موج
کدخبر : ۳۱۳۲۳۶ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-313236

والیبال انتخابی المپیک؛

تیم ملی والیبال ایران و چین در مرحله نهایی رقابت های والیبال انتخابی المپیک به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، دو تیم ملی والیبال ایران و چین در رقابت های مرحله نهایی والیبال انتخابی المپیک در قاره آسیا امروز یکشنبه 22 دی 98 از ساعت 15:30 به مصاف هم رفتند.

* ترکیب تیم ملی والیبال ایران

سعید معروف، شهرام محمودی، سیدمحمد موسوی، علی شفیعی، میلاد عبادی پور، پوریا فیاضی و محمدرضا حضرت پور(لیبرو)

*ست اول/ ایران 25 چین 14

اولین امتیاز این بازی با اسپک شهرام محمودی برای ایران ثبت شد.

آن ها همچنین از سرویس بعدی هم به خوبی استفاده کردند تا در آغاز این بازی 2- 0 از میزبانشان پیش باشند.

ادامه بازیکنان چینی بازی را به تساوی کشیدند اما ستارگان ایران پس از لحظاتی دوباره 2 امتیاز دیگر گرفتند تا حساب کار 4 بر دو به سود تیم ملی کشورمان شود. 

پوریا فیاضی در ادامه کار امتیاز خوب دیگری هم گرفت تا امتیاز 5 برای ایران ثبت شود.

امتیاز ششم نیز برای ایران ثبت شد.

این روند موفقیت آمیز ایران بالاخره بعد از اختلاف 5 امتیازی قطع شد و امتیاز سوم برای چین رقم خورد.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 3 به سود ایران ثبت شد.

 پس از این زمان نخستین امتیاز برای تیم ملی والیبال کشورمان بود.

عملکرد فوق العاده بازیکنان ایران در دریافت ها و روی تور باعث شد، شاگردان کولاکوویچ 12 بر 4 از حریف پیش بیفتند.

با ادامه اشتباهات اسپکرهای چین و عملکرد خوب بازیکنان ایران، اختلاف امتیاز به عدد 10 رسید.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 6 به سود ایران ثبت شد.

آبشار خوب بازیکن چین امتیاز 7 را برایشان در پی داشت.

سعید معروف امتیاز 17 رابرای ایران ثبت کرد.

سرویس بازیکنان ما خراب شد تا توپ و امتیاز از آن چین شود.

سرویس بازیکنان چین نیست به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 18 بر 8 شود.

سرویس پویا فیاضی خراب شد تا امتیاز 9 برای چین به دست آید.

امتیاز 19 برای ایران به دست آمد.

کار ترکیبی بازیکنان چین امتیاز 10 را برایشان در پی داشت.

این روند ادامه دار بود و برتری 20 بر 11 ایران هم روی تابلو ثبت شد.

سرویس مستقیم بازیکن چین امتیاز 12 را برایشان در پی داشت.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط فیاضی به دست مدافع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 21 برای ایران به دست آید.

اوت به نفع ایران امتیاز 22 را برایمان در پی داشت.

آبشار حضرت پور به خارج از زمین رفت تا امتیاز 13 برای چین ثبت شود.

بازی با نتیجه 23 بر 14 ادامه دارد.

جای خالی پویا فیاضی ایران را به امتیاز 24 رساند.

تک دفاع موسوی امتیاز 25 را برای ایران در پی داشت.

در نهایت ست اول با حساب 25 بر 14 به سود ایران به پایان رسید.

*ست دوم/ ایران 25 چین 22

اولین امتیاز برای چین ثبت شد.

آبشار سرعتی شفیعی امتیاز ها را برابر یک کرد.

آبشار بازیکن چین به خارج از زیمن رفت تا ایران به امتیاز 2 رسد.

عملکرد خوب بازیکنان امتیاز 3 را برای ایران در پی داشت.

دفاع خوب موسوی ایران اختلاف امتیاز ها را به 3 رساند.

بعد از اینکه ایران به امتیاز 5 رسید سرمربی چین درخواست وقت استراحت کرد.

بعد از این وقفه عملکرد خوب چینی ها باعث شد تا 4 امتیاز بگیرند تا بازی برابر 5 شود.

موسوی با اسپک تماشایی خود به روند امتیازگیری چین پایان داد.

دفاع عالی از موسوی و پویا فیاضی ایران را به امتیاز 7 رساند.

خطای بازیکنان چینی ایران را به امتیاز 8 رساند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 به سود ایران ثبت شد.

ضربه بازیکن چینی در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 6 برای چین ثبت شود.

کار خوب موسوی امتیاز 9 را برای ایران در پی داشت.

آبشار خوب بازیکن چین دریافتی از طرف ما  نداشت تا امتیاز 7 برای چین رقم خورد.

بازی با نتیجه 12 بر 8 ادامه دارد.

اسپک زیبای بازیکن چین امتیاز 9 را برایشان در پی داشت.

در رالی زیبایی که شکل گرفت شفیعی با آبشاری زیبا ایران را به امتیاز 13 رساند.

آبشار بازیکن چین امتیاز 10 رابرای چین رقم زد.

ضربه جذاب و خیره کننده شفیعی اختلاف امتیاز ها را به 4 رساند.

امتیاز 11 برای چین رقم خورد.

سرویس بازیکن چین به اوت رفت تا امتیاز ایران 15 شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت با امتیاز 12 برای چین همراه شد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به سود ایران ثبت شد.

جای خالی بازیکن چین به دست شهرام محمودی خورد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 15 برای چین ثبت شود.

سرویس بازیکن چین خراب شد تا امتیاز ها 17 بر 15 شود.

دفاع عالی از میلاد عبادی پور، شفیعی و معروف ایران را به امتیاز 18 رساند.

آبشار شفیعی امتیاز 19 رابرای ایران رقم زد.

سرمربی چین درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت در زمین ایران فرود آمد تا چین به امتیاز 16 رسد.

شهرام محمودی ایران را به امتیاز 20 رساند.

جای خالی شهرام محمودی به اوت رفت تا امتیاز 17 برای چین ثبت شود.

پاس کوتاه شفیعی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 20 بر 18 شود.

عبادی پور دفاع شد تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

کار خوب شهرام محمودی امتیاز 21 را برای ایران رقم زد.

دفاع دیدنی شهرام محمودی و شفیعی ایران رابه امتیاز 22 رساند.

شهرام محمودی مجددا با دفاع خوب خود یک امتیاز دیگر کسب کرد تا اختلاف امتیازها به 4 رسد.

امتیاز 20 برای چین ثبت شد.

پاس سرعتی شفیعی به خارج از زمین رفت تا یک امتیاز دیگر برای چین ثبت شود.

شهرام محمودی دفاع شد تا امتیاز ها 23 بر 22 شود.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار سرعتی شفیعی امتیاز 24 را برای ایران در پی داشت.

دفاع خوب موسوی ایران رابه امتیاز 25 رساند.

ست دوم نیز با حساب 25 بر 22 به سود ایران به پایان رسید.

*ست سوم/ ایران 25 چین 14

اولین امتیاز در ست سوم برای چین ثبت شد.

دو تیم در امتیاز یک برابر شدند.

سرویس بازیکن چینی به توپ برخورد کرد تا امتیاز ها دو بر یک شود.

بازی در امتیازات ابتدایی ست سوم پایاپای پیش رفت و 2 تیم در امتیاز 2 برابر شدند.

اسپک زیبای فیاضی در زمین چین فرود آمد تا ایران یک امتیاز پیش افتد.

در حالی که داور امتیاز 3 را به چین داده بود، درخواست بازبینی از سوی کولاکوویچ نشان داد دفاع چین به بیرون زمین رفته و ایران 4 بر 2 پیش افتاد.

خطای روی تور بازیکن شماره 17 چین امتیاز 5 را برای ایران در پی داشت.

اسپک قدرتی بازیکن چین در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز 3 برای تیمش ثبت شود.

آبشار موسوی ایران رابه امتیاز 6رساند.

موسوی با یک امتیاز مستقیم سرویس ایران رابه امتیاز 7 رساند.

دفاع فوق العاده موسوی ایران به امتیاز 8 رساند..

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 3 به سود ایران ثبت شد.

آبشار بازیکن چین به دست دفاع ما برخورد کرد تا امتیاز چین به 4 رسد.

اسپک بازیکن 12 چین از روی دست معروف عبور کرد و در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ها 8 بر 5 شود.

سرویس خوب از بازیکن چین در انتهای زمین ما فرود آمد تا امتیاز 6 برای چین ثبت شود.

آبشار خوب فیاضی به دست مدافعان برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 9 رسد.

کار خوب فیاضی مجددا یک امتیاز برای ایران در پی داشت.

سرمربی چین بعد از ثبت نتیجه 10 بر 6 به سود ایران، برای جلوگیری از شکست تیمش وقت استراحت گرفت.

بعد از برگشت 2 تیم به زمین، بازهم ایران با حمایت های خوب در عقب زمین توانست 2 امتیاز بگیرد.

سرمربی چین مجبور شد دومین وقت استراحت خود را هم خیلی زود درخواست کند.

بازی با نتیجه 12 بر 7 به سود ایران ادامه دارد.

آبشار عبادی پور ایران را به امتیاز 13 رساند.

اسپک سرعتی بازیکن چین به دست مدافع ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 8 برای چین ثبت شود.

سرویس بازیکن چین به اوت رفت تا نتیجه بازی 14 بر 8 شود.

امتیاز 9 برای چین ثبت شد.

دفاع خوب بازیکن ما در زمین چین فرود آمد تا امتیاز 15 برای ایران رقم خورد.

عملکردخوب بازیکنان چین دو امتیاز برایشان در پی داشت.

امتیاز 16 برای ایران ثبت شد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 11 به سود ایران رقم خورد.

سیدمحمد موسوی در ادامه روز درخشان خود، نهمین دفاع را هم برابر چین به نام خود ثبت کرد.

چین هم دیگر بازی را باخته می داند و امتیازات را یکی پس از دیگری از دست می دهد.

ایران 20 بر 12 پیش افتاد و سرمربی چین مجبور به تعویض در ترکیب تیمش شد.

جواد کریمی و پوریا یلی به جای سعید معروف و شهرام محمودی وارد زمین شدند.

سیدمحمد موسوی 2 امتیاز سرویس متوالی گرفت تا سند صعود ایران به المپیک را امضا کند.

ست سوم با حساب 25 بر 14 به سود ایران به پایان رسید.

شاگردان کولاکوویچ با این پیروزی توانستند جواز حضور در مسابقات المپیک را برای دومین مرتبه در تاریخ کسب کنند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها