موج
کدخبر : ۳۸۱۲۸۶ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-381286

دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال؛

دیدار تیم ملی والیبال ایران و ایتالیا در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و ایتالیا در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 19:00 دقیقه به مصاف هم رفتند.

* ترکیب تیم ملی والیبال ایران

میلاد عبادی‌پور، رضا عابدینی، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت‌پور، مسعود غلامی، صابر کاظمی، علی‌اصغر مجرد، میثم صالحی، محمدطاهر وادی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار و بردیا سعادت

* ترکیب ملی والیبال ایتالیا

فابیو بالاسو، ماتیا بوتولو، اورسته کاووتو، لورنزو کورتسیا، فلیپو فدریکی، جان لوکا گالاسی، دیوید گاردینی، الساندرو میچیلتو، لئاندرو موسکا، گابریل نلی، جولیو پینالی، فرانچسکو رسینه، ریکاردو اسبرتولی (کاپیتان)، لوکا اسپریتو

* ست نخست/ ایران 26  ایتالیا 24

اولین امتیاز برای ایتالیا به دست آمد.

صابر کاظمی دوامتیاز پی در پی برای ایران به ثبت رساند.

گابریل نلی را نتوانستیم دفاع کنیم تا امتیاز ها برابر دو شود.

توپ بازیکن ایتالیا به اختلاف به بیرون رفت امتیاز 3 برای ایران رقم خورد.

سرویس کاظمی بعد از بازبینی صحنه امتیاز 4 را برای ایران به همراه داشت .

رالی زیبایی شکل گرفت در نهایت امتیاز برای ایران به دست آمد.

خطای چهارضرب بازیکن ایتالیا امتیاز 7 را برای ایران به همراه داشت.

بازی با نتیجه 7 بر 4 به سود ایران ادامه دارد.

اسپک سرعتی عبادی پور امتیاز 8 را برای ایران در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 4 به سود ایران به ثبت رسید.

امتیاز 9 برای ایران رقم خورد.

گابریل نلی امتیاز ایتالیا را به 5 رساند.

کار سرعتی علی اصغر مجرد حساب کار را 10 بر 5 کرد.

امتیاز 6 برای ایتالیا به دست آمد.

اسپک میچیلتو امتیاز 7 را برای ایتالیا در پی داشت.

سرویس میچیلتو مستقیم به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

امیر حسین اسفندیار و علی اصغر مجرد گابریل نلی را دفاع کردند تا امتیاز ایران به 12 رسد.(12-7 به سود ایران) 

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد تا امتیاز ایتالیا 8 شود.

ابشار مجرد به دست مدافع ایتالیا برخورد کرد و به بیرون رفت تا امتیاز ها 13 بر8 شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت به دلیل ناهماهنگی بازیکنان ما امتیاز 9 را برای ایتالیا در پی داشت.

امتیاز 10 برای ایتالیا رقم خورد.

سرویس بازیکن ایتالیا به دست امیر حسین اسفندیار برخورد کرد و به بیرون رفت تا اختلاف امتیاز ها به دو رسد. (13-11 به سود ایران) 

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

اسپک اسفندیار امتیاز 14 را برای ایران در پی داشت.

سرویس صابر کاظمی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 14 بر 12 شود.

اسپک نیلی امتیاز ایتالیا را به 13 رساند.

اسفندیار امتیاز 15 را برای ایران به دست آورد.

سرویس اسفندیار مستقیم به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایتالیا شود.(15-14 به سود ایران) 

امتیاز 16برای ایران رقم خورد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به سود ایران به ثبت رسید.

صابر کاظمی امتیاز 17 را برای ایران به دست آورد.

نلی امتیاز 15 را برای ایتالیا ثبت کرد.

امتیاز 16 هم برای ایتالیا رقم خورد تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

سرویس اسبرتولی به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران به 18 رسد.

امتیاز 17 برای ایتالیا ثبت شد.

سرویس بازیکن ایتالیا به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز ازآن ایران شود.

بازی با نتیجه 20 بر 18 به سود ایران ادامه دارد.

فیاضی نتوانست نلی را دفاع کند تا امتیاز ایتالیا 19 شود.

سرویس مستقیم بازیکن ایتالیا امتیاز ها را برابر 20 کرد.

سرویس بازیکن ایتالیا اما این بار به خارج از زمین رفت تا امتیاز 21 برای ایران رقم خورد.

اسپک کاووتو امتیاز دو تیم را به 21 رساند.

آبشار معروف ایران را به امتیاز 22 رساند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت به دست مدافعان ما برخورد کرد و به بیرون رفت تا امتیاز ها برابر 22 شود.

سرویس کاووتو به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

امتیاز ایتالیا هم به 23 رسید.

چهار ضرب انجام دادند تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.(24-23 به سود ایران) 

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

اسپک میچیلتو امتیاز ها را برابر 24 کرد.

دفاع عالی بازیکنان کشورمان در برابر نلی امتیاز ایران را به 25 رساند.

سرویس عبادی پور به دست بازیکن ایتالیا برخورد کرد و به بیرون رفت تا امتیاز ایران 26 شود.

در نهایت ست اول با نتیجه 26 بر 24 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست دوم/ ایران 29  ایتالیا 27

امیرحسین اسفندیار امتیاز اول را برای ایران به دست آورد.

اسپک صابر کاظمی ایران را به امتیاز دو رساند.

آبشار نلی اولین امتیاز را برای ایتالیا در پی داشت.

سرویس مستقیم جان لوکا گالاسی امتیاز ها را برابر دو کرد.

امیر حسین اسفندیار دفاع شد تا امتیاز 3 برای ایتالیا رقم خورد.(3-2به سود ایتالیا) 

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز 3 را برای ایران در پی داشت.

کار سرعتی معروف به دست مدافعان ایتالیا برخورد کرد تا امتیاز 4 را برای ایران به ثبت رساند.

امتیاز مستقیم سرویس برای ایران توسط صابر کاظمی به دست آمد.(5-3به سود ایران) 

سرویس کاظمی به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایتالیا شود.

سرویس بازیکن ایتالیا به اوت رفت تا امتیاز ها 6 بر 4 شود.

سرویس اسفندیار از تور رد نشد تا امتیاز 5 برای ایتالیا به دست آید.

توپ پسد از چندبار رفت وبرگشت در نهایت امتیاز 6 را برای ایتالیا در پی داشت.

سرویس اورسته کاووتو به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.(7-6به سود ایران) 

اسپک بازیکن ایتالیا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ها برابر 7 شود.

میلاد عبادی پور  دفاع شد تا امتیاز 8 برای ایتالیا ثبت شود.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به سود ایتالیا رقم خورد.

سرویس بازیکن ایتالیا به تور بخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

تک دفاع علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 9 رساند.

امتیاز 9برای ایتالیا به دست آمد.

دفاع صابر کاظمی ایران را به امتیاز 10 رساند.

خطای تور از اسفندیار امتیاز 10 را برای ایتالیا در پی داشت.

امیر حسین اسفندیار ایران را به امتیاز 11 رساند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت ایران را به امتیاز 12 رساند.(12-10به سود ایران) 

نتوانستیم نلی را دفاع کنیم تا امتیاز ایتالیا 11 شود.

اسپک صابر کاظمی به اوت رفت تا امتیاز ها برابر 12 شود.

کار سرعتی توسط مسعود غلامی ایران را به امتیاز 13 رساند.

کاووتو امتیازها را برابر 13 کرد.

صابر کاظمی ایران به امتیاز 14 رساند.

توپ عبادی پور به تور برخورد کرد وبه خارج از زمین رفت تا امتیاز هابرابر 14 شود.

اسپک بازیکن ایتالیا در زمین ایران ایران فرود آمد تا امتیاز 15 برای ایتالیا به دست آید.

توپ صابر کاظمی به دست مدافع ایتالیا برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 15 شود.

سرویس مسعود غلامی خراب شد تا توپ و امتیاز از آن ایتالیا شود.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 15 به سود ایتالیا به ثبت رسید.

اسپک میچیلتو باعث شد تا اختلاف امتیاز ها به دو رسد.

کار سرعتی مجرد ایران را به امتیاز 16 رساند.

علی اصغر مجرد میچیلتو را دفاع کرد تا امتیازها برابر 17 شود.

امتیاز 18 برای ایتالیا ثبت شد.

میچیلتو امتیاز 19 را برای ایتالیا ثبت کرد.

در رالی زیبایی که شکل گرفت در نهایت توسط صابر کاظمی امتیاز برای ایران به دست آمد.

بازی با نتیجه 20 بر 19 به سود ایتالیا ادامه دارد.

کار سرعتی اسبرتولی ایتالیا را به امتیاز 21 رساند.

سرویس جان لوکا گالاسی خراب شد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

سرویس صابر کاظمی از تور رد نشد تا توپ و امتیاز از آن ایتالیا شود (22-20به سود ایتالیا) 

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

خطای تور بازیکن ایران، امتیاز بعد را برای ایتالیا به همراه داشت اما در بازبینی صحنه امتیاز برگشت و برای ایران ثبت شد. (22-21 به سود ایتالیا)

امتیاز 23 برای ایتالیا ثبت شد.

عبادی پور ایران را به امتیاز 22 رساند.(23-22 به سود ایتالیا)

سرویس عالی و مستقیم مسعود غلامی امتیازها را برابر 23 کرد.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

علی اصغر مجرد میچیلتو را دفاع کرد تا امتیاز 24 برای ایران ثبت شود.

امتیاز 24 برای ایتالیا به دست آمد.

اسپک صابر کاظمی ایران را به امتیاز 25 رساند.

دو امتیاز پی در پی برای ایتالیا به دست آمد.(26-25 به سود ایتالیا)

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

توپ بازیکن ایتالیا به اوت رفت امتیاز 26 برای ایران رقم خورد.

میثم صالحی ایران را به امتیاز 27 رساند.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 27 شود.

اسپک صابر کاظمی ایران را به امتیاز 28 رساند.

میثم صالحی امتیاز 29 را برای ایران به دست آورد.

در نهایت ست دوم با نتیجه 29 بر 27 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست سوم/ ایران 21 ایتالیا 25

اولین امتیاز برای ایتالیا ثبت شد.

کاظمی امتیاز ها را برابر یک کرد.

جان لوکا گالاسی امتیاز دو را برای ایتالیا ثبت کرد.

اسپک گابریل نلی امتیاز 3 را برای ایتالیا در پی داشت.

توپ صالحی به لبه تور برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا حساب کار 4 بریک شود.

دفاع عالی مسعود غلامی ایران را به امتیاز 2 رساند.

امتیاز 5 برای ایتالیا به دست آمد.

سرویس جان لوکا گالاسی به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران 3 شود.

سرویس مسعود غلامی ایران رابه امتیاز 4 رساند.(5-4 به سود ایتالیا)

امتیاز 5 هم برای ایران به دست آمد. 

اسپک نیلی ایتالیا رابه امتیاز 6 رساند.

سرویس مستقیم نیلی امتیاز 7 رابرای تیمش در پی داشت.(7-5 به سود ایتالیا)

امتیاز 8 برای ایتالیا به دست آمد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 به سود ایتالیا ثبت شد.

سرویس نیلی مستقیم به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

بازی با نتیجه 10 بر7 به سود ایتالیا ادامه دارد.

میثم صالحی ایران را به امتیاز 8 رساند.(10-8 به سود ایتالیا)

اسپک بازیکن ایتالیا امتیاز 11 را برای تیمشان در پی داشت.

اسپک کاظمی ایران را به امتیاز 9 رساند.

امتیاز 12 برای ایتالیا ثبت شد.

میثم صالحی امتیاز 10 را برای ایران ثبت کرد.(12-10 به سود ایتالیا)

بازی با نتیجه 13 بر11 ادامه دارد.

اورسته کاووتو امتیاز 14 را برای ایتالیا به دست آورد.

فیاضی ایران را به امتیاز 12 رساند.(14-12 به سود ایتالیا)

خوش فکری بازیکنان تیم ملی کشورمان امتیاز 13 را به ثبت رساند.

اسپک اورسته کاووتو از بین مجرد رد شد تا امتیاز ها 15 بر 13 شود.

دریافت اشتباه آرمان صالحی ایتالیا را به امتیاز 16 رساند.

وقت استراحت فنی دوم با امتیاز 16 بر 13 به سود ایتالیا ثبت شد.

صابر کاظمی امتیاز ایران را به 14 رساند.

فرانچسکو رسینه امتیاز 17 را برای ایتالیا به ثبت رساند.

صابر کاظمی اینبار هم امتیازرا برای ایران به دست آورد.(17-15 به سود ایتالیا)

امتیاز 18 برای ایتالیا رقم خورد.

توپ پس از چندبار رفت و برگشت در نهایت توسط نلی تبدیل به امتیاز برای ایتالیا شد.(19-15 به سود ایتالیا)

سرویس اسپریتو امتیاز 20 رابرای ایتالیا در پی داشت

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

امتیاز 21 برای ایتالیا رقم خورد.

سرویس اسپریتو به اوت رفت تا امتیاز 16 برای ایران ثبت شود.(21-16 به سود ایتالیا)

امتیاز 22 هم برای ایتالیا ثبت شد.

بازی با نتیجه 23 بر 17 ادامه دارد.

بردیا سعادت ایران را به امتیاز 18 رساند.

امتیاز 19 برای ایران رقم خورد.

آبشار بازیکن ایتالیا به بیرون رفت تا بازی به نتیجه 23 بر 20 رسد.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

امتیاز 24 برای ایتالیا به دست آمد.

سعادت امتیاز 21 را برای ایران ثبت کرد.(24-21 به سود ایتالیا)

آبشار سرعتی بازیکن ایتالیا این تیم را به امتیاز 25 رساند.

در نهایت ست سوم با نتیجه 25 بر 21 به سود ایتالیا به اتمام رسید.

* ست چهارم/ ایران 25 ایتالیا 22

 فرانچسکو رسینه اولین امتیاز را برای ایتالیا به دست آورد.

امتیاز اول توسط عبادی پور برای ایران به دست آمد.

میلاد عبادی پور دفاع شد تا امتیاز 2 برای ایتالیا ثبت شود.

بازی با نتیجه سه بر دو به نفع ایران ادامه دارد.

خطای دو ضرب اورسته کاووتو بازیکن ایتالیا ایران را به امتیاز چهار رساند.

سرویس مسقیم عبادی پور امتیاز 5 را برای ایران در پی داشت.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

اسپک جان لوکا گالاسی امتیاز 3 را برای تیمش در پیش داشت.

کاظمی ایران را به امتیاز 6 رساند.

امتیاز 4 برای ایتالیا ثبت شد.

سرویس نلی به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود..(7-4 به سود ایران)

توپ بازیکن ایتالیا از دستان مجرد دفاع کرد تا امتیاز 5 برای ایتالیا ثبت شود.

امتیاز 8 برای ایران رقم خورد.

وقت استراحت فنی اول بان نتیجه 8 بر 5 به سود ایران به ثبت رسید.

اسپک بازیکن ایتالیا امتیاز 6 رابرای تمش در پی داشت.

توپ معروف در زمین ایتالیا جای گرفت تا امتیاز ایران 9 شود.

اسپک نیلی از پشت خط درمنطقه یک ما فرود آمد تا امتیاز 7 برای ایتالیا ثبت شد.

سرویس نیلی خراب شد تا امتیازها 10 بر 7 به سود ایران شود.

امتیاز مستقیم سرویس توسط صابر کاظمی ایران را به امتیاز 11 رساند.

سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کرد.

عبادی پور ایران را به امتیاز 12 رساند.

سرویس کاظمی به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایتالیا شود.(12-7 به سود ایران)

امتیاز 8 برای ایتالیا ثبت شد.

سرویس فرانچسکو رسینه خراب شد تا امتیاز ایران به 13 رسد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت با اسپک میچیلت تبدیل به امتیاز برای ایتالیا شد.

امتیاز 14 برای ایران ثبت شد.

بازی با نتیجه 14 بر 11 به سود ایران ادامه دارد.

سرویس نلی از تور رد نشد تا امتیاز 15 برای ایران رقم خورد.

میثم صالحی ایران با اسپک زیبای خود ایران را به امتیاز 16 رساند. 

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 11 به سود ایران ثبت شد.

سرویس معروف از روی تور عبور نکرد تا امتیاز ایتالیا به 12 رسد.

امتیاز 13 هم برای ایتالیا رقم خورد.

صابر کاظمی با آبشار زیبای خود ایران را به امتیاز 17 رساند.

بازی با نتیجه 17 بر 15 به سود ایران ادامه دارد.

 مجرد 18 امتیاز را برای ایران به دست آورد.

اسپک بازیکن ایتالیا امتیاز 16 رابرای تیمش در پی داشت..(18-16 به سود ایران)

مسعود غلامی بازیکن ایتالیا را دفاع کرد تا امتیاز 19 برای ایران ثبت شود.

توپ بازیکن ایتالیا به اوت رفت تا امتیاز ها 20 بر 16 شود.

اشتباه بازیکنان کشورمان ایتالیا رابه امتیاز 17 رساند.

اسپک میثم صالحی در زمین ایتالیا فرود امد تا امتیاز ایران 21 شود.

سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.(22-17 به سود ایران)

بازی با نتیجه 22 بر 18 به سود ایران ادامه  دارد.

جان لوکا گالاسی امتیاز را تقدیم کشورمان کرد.

توپ عبادی پور به اوت رفت تا امتیاز ایتالیا 19 شود.

روی اشتباه بازیکنان ایران امتیاز برای ایتالیا بدست آمد (22-20 به سود ایران)

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

میثم صالحی ایران را به امتیاز 23 رساند.

بازیکن ایتالیا امتیاز 21 را برای کشورش به دست آورد.

اسپک زیبای صابر کاظمی ایران را به امتیاز 24 رساند.

فرانچسکو رسینه امتیاز 22 را برای ایتالیا به ثبت رساند.

 صابر کاظمی ایران را به امتیاز 25 رساند.

در نهایت ست چهارم با نتیجه 25 بر 22 به سود ایران به اتمام رسید تا در مجموع ایران 3 بر یک برنده ایتالیا شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها