موج
کدخبر : ۳۰۰۶۹۵ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-300695

جام جهانی والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و آرژانتین در رقابت‌ های جام جهانی والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران در هشتمین دیدارش در رقابت‌ های جام جهانی والیبال امروز (جمعه 19 مهر 98) از ساعت 05:30 دقیقه بامداد به مصاف تیم ملی والیبال آرژانتین رفت.

* ست نخست/ ایران 27- آرژانتین 25

معروف ، اسفندیار ، حضرت پور ، مجرد ، عبادی پور و غفور ترکیب آغاز کننده ایرانی باری این بازی مهم بودند

اولین امتیاز برای آرژانتین کسب شد.

آبشار بازیکن آرژانتین در منطقه 5 ما خوابید تا دومین امتیاز برای آرژانتین ثبت شود.

سرویس بازیکن آرژانتین به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

دو تیم در امتیاز سه برابر شدند.

جای خالی بازیکن ما به خارج از زمین رفت تا امتیاز 4 برای آرژانتین به دست آید

امتیاز 5 برای آرژانتین رقم خورد.

سرویس بازیکن آرژانتین به تور برخورد کرد تا امتیاز 4 برای ایران ثبت شود.

دو تیم در امتیاز 5 برابر شدند.

رالی زیبایی شکا گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط راموس بازیکن آرژانتین تبدیل به امتیاز شد.

بازی برابر و نزدیک بود و دو تیم در امتیاز 6 برابر شدند.

سرویس مستقیم و پرقدرت بازیکن آرژانتین امتیاز 8 را برایشان در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 6 به سود آرژانتین رقم خورد.

سرویس مستقیم بازیکن آرژانتین دو امتیاز پی در پی برایشان در پی داشت.

سرویس بازیکن آرژانتین این بار به خارج از زمین رفت تا امتیاز 7 برای ایران به دست آید.

سرویس مستقیم سعید معروف امتیاز 9 را برایشان ثبت کرد.

راموس امتیاز آرژانتین را به 11 رساند.

سرویس راموس به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

بازی با نتیجه 12 بر 11 یه سود آرژانیتن ادامه دارد.

جئال امیر غفور و بازیکن آرژانیتن در نهایت امتیازها را برابر 12 کرد.

امتیاز 13 برای ایران ثبت شد.

سرمربی آرژانیتن درخواست وقت استراحت کرد.

کار سرعتی برای آرژانتینی ها و طراحی سرعت امتیازها را برابر 13 کرد.

سرویس بازیکن آرژانتین به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

آبشار بازین آرژانتین در زمین ما خوابید تا امتیاز ها برابر 14 شود.

راموس امیر غفور را دفاع کرد تا امتیاز 15 را برای تیمش به دست آورد.

دومین وقت استراحت فنی با نتیجه 16 بر 14 به سود آرژانتین ثبت شد.

آبشار امیر غفور امتیاز 15 را برای ایران ثبت کرد.

سرویس اسفندیار امتیاز ها را برابر 16 کرد.

توپ بازیکن آرژانیتن دفاع شد اما به بیرون رفت تا امتیاز 17 برای آرژانیتن رقم خورد.

آبشار امیر غفور در زمین آرژانیتن خوابید تا امتیاز ها برابر 17 شود.

سرویس مجرد به خارج از زمین رفت تا امتیاز 18 برای آرژانیتن ثبت شود.

پاس کوتاه و یک دست بازیکن آرژانتین امتیاز 19 را برای تیمش در پی داشت.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

بعد از این استراحت امتیاز 18 برای ایران به دست آمد.

دو تیم در امتیاز 19 برابر شدند.

دفاع خوب بازیکنان ما امتیاز 20 رابرایمان رقم زد.

امتیاز دو تیم در 20 برابر شد.

توپ پس از چندبار رفت وبرگشت در نهایت امتیاز 21 را برای آرژانیتن در پی داشت.

کار سرعتی مسعود غلامی امتیاز ها را برابر کرد.

سرویس عبادی پور به خارج از زمین رفت تا امتیاز 22 برای آرژانتین ثبت شود.

پویا یلی امتیاز ها را برابر 22 کرد.

آبشار بازیکن آرژانین امتیاز 23 را برای تیمش رقم زد.

کار خوب عبادی پور مجددا امتیاز ها را برابر کرد.

 شرایط بسیار برابر و حساس دنبال می شد و ایران و آرژانتین در پایان این ست خیلی نزدیک بازی می‌ کردند و امتیاز‌های پایاپایی می‌ گرفتند به طوری که دو تیم در امتیاز ۲۴ برابر شدند

در این زمان امیر غفور از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت و مجبور به ترک زمین مسابقه شد

سرویس اسفندیار به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن آرژانیتن شود.

آبشار عبادی پور به دست بازیکن آرژانیتن برخورد کرد و امتیاز 25 را برای ما ثبت کرد.

غلامی راموس را دفاع کرد تا امتیاز 26 برای ایران به دست آید.

سرمربی آرژانیتن درخواست وقت استراحت کرد.

بازیکن آرژانیتن دفاع شد تا امتیاز 27 برای ایران ثبت شود.

در نهایت ست  اول با نتیجه 27 بر 25 به سود کشورمان به اتمام رسید.

* ست دوم/ ایران 23 آرژانتین 25

شروع آرژانتین در این ست فوق العاده بود آن‌ها با ارئه بازی سرعتی و استفاده از نقاط مختلف ضعف ایران که توسط حریف آنالیز شده بود در همان ابتدا امتیاز‌های خوبی گرفتند و فاصله‌ ای ۴ امتیازی را با تیم کشورمان ایجاد کردند.

بازی 6 بر 2 به سود آرژانتین در جریان بود، اما اشتباه در سرویس امتیاز سوم و پس از آن هم درخشش عبادی پور امتیاز چهارم را در پی داشت. 

 روند و ریتم خوب بازیکنان آرژانیتن خیلی مطمئن بود و اگر چه زودتر به امتیاز هشتم رسیدند، اما فاصله ۲ تیم بسیار کمتر از ابتدای بازی شده بود.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 6 به سود آرژانتین ثبت شد.

شاگردان کولاکوویچ در ادامه با بهره گیری از سرویس‌های هدف دار، دفاع منطقه‌ای و کنترل بازی شرایط را برابر کردند تا دوباره همانند ست قبل بازی ۲ تیم در میانه‌ های ست برابر دنبال شود.  

دو تیم در حالی که در امتیاز ۹ برابر بودند اشتباه آرژانیتن تیم کشورمان را پیش انداخت.

این برتری، اما زمان زیادی به طول نیانجامید و مردان سرزمین نقره 11 بر 10  پیشی گرفتند.

غلامی در ادامه امتیاز برابر را گرفت، اما بد سرویس زد تا دوباره حریف بازی را در دست بگیرد.

بازی  نزدیک و برابر دنبال می شود.

دریاف خوب بازیکنان آرژانتین در ادامه کار و همچنین دفاع مستحکم آن‌ها 2 امتیاز دیگر برایشان داشت تا آرژانتین به امتیاز 16 رسد.

وفت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به سود آرژانیتن ثبت شد.

پس از این زمان بازی کاملا به سود تیم آرژانیتن دنبال شد آن ها 2 امتیاز دیگر گرفتند و نتیجه را 18 بر 15 کردند.

کولاکوویچ در خواست وقت استراحت کرد.

اما پس از این استراحت نیز امتیاز به آرژانیتن رسید.

ملی پوشان کشورمان در ادامه با نمایش خوب و قابل قبولشان اختلاف دو تیم را کمتر کردند اما آرژانتین به خوبی دفاع می کرد و آبشار می زد و همین باعث شد تا دوباره فاصله دو تیم بیشتر شود.

بازی 22 - 20 به سود مردان سرزمین نقره در جریان بود.

 سرویس فیاضی به بیرون رفت تا امتیاز 23 برای آرژانتین به دست بیاید.

ضربه خوب عبادی پور اختلاف امتیاز ها را به دو رساند.

سرویس شفیعی خوب نبود و امتیاز 24 برای آرژانتین ثبت کرد.

پس از آن امتیازی برای تیم کشورمان به دست آمد که به نظر سرمربی آرژانیتن مشکوک بود و درخواست ویدئو چک داد ، این درخواست بررسی و رای آن به سود ایران بود همین با اعتراض بازیکنان و کادر فنی آرژانیتن همراه شد.  

سرمربی آرژانتین درخواست وقت استراحت فنی کرد.

مردان سرزمین نقره پس از این زمان امتیاز مهمی را از دست دادند تا نتیجه کار ۲۴ - ۲۳ به سودشان در جریان باشد .

پس از این توپ آرژانتینی‌ها پس از دریافت خوبشان در زمین ایران نشست و امیتاز 25 برای آرژانیتن به دست آمد.

در نهایت  آرژانیتنی ها موفق شدند در این ست با نتیجه 25 بر 23 به پیروزی رسند.

* ست سوم/ ایران 19 آرژانتین 25

عملکرد خوب بازیکنان آرژانیتن دو امتیاز پیاپی برایشان در پی داشت.

توپ عبادی پور بدون دفاع به خارج از زمین رفت و امتیاز سوم را برای آرژانیتن ثبت کرد.

سرویس بازیکن آرژانتین به تور برخورد کرد تا اولین امتیاز برای ایران رقم خورد.

اشتباه مسعود غلامی آرژانیتن را به امتیاز 4 رساند.

پویا فیاضی امتیاز دوم را برای ایران به ثبت رساند.

در رفت وبرگشت جانسون را دفاع کردیم تا ایران به امتیاز 3 رسد.

فیاضی جانسون را تک دفاع کرد تا امتیاز ها برابر 4 شود.

مارتینس امتیاز آرژانیتن را به 5 رساند.

سرویس بازیکن آرژانیتن به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 5 شود.

توپ بازیکن آرژانیتن به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 6 رسد.

توپ عبادی پور به دست راموس برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 7 برای ایران به دست آید.

سرویس مستقیم فیاضی امتیاز 8 را برای ایران در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 به نفع ایران ثبت شد.

آبشار بازیکن آرژانتین امتیاز 6 را برای تیمش در پی داشت.

سرویس مارتینس به برخورد کرد تا توپ و امتیاز برای ایران شود.

سرویس مجرد به خارج از زمین رفت تا امتیازها 9 بر 7 شود.

در ادامه کار  دو تیم در امتیاز نهم برابر بود و امتیاز دهم هم برای تیم شکورمان به دست آمد اما پس از بررسی مجدد امتیاز آن به آرژانتین داده شد تا با سه امتیاز متوالی امتیاز ها را 10  بر 9 به سود آرژانیتن شود.

 کولاکوویچ پس از این درخواست وقت استراحت فنی داشت.

 پس از این زمان امتیاز دیگری برای تیم کشورمان به دست آمد تا حساب کار برابر 10شود.

یلی امتیاز 11 را برای ایران به دست آورد.

پالونسکی برای آرژانیتن کار را به تساوی کشاند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت پیاپی در نهایت توسط یلی تبدیل به امتیاز 12 برای ایران شد.

دو تیم در امتیاز 12 برابر شدند.

بازی در امتیاز سیزد هم و چهاردهم هم برابر دنبال شد.

 سرویس بد یلی و در ادامه دفاع توپ فیاضی کار را 16 - 15 به سود آرژانتین کرد تا 2 تیم به وقت استراحت فنی دوم بروند. 

نخستین امتیاز پس از آن برای تیم کشورمان بود.

آرژانتین امتیاز هفدهم را گرفت.

درست در همین هنگام سعید معروف از داور کارت زرد گرفت و سانچز هم از آرژانتین در امتیاز بعدی که برای تیمش به دست آمد چنین کارتی گرفت. 

پس از این اتفاق جریان بازی به طور کلی عوض شد وآرژانیت در سرویس و آبشار‌های قدرتی به خوبی عمل کرد و توانست کار را برای تیم ایران سخت کند.

در نهایت این ست نیز با نتیجه 25 بر 19 به سود آرژانیتن به اتمام رسید.

* ست چهارم/ ایران 25- آرژانتین 17

اولین امتیاز توسط غلامی برای ایران رقم خورد.

دومین امتیاز نیز از آن ایران شد.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چندبار رفت وبرگشت در نهایت توسط مسعود غلامی تبدیل به امتیاز سوم برای ایران شد.

اولین امتیاز توسط بازیکن آرژانتین ثبت شد.

بازی با نتیجه 4 بر یک دنبال می شود.

اسپک معروف امتیاز 5 را برای ایران در پی داشت.

نتیجه در همین ابتدای کار 5 -1 به سود ایران بود و شرایط سختی برای آرژانتینی ها به وجود آمده بود.

اشتباه و بی دقتی پویا یلی امتیاز دوم را برای آرژانتین ثبت کرد.

سرویس بازیکن آرژانیتن به تور برخورد کرد تا امتیاز 6 برای ایران رقم خورد.

امتیاز 3 برای آرژانیتن به دست آمد.

سرویس بازیکن آرژانیتن به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 7 رسد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 4 به سود ایران رقم خورد.

آبشار بازیکن آرژانیتن در زمین ایران خوابید تا امتیاز 5 برای تیمش به دست آید.

پویا یلی دفاع شد تا آرژانیتن به امتیاز 6 رسد.

یلی امتیاز 9 را برای ایران رقم زد.

بازی با نتیجه 10 بر 8 به سود ایران ادامه دارد.

سرویس مستقیم عبادی پور امتیاز 11 را برای ایران در پی داشت.

عملکرد خوب بازیکنان آرژانیتن دو امتیاز پیاپی برایشان در پی داشت تا اختلاف به یک رسد.

سرویس بازیکن آرژانتین به خارج از زمین رفت تا امتیاز 12 برای ایران به دست آید.

مجرد بازیکن آرژانتین را دفاع کرد تا اختلاف امتیاز ها به 3 رسد.

کار سرعتی و کوتاه علی اصغر مجرد امتیاز ایران را به 14 رساند.

سرمربی آرژانیتن درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس غلامی به تور برخورد کرد تا امتیاز 11 برای آرژانین ثبت شود.

ضربه یلی به توپ امتیاز ایران را به امتیاز 15 رساند.

سرویس مستقیم یلی امتیاز شانزدهم را برای ایران در پی داشت.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 11 به سود ایران ثبت شد.

آبشار راموس امتیاز 12 را برای آرژانیتن در پی داشت.

پویا یلی امتیاز 17 را برای ایران رقم زد.

خطای تور از بازیکنان آرژانیتن امتیاز 18 را برای کشورمان در پی داشت.

آبشار میلاد عبادی پور در منطقه 4  آرژانیتن خوابید تا ایران به امتیاز 19 رسد.

امتیاز 13 برای آرژانیتن ثبت شد.

سرویس بازیکن آرژانتین به خارج از زمین رفت تا امتیاز 20 برای ایران رقم خورد.

عملکرد خوب بازیکنان آرژانتین دو امتیاز متوالی برایشان در پی داشت.

سرویس بازیکن آرژانتین به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران به 21 رسد.

کار خوب پویا یلی ایران را به امتیاز 22 رساند.

سرمربی آرژانیتن درخواست وقت استراحت کرد.

رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت با آبشار پویا فیاضی تبدیل به امتیاز 23 برای ایران شد.

امتیاز 16 برای آرژانیتن ثبت شد.

سروریس مستقیم بازیکن آرژانتین امتیاز 17 را برای تیمش در پی داشت.

سرویس بازیکن آرژانتین این بار به تور برخورد کرد تا ایران به امتیاز 24 رسد.

ایران با امتیاز سرویس مستقیم به امتیاز 25 رسید.

در نهایت ست چهارم با نتیجه 25 بر 17 به سود کشورمان به اتمام رسید.

* ست پنجم/ ایران 15 آرژانتین 10

اولین امتیاز برای آرژانیتن ثبت شد.

ضربه مسعود غلامی امتیازها را برابر یک کرد.

اشتباه بازیکنان آرژانتین امتیاز دوم را برای ایران رقم زد.

توپ بازیکن آرژانیتن به خارج از زمین رفت تا امتیاز 3 برای ایران ثبت شود.

توپ بازیکن آرژانیتن به خارج از زمین رفت تا امتیاز 4 برای ایران به دست آید.

کادر فنی آرژانتین پس از این زمان درخواست وقت استراحت  داشت تا شرایط را برای تیمش عوض کند.

رالی خیلی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز دوم را برای آرژانیتن در پی داشت.

توپ بازیکن آرژانین به دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 3 برای آرژانین به دست آید.

سرویس بازیکن آرژانیتن خراب شد تا ایران به امتیاز 6 رسد.

امتیاز 4 برای آرژانیتن ثبت شد.

کار عالی پویا یلی امتیاز 7 را برای ایران در پی داشت.

علی اصغر مجرد مارتینس را دفاع کرد تا امتیاز 8 برای ایران به دست آید.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 4 به سود ایران ثبت شد.

مارتینس از منطقه 4 زمین خودشان امتیاز 5 را به دست آورد.

توپ یلی به خارج از زمین رفت تا امتیاز 6 برای آرژانیتن ثبت شود.

عملکرد خوب بازیکنان ما دو امتیاز پی در پی را برایمان در پی داشت.

سرمربی آرژانیتن درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن آرژانیتن در انتهای زمین ما تبدیل به امتیاز شد تا بازی با نتیجه 10بر 7 به سود ما ادامه داشته باشد.

سرویس بازیکن آرژانیتن به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

بازی با نتیجه 11 بر 9 به سود ایران دنبال می شود.

آبشار مسعود غلامی ایران را به امتیاز 12 رساند.

سرویس قابل قبول میلاد عبادی پور امتیاز 13 را برای ایران در پی داشت.

دفاع روی تور بازیکنان ما ایران را به امتیاز 14 رساند.

در نهایت ست پنجم نیز با نتیجه 15 بر 10 به سود کشورمان به اتمام رسید.

شاگردان کولاکوویچ تا پایان ست پنجم، 51 امتیاز از اسپک، 13 امتیاز از دفاع روی تور، هشت پوئن‌ سرویس و 36 امتیاز از اشتباهات حریف کسب کرده بودند و در مقابل آرژانتین نیز 59 امتیاز از اسپک، هشت امتیاز از دفاع روی تور، 11 پوئن‌ سرویس و 24 امتیاز از اشتباهات بازیکنان ایران به دست آورده بود. در این مسابقه پوریا یلی و میلاد عبادی‌پور هر کدام 17 امتیاز برای ایران کسب کردند.

تیم ملی والیبال ایران در بازی نهم خود باید روز یک‌شنبه،  21 مهر 1398 از ساعت 13:50 به مصاف ژاپن، میزبان مسابقات برود. 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها

نظرسنجی

به نظر شما نتیجه دیدار لغو شده پارس جنوبی جم و استقلال چه خواهد شد؟
نتایج