موج
کدخبر : ۳۸۰۳۰۲ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-380302

دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و ژاپن در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال امروز به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و ژاپن در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال امروز جمعه 7 خرداد 1400 ساعت 15:30 دقیقه به مصاف  هم رفتند.

* ترکیب شاگردان آلکنو

میثم صالحی، امیرغفور، سیدمحمد موسوی، علی اصغر مجرد، محمدرضا حضرت پور، میلاد عبادی پور و محمدطاهر وادی

* ست نخست/  ایران 19- ژاپن 25

بازی را ژاپنی ها شروع کردند ولی سرویس ژاپنی ها به تور خورد تا امتیاز اول برای ایران ثبت شود.

سرویس ایرانی ها را ژاپنی ها به خوبی جمع کرده و تبدیل به امتیاز کردند.

بازیکنان ایران سرویس ژاپنی ها جمع کرده و ضربه مجرد باعث شد ایران بار دیگر جلو بیفتد.

سرویس غفور به اوت رفت.

آبشار محکم مجرد بار دیگر برای ایران تبدیل به امتیاز شد.

 آبشار محکم شماره 2 ژاپن پس از برخورد به دست موسوی در زمین ایران آرام گرفت.

بازی با نتیجه 5 بر 3 ادامه دارد.

علی اصغر مجرد امتیاز 4 را برای کشورمان به دست آورد.

کار سرعتی ژاپنی ها امتیاز 6 را برایشان در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 6 به نفع ژاپن رقم خورد.

توپ غفور به دست دفاع روی تور ژاپن برخورد کرد تا امتیاز 7 برای ایران رقم خورد.

مجددا کار سرعتی ژاپن امتیاز 9 را برایشان در پی داشت.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت توسط شیمیزو تبدیل به امتیاز شد.

سرویس ایشیکاوا به اوت رفت تا امتیاز 8 برای ایران ثبت شود.

سرویس موسوی از دست رفت تا امتیاز ژاپن 11 شود.

آبشار بازیکن زاپن در زمین ایران خوابید تا امتیاز ژاپن 12 شود.

غفور امتیاز 9 را برای ایران ثبت کرد.

کار سرعتی فوجی ژاپن را به امتیاز 13 رساند.

تک دفاع غفور امتیاز 10 رابرای ایران رقم زد.

سرویس میثم صالحی خراب شد تا امتیاز ها 15 بر 10 شود.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 10 به نفع ژاپن رقم خورد.

آبشار عبادی پور در زمین ژاپنی ها فرود آمد تا امتیاز ایران به 11 رسد.

موسوی نتوانست ایشیکاوا را دفاع کند تا امتیاز 17 برای ژاپن ثبت شود.

بازی 18 بر 12 ادامه دارد.

توپ پس چند بار رفت وبرگشت در در نهایت میلاد عبادی پور دفاع شد تا امتیاز ژاپن به 19 رسد.

محمد طاهر وادی امتیاز ایران را به 13 رساند.

بازی با نتیجه 21 بر 14 ادامه دارد.

امتیاز 15 برای ایران توسط میثم صالحی به دست آمد.

توپ شیمیزو به دست مدافعان ما برخورد کرد وبه بیرون رفت تا امتیاز ژاپن به 22 رسد.

ولادیمیر آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.

وقت استراحت جواب داد و امیر غفور از فرصت استفاده کرد و امتیاز 16 را برای ایران ثبت کرد.

 ایشیکاوا توپش را نتوانست رد کند تا ایران یک امتیاز دیگر به ژاپن نزدیک شود.

امتیاز 23 برای ژاپن رقم خورد.

توپ غفور به دست مدافعان ژاپن برخورد کرد و به بیرون رفت تا ایران به امتیاز 18 رسد.

دفاع بازیکنان ایران به بیرون رفت تا امتیاز 24 برای ژاپن ثبت شود.

دفاع بازیکنان ژاپن به خارج زمین رفت تا امتیاز ایران 19 شود.

وادی امتیاز 25 را به ژاپن داد.

در نهایت ست  اول با نتیجه 25 بر 19 به سود ژاپن به اتمام رسید.

* ست دوم/  ایران 22- ژاپن 25

امتیاز اول برای ژاپن ثبت شد.

آبشار غفور امتیاز ها را برابر یک کرد.

ضربه  ایشیکاوا امتیاز ژاپن را به دو رساند.

آبشار میثم صالحی ایران را به امتیاز 2 رساند.

سرویس غفور به بیرون رفت تا امتیاز ها سه بر دو شود.

امتیاز 4 برای ژاپن ثبت شد.

فیاضی به ترکیب ایران اضافه شد.

امیر غفور دفاع شد تا امتیاز ها 5 بر دو شود.

امتیاز 3 توسط پویا فیاضی برای ایران ثبت شد.

علی اصغر مجرد ایشیکاوا را دفاع کرد تا بازی به نتیجه 5 بر 4 رسد.

 باز هم دفاع تماشایی مجرد که بازی را 5-5 مساوی کرد.

ضربه شماره 2 ژاپنی ها این بار در زمین ایران خوابید.

دریافت ناقص حضرت پور یک امتیاز دیگر را به ژاپنی ها هدیه کرد.

آبشار شماره 21 این تیم در زمین ایران خوابید و ژاپنی ها سومین امتیاز متوالی را به دست آوردند تا بازی 8-5 به سود این تیم شود.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 به نفع ژاپن رقم خورد.

مجرد مجددا مقابل آبشار بازیکنان ژاپن ایستادگی کرد تا بازی 8-6 به سود ژاپن شود.

سرویس مجرد به تور برخورد کرد تا امتیاز 9 برای ژاپن ثبت شود.

آبشار محکم موسوی برای ایران تبدیل به امتیاز شد.

ژاپنی ها سرویس موسوی را جمع کردند و ضربه شماره 14 این تیم باعث شد بازی 10-7 شود.

دفاع شماره 6 ژاپن مقابل ضربه عبادی پور برای ژاپنی ها تبدیل به امتیاز شد.

بازی با نتیجه 11 بر 8 به نفع ژاپن ادامه دارد.

امیر غفور امتیاز 9 را برای ایران به دست آورد.

آبشار امیر غفور در زمین ژاپن فرود آمد تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد تا امتیازها 12 بر ده شود.

اسپک غفور امتیاز 11 را برای ایران در پی داشت.

 رالی زیبای شکل گرفت که در آخر امتیاز 13 را برای ژاپن رقم زد.

امتیاز 14 برای ژاپن ثبت شد.

غفور ایران را به امتیاز 12 رساند.

سرویس غفور مستقیم به خارج از زمین رفت تا امتیاز 15 برای ژاپن ثبت شود.

فیاضی به خوبی به خط حمله اضافه شده و با یک ضربه فنی برای ایران یک امتیاز گرفت تا امتیاز ایران 13 شود.

دفاع عالی از میلاد عبادی پور اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

اسپک  محکم و غیرقابل مهار غفور ایران را به امتیاز تساوی 15 رساند.

دفاع تماشایی مجرد مقابل ضربه شماره 21 ژاپن ایران را از حریف پیش انداخت.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 15 به سود ایران ثبت شد.

توپ ایشیکاوا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ها برابر 16 شود.

سرویس اونودرا به تور برخورد کرد و امتیاز 17 برای ایران ثبت شد.

امتیاز 17 برای ژاپن رقم خورد.

میلاد عبادی پور ایران را به امتیاز 18 رساند.

بازی با نتیجه تساوی 19 بر 19 ادامه دارد.

دفاع امیر غفور امتیاز 20 را برای ما ثبت کرد.

سروس کاظمی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها تساوی 20 شود.

رالی زیبایی شکا گرفت در نهایت اسپک ایشیکاوا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 21 برای ژاپن رقم خورد.

 ولادیمیر آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.

باز هم شماره 19 ژاپنی ها که با آبشار زیبای خود یک امتیاز دیگر گرفت.

سرویس شماره 12 ژاپنی ها به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران 21 شود.

سرویس محکم غفور به خوبی در زمین ژاپن جمع شد و در نهایت اسپک اوتسوکا در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ژاپن 23 شود.

آلکنو مجددا درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط شماره 19 ژاپن در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ژاپن 24 شود.

سرویس بازیکن ژاپن به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 24 بر 22 شود.

سرویس پویا فیاضی به تور برخورد کرد.

در نهایت ست دوم با نتیجه 25 بر 22 به سود ژاپن به اتمام رسید.

* ست سوم/ ایران 24- ژاپن 26

امتیاز اول توسط عبادی پور برای ایران ثبت شود.

سرویس مجرد به تور برخورد کرد تا امتیاز ها یک بر یک شود.

موسوی ایران را به امتیاز دو رساند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت ایران را امتیاز 3 رساند.

امتیاز دو برای ژاپن رقم خورد.

اسپک غفور امتیاز 4 را برای ایران در پی داشت.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط تاکاهاشی به بیرون رفت تا ایران به امتیاز 5 رسد.

رالی زیبایی شکل گرفت در نهایت توپ توسط ژاپنی ها به تور برخورد کرد و به بیرون رفت تا امتیاز ها 6 بر 2 به نفع ایران شود.

یوئیجی ناکاگائیچی سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس میلاد به تور برخورد کرد تا امتیاز 3 برای ژاپن رقم خورد.

آبشار فیاضی برای ایران تبدیل به امتیاز شد.

فیاضی نتوانست اوتسوکا را دفاع کند تا امتیاز 4 برای ژاپن ثبت شود.

دفاع بازیکنان ایران به بیرون رفت تا امتیاز 5 برای ژاپن رقم خورد.

 آبشار شماره 2 ژاپن پس از برخورد به بازیکنان ایران تبدیل به امتیاز شد. 

دفاع موسوی روی ضربه بازیکنان ژاپن، ایران را به امتیاز 8 رساند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 به سود ایران ثبت شد.

 حمایت در زمین ما به خوبی صورت نگرفت تا اوتسوکا امتیاز 6 را برای ژاپن به دست آورد.

آبشار مجرد  باعث شد ایران به نهمین امتیاز برسد.

خطای تور بازیکنان ژاپن یک امتیاز دیگر را به ایران داد. بازی 10-6 به سود ایران شد.

ضربه شماره 19 ژاپنی ها بدون برخورد به بازیکنان ایران به بیرون رفت و بازی 11-6 شد.

سرویس خوب مجرد را بازیکنان ژاپن جمع کردند و در نهایت آبشار محکم شماره 14 ژاپن که برای این تبدیل به امتیاز شد.

 آبشار محکم بازیکن شماره 21 ژاپن پس از برخورد به دست حضرت پور تبدیل به امتیاز شد.

آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس ایشیکاوا به خارج از زمین رفت تا امتیاز 9 برای ایران رقم خورد.

 آبشار شماره 19 ژاپن بین فیاضی و حضرت پور در زمین ایران آرام گرفت تا بازی 11-9 به سود ایران شود.

سرویس شماره 19 ژاپن یک ضرب به بیرون رفت و بازی 12-9 به سود ایران شد.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 13 رساند.

موسوی نرسید اوتسوکا را دفاع کند تا امتیاز ها 10 بر 13 شود.

ضربه عبادی پور به بیرون رفت و بازی 13-11 به سود ایران شد.

 دریافت خوب در زمین ایران و آبشار موسوی که باعث شد ایران به امتیاز چهارده برسد.

ضربه شماره 2 ژاپن در زمین ایران خوابید و بازی 14-12 شد.

دریافت خوب ژاپنی ها و آبشار شماره 19 این تیم که اختلاف دو تیم را به حداقل رساند.

 آبشار امیر غفور برای ایران تبدیل به امتیاز شد. بازی 15-13 به سود ایران است.

ضربه شماره 21 ژاپن پس از برخورد به دست سه مدافع ایران به بیرون رفت.

سرویس تماشایی شماره 21 ژاپن در زمین ایران خوابید و بازی با نتیجه 15-15 مساوی شد.

این بار سرویس بازیکن شماره 16 ژاپن به بیرون رفت و بازی 16 بر 15 به سود ایران شد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 16 بر 15 به نفع ایران رقم خورد.

امیر غفور ایران را به امتیاز 17 رساند.

سرویس موسوی به خارج از زمین رفت و بازی 17 بر 16 به سود ایران شد.

 آبشار زیبای مجرد روی پاس وادی باعث شد ایران به امتیاز 18 برسد.

 ضربه شماره 21 ژاپن پس از برخورد به مجرد تبدیل به امتیاز شد.

امیر غفور توسط ایشیکاوا دفاع شد تا امتیازهای هر دو تیم 18 شود.

 دفاع بچه های ما به خارج از زمین رفت تا امتیاز 19 برای ژاپن ثبت شود.

ضربه شماره 14 ژاپن بعد از دفاع ناقص عبادی پور برای این تبدیل به امتیاز شد. بازی با نتیجه 20-18 در جریان است.

 ولادیمیر آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.

ضربه محکم شماره 21 این تیم با وجود دفاع حضرت پور برای ژاپن تبدیل به امتیاز شد. بازی 21-18 به سود ژاپن است.

 آبشار مجرد اختلاف را مجددا به عدد 2 رساند.

ضربه شماره 21 ژاپن در زمین ایران تبدیل به امتیاز شد و بازی 22-19 به سود ژاپن شد.

آبشار امیر غفور در زمین ژاپن آرام گرفت و بازی 22-20 شد.

ایران اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

ران تاکاهاشی امتیاز 23 را برای ژاپن به ثمر رساند.

دو امتیاز پیاپی برای ایران نتیجه بازی را به تساوی 23 رساند.

دو تیم به استراحت فنی رفتند. 

آبشار محکم شماره 21 ژاپن بار دیگر این تیم را پیش انداخت.

بازیکنان ایران ضربه شماره 21 ژاپن را جمع کردند و آبشار تماشایی اسفندیار بازی را مساوی کرد.

ضربه فنی شماره 2 ژاپنی ها امتیاز 25 را برای این تیم به ارمغان آورد.

توپ امیر غفور به اوت رفت که بلافاصله آلکنو درخواست بازبینی صحنه را داد.

در نهایت این بازی با نتیحه 26 بر 24 به سود ژاپن به پایان رسید. تا در مجموع ژاپنی ها 3 بر صفر برنده بازی شوند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها