موج
کدخبر : ۳۸۱۱۸۰ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-381180

دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال؛

دیدار تیم ملی والیبال ایران و کانادا در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال آغاز شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و کانادا در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال امروز پنج شنبه 13 خرداد 1400 ساعت 14:30 دقیقه به مصاف هم رفتند.

* ترکیب تیم ملی والیبال ایران

عبادی‌پور، معروف، موسوی، فیاضی، حضرت‌پور، غلامی، کاظمی، مجرد، شفیعی، میثم صالحی، وادی، آرمان صالحی، اسفندیار و سعادت

اعضای تیم ملی والیبال کانادا:

تیلر ساندرز، بلنک‌نائو، اسکلاتر، ورنون، وندورن، ون‌برکل، ویگراس، شووارک، دمیانکو، پرین، مارشال، هوگ، لوپکی، پریرا

* ست نخست/ ایران 22 کانادا 25

کانادایی ها با بیرون زدن توپ اولین امتیاز را به ایران هدیه کردند.

میثم صالحی توانست از خط سرویس دومین امتیاز ایران را کسب کند.

بعد از اینکه کانادایی ها دو امتیاز از دست رفته را جبران کردند، ایران توسط غلامی و کاظمی به دو امتیاز دیگر رسید.

اسپک بازیکن کانادایی از نظر معروف و آلکنو به بیرون زمین رفت؛ در حالی که داور امتیاز را به کانادا داده بود. به همین خاطر اولین ویدیوچک از سوی ایران درخواست شد؛ درخواستی که با موفقیت همراه بود.

سیدمحمد موسوی به محض ورود به زمین در موقعیت حمله قرار گرفت، اما توپش به تور برخورد کرد.

بازی با نتیجه 6 بر 4 به نفع ایران ادامه دارد.

آبشار بازیکن کانادا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز کانادا 5 شود.

سرویس بازیکن کانادا یک امتیاز برای تیمش در پی داشت تا امتیاز ها برابر 6 شود.

امتیاز 7 برای ایران ثبت شد.

میثم صالحی دفاع شد تا امتیاز کانادا 7 شود.

موسوی ایران را به امتیاز 8 رساند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به سود ایران رقم خورد.

سرویس موسوی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 8 شود.

دو امتیاز پیاپی برای کانادا ثبت شد.

میثم صالحی ایران را به امتیاز 9 رساند.

سرویس معروف به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 11 بر 9 به سود کانادا شود.

امتیاز 12 برای کانادا ثبت شد.

مسعود غلامی ما را به امتیاز 10 رساند.

سرویس میثم صالحی امتیاز 11 را برای ایران در پی داشت.

مجددا سرویس میثم صالحی امتیاز 12 را برای ایران رقم زد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت  در نهایت امتیاز 13 برای کانادا در پی داشت.

آبشار میلاد عبادی پور ایران را به امتیاز 13 رساند.

صابر کاظمی بازیکن کانادا را دفاع کرد تا امتیاز 14 برای ایران رقم خورد.

اسپک بازیکن کانادا امتیاز 14 برای تیمش در پی داشت.

اسپک میثم صالحی ایران را به امتیاز 15 رساند.

رالی زیبایی شکل گرفت در نهایت توپ پس از چند بار رفت وبرگشت در نهایت امتیاز 15 را برای کانادا در پی داشت.

آبشار زیبای عبای پور امتیاز 16 را برای ایران ثبت کرد.

وقت استراحت فنی دوم با امتیاز 16 بر 15 به نفع ایران ثبت شد.

امتیاز 16 برای کانادا رقم خورد.

بازی با نتیجه 20 بر 18 به سود کانادا ادامه دارد.

توپ بازیکن کانادا به بیرون رفت تا امتیاز 19 برای ایران رقم خورد.

سرویس میثم صالحی به تور برخورد کرد تا امتیاز 21 برای کانادا ثبت شود.

خطای تور عبادی پور امتیاز کانادا را به 22 رساند.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار وندورن کانادا را به امتیاز 23 رساند.

میلاد عبادی پور امتیاز 20 را برای ایران به دست آورد تا اختلاف امتیاز ها به 3 رسد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت توسط صابر کاظمی در زمین کانادا فرود آمد تا امتیاز ها 23 بر21 شود.

سرمربی کانادا درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس اسفندیار به خارج از زمین رفت تا امتیاز 24 برای کانادا رقم خورد.

اسپک عالی عبادی پور ایران را به امتیاز 22 رساند.

امتیاز 25 برای کانادا ثبت شد.

در نهایت ست اول با نتیجه 25 بر 22 به سود کانادا به اتمام رسید.

* ست دوم/ ایران 25  کانادا 22 

سرویس عبادی پور به خارج از زمین رفت تا اولین امتیاز برای کانادا رقم خورد.

سرویس بازیکن کانادا هم نتیجه ای برایشان در پی نداشت تا امتیاز دو تیم یک شود.

امتیاز دو برای کانادا ثبت شد.

توپ عبادی پور به سرپنجه های بازیکن کانادا برخورد کردو به بیرون از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 2 شود.

سرویس صابر کاظمی به تور برخورد کرد تا امتیاز 3 برای کانادا رقم خورد.

لوپکی کانادا را به امتیاز 4 رساند.

سرویس بازیکن کانادا به تور برخورد کرد تا امتیاز 3 برای ایران به دست آید.

سید محمد موسوی بازیکن کانادا را دفاع کرد تا امتیاز ایران 4 شود.

امتیاز 5 برای کانادا ثبت شد.

سرویس لوپکی مستقیم به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 5 شود.

مسعود غلامی ایران را به امتیاز 6 رساند.

آبشار بازیکن کانادا امتیازها را برابر 6 کرد.

میثم صالحی ایران را به امتیاز 7 رساند.

 دو تیم در امتیاز 7 برابر شدند.

کار سرعتی مسعود غلامی ایران را به امتیاز 8 رساند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به نفع ایران رقم خورد.

آبشار اسکلاتر به سرپنجه های بازیکنانمان برخورد کرد و به بیرون رفت تا امتیاز 8 برای کانادا ثبت شود.

معروف ایران را به امتیاز 9 رساند.

کار سرعتی لوپکی از منطقه 3 امتیاز 9 را برای تیمش در پی داشت.

صابر کاظمی ایران را به امتیاز 10 رساند.

آبشار لوپکی در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ها برابر 10 شود.

سرویس بازیکن کانادا به تور برخورد کرد تا امتیاز 11 برای ایران ثبت شود.

سرویس عبادی پور هم به تور برخورد کرد تا امتیازها برابر 11 شود.

سرویس لوپکی کانادا را یک امتیاز پیش انداخت.

کار سرعتی موسوی ایران را به امتیاز 12 رساند.

بازیکن کانادا امتیاز 13 را برای تمیش به دست آورد.

صابر کاظمی امتیاز ها را برابر 13 کرد.

امتیاز 14 برای کانادا ثبت شد.

رالی زیبایی شکل گرفت تا در نهایت توپ در زمین ایران فرود آید تا اختلاف امتیاز ها به دو رسد.

کاظمی ایران را به امتیاز 14 رساند.

دفاع استادانه مسعود غلامی امتیاز ها را برابر 15 کرد.

در رالی زیبایی که شکل گرفت عبادی پور توانست با آبشار زیبای خود امتیاز 16 را برای ایران ثبت کند.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 15 به سود ایران ثبت شد.

آبشار اسکلاتر به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 17 رسد.

آبشار بلنک‌نائو کانادا را به امتیاز 16 رساند.

رالی زیبایی شکل گرفت تا در نهایت توپ پس از چند بار رفت و برگشت امتیاز 18 رابرای ایران در پی داشت.

سرمربی کانادا درخواست وقت استراحت کرد.

اسکلاتر دفاع شد اما توپ به دستان عبادی پور برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز کانادا به 17 رسد.

سرویس بازیکن کانادا به تور برخورد کرد تا ایران به امتیاز 19 رسد.

سرویس کاظمی هم به تور برخورد کرد تا امتیاز 18 برای کانادا ثبت شود.

امتیاز 20 برای ایران ثبت شد.

موسوی ایران را به امتیاز 21 رساند.

سرمربی کانادا مجددا درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد تا امتیاز 19 برای کانادا ثبت شود.

سرویس لوپکی هم به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 22 بر 19 شود.

رالی زیبایی شکل شگل گرفت در نهایت امتیاز 20 برای کانادا به دست آمد.

میثم صالحی از منطقه 4 ایران را به امتیاز 23 رساند.

کار سرعتی بازیکن کانادا امتیاز 21 را برای تیمش در پی داشت.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن کانادا به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 24  رسد.

سرویس میثم صالحی هم به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 24 بر 22 شود.

صابر کاظمی ایران را به امتیاز 25 رساند.

در نهایت ست دوم با نتیجه 25 بر 22 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست سوم/ ایران 25  کانادا 22

اولین امتیاز برای کانادا ثبت شد.

رالی زیبایی شکل گرفت در نهای توپ عبادی پور به تور برخورد کرد تا امتیاز دوم هم برای کانادا رقم خورد.

کار سرعتی مسعود غلامی با هماهنگی معروف اولیم امتیاز را برای ایران در پی داشت.

لوپکی تیمش را به امتیاز 3 رساند.

دومین امتیاز ایران با آبشار صابر کاظمی به ثبت رسید.

سرویس کاظمی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 4 بر دو به نفع کانادا شود.

موسوی ایران را به امتیاز سوم رساند.

بازیکن کانادا امتیاز 5 را برای تیمش به دست آورد.

کار خوبی کاظمی باعث شد تا لوپکی نتواند توپ را به زمین ایران برگرداند تا امتیاز 4 برای ایران ثبت شود.

سرویس مستقیم موسوی امتیاز ها را برابر 5 کرد.

بلنک‌نائو امتیاز 6 را برای کانادا به دست آورد.

امتیاز ها برابر 6 شد.

امتیاز 7 برای کانادا ثبت شد.

سرویس پلین به تور برخورد کرد تا امتیاز 7 برای ایران به دست آید.

سرویس میثم صالحی امتیاز 8 رابرای ایران در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به سود ایران ثبت شد.

آبشار بازیکن کانادا به دست بازیکنان ما برخورد کرد و به بیرون از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 8 شود.

مارشال دفاع شد تا ایران به امتیاز 9 رسد.

امتیاز 10 هم برای ایران رقم خورد.

خطای تور بازیکنان ما امتیاز 9 را برای کانادا در پی داشت.

اسپک صابر کاظمی امتیاز 11  را برای ایران ثبت کرد.

جنگ روی تور در نهایت امتیاز 10 را برای کانادایی ها در پی داشت.

خطای هند بازیکنان ما امتیاز ها را برابر 11 کرد.

آبشار پرین کانادا را یک امتیاز جلو انداخت.

سرویس مارشال به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 12 شود.

سرویس میلاد عبادی بی دقت بود تا امتیاز کانادا 13 شود.

امتیاز 13 برای ایران رقم خورد.

مسعود غلامی پرین را دفاع کرد تا امتیاز ایران 14 شود.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 14 شود.

سرویس بلنک‌نائو به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از ان ایران شود.

سمعود غلامی اسکلاتر را دفاع کرد تا ایران به امتیاز 16 رسد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به سود ایران ثبت شد.

صابر کاظمی نتوانست توپ گیری را انجام دهد تا کانادا به امتیاز 15 رسد.

عبادی پور روی تور ناکام ماند تا امتیاز ها برابر 16 شود.

صابر کاظمی هم دفاع شد تا امتیاز کانادا 17 رسد.

رالی زیبایی شکل گرفت در نهایت توپ پس از چند بار رفت و برگشت امتیاز 17 را برای ایران در پی داشت.

سرویس میثم صالحی به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن کانادا شود.

کار سرعتی مسعود غلامی امتیاز ها را برابر 18 کرد.

سرویس مستقیم اسفندیار ایران را به امتیاز 19 رساند.

سرمربی کانادا درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط صابر کاظمی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 19 شود.

آبشار اسکلاتر به بیرون رفت تا امتیاز 20 تقدیم ایران شود.

موسوی مارشال را دفاع کرد تا ایران به امتیاز 21 رسد.

اسپک بردیا سعادت در زمین کانادا فرود آمد تا اختلاف امتیاز ها به 3 رسد.

سرمربی کانادا درخواست وقت استراحت کرد.

کار سرعتی و حکم ورنون امتیاز 20 را برای تیمش در پی داشت.

صابر کاظمی ایران را به امتیاز 23 رساند.

کار خوب پرین امتیاز کانادا را به 21 رساند.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار میثم صالحی در مقابل دو مدافع در زمین کاناد فرود آمد تا امتیاز ایران 24 شود.

پرین امتیاز 22 را برای کانادا به دست آورد.

سرمربی ایران مجددا درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس ورنون به تور برخورد کرد تا ایران به امتیاز 25 رسد.

در نهایت ست سوم با نتیجه 25 بر 22 به سود ایران به اتمام رسید.

* ست چهارم/ ایران 25   کانادا 22  

اولین امتیاز در این ست از آن کانادا شد.

صابر کاظمی امتیاز ها را برابر یک کرد.

دفاع روی تور ایران امتیاز دوم را برایشان در پی داشت.

کار موفق شووارک امتیاز دو را برای تیمش در پی داشت.

سرویس شووارک مستقیم به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط اسکلاتر امتیاز 3 برای کانادا ثبت شد.

موسوی ایران را به امتیاز 4 رساند.

بازی با نتیجه 5 بر 4  ادامه دارد.

سرویس بی دقت موسوی امتیاز 5 را برای کانادا در پی داشت.

عبادی پور ایران را به امتیاز 6 رسد.

امتیاز ها برابر 6 شد.

سرویس اسکلاتر با اختلاف زیاد به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایرات 7 شود.

سرویس میثم صالحی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 7 شود.

وقت استراحت فنی اول با برتری 8 بر 7 کانادایی ها به پایان رسید.

مسعود غلامی ایران را به امتیاز 8 رساند.

اسپک اسکلاتر امتیاز 9 را برای کانادا در پی داشت.

موسوی ایران امتیاز ها را برابر 9 کرد.

سرویس صابر کاظمی به خارج از زمین رفت تا امتیاز کانادا به 10 رسد.

کار سرعتی و عالی موسوی امتیاز ها را برابر ده کرد.

 رالی زیبایی شکل گرفت و  در نهایت توپ پس از چند بار رفت و برگشت با آبشار صابر کاظمی تبدیل به امتیاز برای ایران شد.

موسوی اسکلاتر را دفاع کرد تا ایران را به امتیاز  12 رسد.

آبشار اسکلاتر امتیاز 11 را برای کانادا در پی داشت.

خطای روی تور ایران امتیاز های دو تیم را به 12 رساند.

هنرنمایی معروف و پاس میثم صالحی ایران رابه امتیاز 13 رساند.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 13 شود.

کار خوب میثم صالحی ایران را به امتیاز 14 رساند.

آبشار اسکلاتر امتیاز 14 را برای کانادا در پی داشت.

کار سرعتی مسعود غلامی در زمین کانادا فرود آمد تا امتیاز ایران 15 شود.

سرویس میثم صالحی به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن کانادا شود.

میلاد عبادی پور با دفاع فوق العاده خود ایران را به امتیاز 16 رساند.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 15 به سود ایران ثبت شد.

بازی با نتیجه 20 بر 18 ادامه دارد.

آبشار اسکلاتر امتیاز 19 را برای کانادا در پی داشت.

سرویس پرین به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز ازآن ایران شود.

امتیاز 22 برای ایران رقم خورد.

بردیا سعادت ایران را به امتیاز 23 رساند.

سرمربی کانادا درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس اسفندیار به تور برخورد کرد تا امتیاز 20 برای کانادا ثبت شود.

توپ صابر کاظمی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 23بر 21 شود.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

این وقفه هم کانادایی ها را متوقف نکرد و آن ها به امتیاز 22 رسیدند.

بالاخره میثم صالحی توانست ایران را به امتیاز 24 برساند.

با یک دفاع فوق العاده از سوی غلامی، ایران به امتیاز 25 رسید.

در نهایت ست چهارم با نتیجه 25 بر 22 به سود ایران به اتمام رسید تا در مجموع ایران 3 بر یک برنده بازی شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها