها به دست آید.

پاراپونوف دفاع شد تا ایران به امتیاز 27 رسد.

توپ گیری بد از صابر کاظمی امتیاز 28 رابرایشان در پی داشت.

در بازبینی مشخص شد اسپک اسفندیار به دست بازیکن بلغار برخورد کرد تا دو تیم در امتیاز 28 برابر شوند.

امتیاز 29 برای بلغارها ثبت شد.

توپ پس از چندبار رفت وبرگشت در نهایت توسط اسنفدیار تبدیل به امتیاز شد. تا امتیاز ها برابر 29 شود.

در بازبینی صحنه مشخص شد که توپ به دستان اسفندیار برخورد کرده است تا امتیاز بلغارها 30 شود.

کار خوب معروف در به کارگیری از سرعت در خط حمله ایران امتیاز ها را برابر 30 کرد.

پتروف امتیاز 31 را برای بلغارها ثبت کرد.

سرویس پاراپونوف به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 31 شود.

سرویس مستقیم موسوی ایران را به امتیاز 32 رساند.

در نهایت ست دوم نیز با نتیجه 33 بر 31 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست سوم/ بلغارستان 22 ایران 25

بازی با نتیجه سه بر سه ادامه دارد.

پاراپونوف امتیاز 4 را برای بلغارها ثبت کرد.

سرویس بازیکن بلغارستان به تور برخورد کرد تا امتیاز 4 برای ایران ثبت شود.

بردیا سعادت ایران را به امتیاز 5 رساند.

سرویس بردیا سعادت به خارج از زمین رفت تا دوتیم در امتیاز 5 برابر شوند.

اسپک سعادت ایران را به امتیاز 6رساند.

سرویس مستقیم اسفندیار ایران را به امتیاز 7 رساند.(7. 5 به سود ایران)

سرویس اسفندیار اینبار به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن بلغارها شود.

سرویس بازیکن بلغارهم به تور برخورد کرد تا امتیاز 8 برای ایران رقم خورد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 6 به سود ایران ثبت شد.

سرویس مستقیم موسوی ایران را به امتیاز 9 رساند.

اسپک بازیکن بلغار امتیاز 7 را برایشان در پی داشت.

میثم صالحی امتیاز ایران را به ده رساند.

اسپک کاریاگین امتیاز بلغارها را به 8 رساند.(10. 8 به سود ایران)

رضا عابدینی ایران را به امتیاز 11 رساند.

امتیاز 9 برای بلغارها ثبت شد.

سرویس مستقیم استانکوف امتیاز 10 رابرای بلغارها ثبت کرد.

 بردیا سعادت ایران را به امتیاز 12 رساند.(12. 10 به سود ایران)

سرویس عابدینی به تور برخورد کرد تا یازدهمین امتیاز بلغارها ثبت شود.

دو تیم در امتیاز 13 برابر شدند.

وادی با زیرکی ایران را یک امتیاز پیش انداخت.

توپ بازیکن بلغار بعد از برخورد به دست مدافعان ایران به بیرون رفت.

اسپک بردیا سعادت امتیاز ایران را 15 کرد.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد تا دو تیم در امتیاز 15 برابر شوند.

امتیاز 16 برای ایران به دست آمد.

وقت استراحت فنی دوم بانتیجه 16 بر 15 به سود ایران ثبت شد.

اسپک بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 17 برای ایران ثبت شود.

استانکوف امتیاز 16 رابرای بلغارستان به دست آورد.

بردیا سعادت از منطقه 4 ایران را به امتیاز 18 رساند.(18. 16 به سود ایران)

سرویس صالحی از روی تور عبور نکرد تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

رالی زیبایی شکل گرفت در نهایت توپ پس از چند بار رفت وبرگشت امتیاز 18 رابرای بلغارها به ثبت رساند تا دو تیم در امتیاز 18 برابر شوند.

سرویس بازیکن بلغارستان به تور برخورد کرد تا امتیاز 19 برای ایران ثبت شود.

کولف بردیا سعادت را دفاع کرد تا امتیاز ها برابر 19 شود.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 20 برای ایران ثبت شود.(20. 19 به سود ایران)

اسفندیار از منطقه 4 ایران را به امتیاز 21 رساند.

کولف در مقابل اسفندیار موفق دفاع کند تا امتیاز 20 برای بلغارها ثبت شود.

کار سرعتی موسوی امتیاز ها را 22 بر 20 کرد.

میثم صالحی ایران را به امتیاز 23 رساند.

امتیاز 21 برای بلغارها ثبت شد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن بلغار به تور برخورد کرد تا امتیاز 24 برای ایران ثبت شود.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد تا امتیاز 22 برای بلغارها ثبت شود.

صابر کاظمی ایران را به امتیاز 25 رساند.

 در نهایت این دیدار با نتیجه سه بر صفر به سود ایران به پایان رسید.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها