موج

جام جهانی والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و مصر در رقابت‌ های جام جهانی والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدارش در رقابت‌ های جام جهانی والیبال ساعت 5:30 دقیقه بامداد امروز چهار شنبه 10 مهر 98 به مصاف تیم ملی والیبال مصر رفت.

شاگردان کولاوویچ در نخسیتن دیدارشان در رقابت‌های جام جهانی صبح امروز (سه‌شنبه) با تیم قدرتمند روسیه بازی کردند و ۳ بر یک نتیجه را به حریف واگذار کردند.

تیم ملی والیبال مصر بر خلاف ایران در بازی نخستش برابر استرالیا به پیروزی رسید و شرایط بهتری نسبت به ایران دارد.

* ست نخست/ ایران 25 - مصر 22

عبادی پور ، معروف ، مجرد ، فیاضی ، شفیعی ویلی ترکیب آغاز کننده بازی برای تیم کشورمان بودند 

سرویس بازیکن مصر به خارج از زمین رفت تا اولین امتیاز برای کشورمان ثبت شود.

یلی در ادامه توانست دومین امتیاز را روی برگشت سرویسی که توسط شفیعی زده شد به دست آورد.

 سرویس دوم شفیعی به بیرون رفت تا نخستین امتیاز مصری ها به دست بیاید.

دو تیم در امتیاز 4 برابر شدند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط آبشار پویا فیاضی در زمین مصر خوابید تا ایران به امتیاز 5 رسد.

آبشار یلی در منطقه 5 مصر خوابید تا اختلاف امتیاز ها به 2 رسد.

خطای تور از میلاد عبادی پور امتیاز مصر را  به 5 رساند.

آبشار پویا فیاضی امتیاز 7 را برای ایران در پی داشت.

شاگردان کولاکوویچ در ادامه خیلی زود به امتیاز 8 رسیدند.

اولین وقت استراحت فنی با امتیاز 8 بر 5 به نفع ایران ثبت شد.

خطای جاگیری در زمین مصر باعث شدتا امتیاز ما به 9 رسد.

بلند قامتان در بازی امروز بازی چشم نواز تری را ارائه می دادند و به خوبی نقشه کادر فنی را پیاده می کردند.

مصری ها هم اما با این وجود بازی را رها نکردند و با تمام تلاش بازی می کردند و همین باعث شد تا در ادامه کار اختلاف دو تیم بیش از 3  امتیاز نشود. 

بازی با نتیجه 13 بر 10 به نفع ایران ادامه دارد.

سرمربی مصر درخواست وقت استراحت کرد.

آن ها در ادامه توانستند پس از این وقت استراحت امتیاز بگیرند اما دفاع نه چندان محکم آن ها بازهم نتوانست مانع حمله و امتیاز گیری والیبالیست های ایرانی شود. 

فیاضی پس از کسب امتیازی ارزشمند سرویسی زد و زمینه ساز رالی جذابی شد که در نهایت امتیاز آن به مصری ها رسید.

آن ها در ادامه هم موفق تر بودند و اختلاف را به حداقل رساندند. 

احمد عمر اختلاف امتیاز ها را به یک رساند. تا بازی با نتیجه 14 بر 13 ادامه داشته باشد.

سرویس احمد صلاح به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

سرویس مجرد نیز به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 15 بر 14 ادامه داشته باشد.

شاگردان کولاکوویچ به امتیاز 16 رسیدند.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به نفع ایران رقم خورد.

سرویس معروف به تور برخورد کرد تا امتیاز 15 برای مصر شود.

بلندقامتان کشورمان در دیدار امروز بر خلاف بازی روز گذشته در دریافت و دفاع بهتر بودند ولی در ضربات سرویس بی دقت تر ظاهار شدند و چند امتیاز به حریف دادند. 

دو تیم در امتیاز 18 برابر شدند.

کولاکوویچ در خواست وقت استراحت کرد.

خطای تور مدافعین مصر امتیاز 19 برای کشورمان در پی داشت.

جای خالی احمد شفیع امتیازها را برابر 19 کرد.

سرویس احمد شفیع به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران به 20 رسد.

احمد صلاح امتیاز 20 را برای مصر رقم زد.

در حالی که نتیجه در امتیاز 20 برابر بود درخشش یلی و فیاضی برای ایران دو امتیاز در پی داشت تا بازی به نتیجه 22 بر 20 به نفع کشورمان باشد.

سرمربی مصر درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس پویا فیاضی به تور برخورد کرد تا امتیاز 21 برای مصر رقم خورد.

ر ادامه کار سرویس بازیکنان ایرانی به تور برخورد کرد امابازیکنان ایرانی هم امتیاز گرفتند با نتیجه 23 - 21 به سود ایران دنبال شود. 

سرویس احمد عمر به خارج از زمین رفت تا امتیاز 24 برای کشورمان ثبت شود.

میلاد عبادی پور با درایت خوب  امتیاز 25  را کسب کرد.

در نهایت ست اول با نتیجه 25 بر 22 به سود کشورمان به اتمام رسید.

* ست دوم/ ایران 24 - مصر 26

میلاد عبادی پور اولین امتیاز را برای کشورمان رقم زد.

سرویس عبادی پور به اوت رفت تا حساب کار برابر یک شود.

سرویس احمد شفیع با ختلاف به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن کشورمان شود.

سرویس محمد مسعود به تور برخورد کرد تا اختلاف امتیاز به دو رسد.

آبشار پویا یلی امتیاز 5 را برای کشورمان در پی داشت تا اختلاف امتیاز ها به 3 رسد.

سرمربی مصر درخواست وقت استراحت کرد.

سومین امتیاز برای مصری ها به دست آمد.

آبشار پرقدرت از احمد عمر اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

سرویس صلاح به اوت رفت تا بازی با نتیجه 6 بر 4 ادامه داشته باشد.

آبشار احمد عمر یک امتیاز دیگر برای مصر در پی داشت.

کار خوب پویا یلی امتیاز ایران را به 7 رساند.

در نهایت هم تیم ایران زودتر به امتیاز هشتم رسید تا اولین وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 6 به نفع ایران رقم خورد.

 اشتباه بازیکنان ایرانی در ضربات سرویس در این ست هم اتفاق افتاد و تیم حریف چند امتیاز گرفت.  تا بازی با نتیجه 9 بر 8 به نفع اران ادامه داشته باشد.

سرویس بازیکن مصر به اوت رفت تا امتیاز ایران به 10 رسد.

آبشار سرعتی محمد مسعود اختلاف ها را به یک رساند.

آبشار دیدنی محمد صلاح یک امتیاز برای تیمش در پی داشت تا دوتیم در امتیاز 10 برابر شوند.

پویا فیاضی امتیاز 11 را برای ایران رقم زد.

آبشار سلیمان به اوت رفت تا امتیاز ایران به 12 رسد.

عملکرد خوب دو دریافت کننده تیم مصر امتیاز 11 را برای تیمشان در پی داشت.

آبشار دیدنی پویا یلی امتیاز 13 را برای کشورمان ثبت کرد.

پاس احمد صلاح باعث شد تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

سرویس بازیکن مصری با ختلاف زیادی به اوت رفت تا امتیاز ایران 14 شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط احمد صلاح تبدیل به امتیاز شد تا بازی با نتیجه 14 بر 13  ادامه داشته باشد.

احمد صلاح بازیکن و کاپیتان مصری ها در این ست خوب درخشید و توانست سرانجام امتیاز دو تیم را در 14 مساوی کند.

کولاکوویچ در خواست وقت استراحت کرد.

سرویس مصری ها در انتهای زمین جای گرفت و یک امتیاز برایشان در پی داشت. تا مصری ها یک امتیاز جلو افتند.

مصری ها با عملکرد خوب خود زودتر به امتیاز 16 رسیدند.

وقت باستراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به نفع مصر رقم خورد.

آبشار دیدنی میلاد عبادی پور اختلاف امتیاز را به یک رساند.

عملکرد خوب احمد صلاح باز هم اختلاف ها را به دو رساند.

یلی پس از این برای ایران امتیاز خوبی به دست آورد تا اختلاف به حداقل برسد، او در ادامه روی پاس عالی سعید معروف امتیاز 18 را هم گرفت تا حساب کار در امتیاز 18 برابر شود. 

رالی جذاب و دیدنی در نهایت با دفاع خوب علی اصغر مجرد منجر به امتیاز حساسی برای تیم کشورمان شد.

و بازی در ادامه حساس و نزدیک دنبال شد ، دو تیم روی هر رفت و برگشت امتیاز می گرفتند اما تیم ایران از حریفش پیش بود. دو تیم دوباره در امتیاز 21 برابر شدند. 

تیم ملی کشورمان در ادامه امتیاز 22 را به دست آورد و از حریف پیشی گرفت.

عبادی پور هم در ادامه با آبشار دیدنی زمینه ساز امتیاز ارزشمند دیگری شد.

وقتی ایران دو امتیاز پیش افتاد سرمربی مصر درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن مصر به دست شفیع برخورد کرد تا امتیاز مصر به 22 رسد.

جای خالی دیدنی میلاد عبادی پور امتیاز 24 را برای کشورمان رقم زد.

آبشار احمد شفیع هم مصر را به امتیاز 23 رساند.

سرمربی مصر درخواست وقت استراحت کرد.

پویا یلی دفاع شد تا امتیاز ها برابر 24 شود.

کار خوب محمد مسعود مصر را یک امتیاز جلو انداخت.

توپ میلاد عبادی پور به اوت رفت تا اختلاف امتیاز ها به دو رسد.

در نهایت مصری ها توانستند این ست را با نتیجه 26 بر 24 از آن خود کنند.

* ست سوم/ ایران 18 - مصر 25

نخستین امتیاز در این ست برای مشکی پوشان مصری به دست آمد.

مصری ها شروع توفانی در این ست داشتند و با دفاع فوق العده روی تور به راحتی امتیاز های پیاپی گرفتند تا حساب کار 3 - 0 رسد.

بازی در ادامه به سود ایران دنبال شد و سرویس های بد آن ها برای ایران 2 امتیاز داشت.

مدافع مصری ها در ادامه هم امتیاز گرفت تا بازی 4 -2 شود.

سرویس احمد عمر به اوت رفت تا بازی با نتیجه 5 بر 3 به نفع مصر ادامه داشته باشد.

وقتی مصر به امتیاز 7 رسید کولاکوویچ در خواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت پیای پی در نهایت امتیاز 8 را برای مصر در پی داشت.

 روند خوب آن ها ادامه دار بود و مصری ها دفاع عالی و ضربت قدرتمند بازهم امتیاز گرفتند تا حساب کار 7- 3 به سود آن ها دنبال شود. 

توپ یلی در منطقه 6 زمین مصر فرود آمد تا امتیاز ها 7 بر 4 شود.

در نهایت مصری ها زودتر به امتیاز هشتم رسیدند تا وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 4 به نفع مصر رقم خورد.

پس از این وقت استراحت هم امتیاز برای مصری ها بود.

 بازیکنان ایرانی سرانجام موفق شدند یک امتیاز بگیرند تا به جریان بازی بازگردند.

 تیم مصر در ادامه کار به روند خویش ادامه دا ، آن ها روی دفاع های روی تور و ضربات اسپک بسیار موفق شدند و از ایران پیشی گرفتند.، اختلاف امتیاز دو تیم به طور ناباورانه در این ست به 5 امتیاز رسید. (بازی با نتیجه 10 بر 5 ادامه دارد.)

سرویس بازیکن مصر به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران به 7 رسد.

ضربه هوشمندانه احمد صلاح امتیاز 11 را برای کشورش در پی داشت.

آبشار دیدنی مسعود غلامی امتیاز ایران را به 8 رساند.

ضربات خوب یلی و پاس های عالی کاپیتان معروف به کمک ایران آمد و اختلاف کمتر شد ستاره های مصری با وجود سن بالایی که داشتند اما خوش می درخشیدند و امتیاز های خوبی برای تیمشان می گرفتند.

تیم ایران موفق شد امتیاز ارزشمند دیگری کسب کند تا فاصله کمتر شود اما این مصری ها بودند که زودتر به امتیاز 16 رسیدند

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 12 به نفع مصر ثبت شد.

اولین امتیاز برای ایران به دست آمد.

شفیع توانست برای تیمش امتیاز دیگری بگیرد تا امتیاز ها 17 بر 13 شود.

یلی یک امتیاز برای کشورمان گرفت تا امتیاز 14 برای ایران رقم خورد.

شاگردان کولاکوویچ در ادامه بازهم موفق شدند فاصله را کمتر کنند و به 2 امتیاز برسانند.

یلی در ادامه امتیاز ارزشمند دیگری کسب کرد تا اختلاف به یک رسد.( بازی با نتیجه 17 بر 16 ادامه دارد.)

سرمربی مصر درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بد میلاد عبادی پور امتیاز 18 را برای مصر در پی داشت.

 آن ها بازهم امتیاز گرفتند تا خیلی زود اختلاف دو تیم به 3 امتیاز برسد.

 امتیاز 20 برای مصری ها روی ضربه سرویس به دست آمد و در ادامه هم ضربه بد عبادی پور که به بیرون از زمین رفت منجر به امتیاز بیست و یکم برای بهترین تیم آفریقا شد.  (بازی به نتیجه 21 بر 16 ادامه دارد.)

شفیع یک امتیاز دیگر برای تیمش گرفت تا امتیاز مصر به 22 رسد.

پاس فرهاد قایمی را بازیکن مصر دفاع کرد تا امتیاز 23 برای تیمش رقم خورد.

پوشش مدافعین ما امتیاز 17 را برایمان ثبت می کند.

در دو حرکت رفت و برگشت سلیم توانست امتیاز 24 را برای مصر کسب کند.

 علی اصغر مجرد از کنار دست مدافع امتیازمان را به 18 رساند.

مصری ها این ست را نیز توانستند با نتیجه 25 بر 18 از آن خود کنند.

* ست چهارم/ ایران 24 - مصر 26

اولین امتیاز برای ایران رقم خورد.

دفاع عالی پویا یلی دومین امتیاز را برایمان ثبت کرد.

مصری ها اجازه ندادند از همان اول امتیاز زیاد شود و یک امتیاز کسب کردند.

 بازی با نتیجه 5 بر 3 به نفع کشورمان ادامه دارد.

اشتباه محمد رضا حضرت پور باعث شد تا امتیاز 4 برای مصر به دست آید.

احمد شفیع امتیاز 5 و برابر را به دست آورد.

کار خوب پویا فیاضی امتیاز 6 را برایمان رقم زد.

آبشار احمد شفیع به اوت زده شد تا امتیاز 7 برایمان ثبت شود.

سرویس فیاضی با ختلاف زیادی به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن مصر شود.

در نهایت ایران زودتر به امتیاز هشتم رسید تا دو تیم با نتیجه 8 بر 6 به نخستین وقت قانونی استراحت فنی این ست بروند.

نخستین امتیاز پس از این زمان برای تیم ایران بود.

بلند قامتان شرایط خوبی ایجاد کردند و توانستند چند امتیاز پیاپی کسب کنند.

دفاع و دریافت نامطئن اما بازهم برای مصری ها امتیاز در پی داشت.  

پس از این که ایران به امتیاز 10 رسید و اختلاف  امتیاز ها به 3 رسید سرمربی مصر درخواست وقت استراحت کرد.

 بازی رفته رفته حساس تر می شد و تیم ایران اما توانست فاصله اش را با حریفش حفظ کند.

تیم ملی کشورمان در ادامه موفق شد به راحتی در این ست امتیاز شانزدهم را بگیرد و فاصله 4 امتیازی با حریفش را حفظ کند 

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 12 به نفع ایران ثبت شد.

آبشار صلاح به دست مدافعان ما برخورد کرد و امتیاز 13 را برای مصر در پی داشت.

سرویس بازیکن مصر به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن کشورمان شود.

بازی با نتیجه 17 بر 14 ادامه دارد.

سلیم مسعود غلامی را دفاع کرد تا امتیاز مصر به 15 رسد.

میلاد عبادی پور با کار خوب خود امتیاز 18 را به دست آورد.

روی حرکت دیدنی میلاد عبادی پور از منطقه 6 امتیاز 19 را برایمان رقم زد.

سرمربی مصر درخواست وقت استراحت کرد.

پس از این استراحت مصر دو امتیاز پیاپی کسب کرد و اختلاف امتیاز به دو رسید.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد. 

کار دوبله وسط میلاد عبادی پور امتیاز 20 را برایمان ثبت کرد.

پاس پشت برای احمد عمر امتیاز 18 را برای مصر در پی داشت.

علی اصغر مجرد دفاع شد تا یک امتیاز دیگر به مصر رسد و اختلاف امتیازمان به یک رسد.

دو تیم در امتیاز 20 برابر شدند.

کولاکوویچ پی از اینکه مصر یک امتیاز جلو افتاد درخواست وقت استراحت کرد. 

توپ یلی در منطقه یک جای گرفت تا دو تیم در امتیاز 21 برابر شوند.

پویا فیاضی یک امتیاز برای ایران گرفت تا امتیاز ایران 22 شود.

دو تیم در امتیاز 22 برابر شدند.

حساسیت در امتیاز‌هابه اوج رسیده است.

سرویس بازیکن مصر به اوت رفت تا دو تیم در امتیاز 23 برابر شوند.

آبشار پویا یلی امتیاز ایران را به 24 رساند.

جای خالی بازیکن مصر امتیاز ها را برابر 24 کرد.

میلاد عبادی پور توسط صلاح دفاع شد تا امتیاز 25 به مصر رسد.

در نهایت مصر در این ست نیز توانست با نتیجه 26 بر 24 به پیروزی رسد.

بدین ترتیب ایران با حساب 3 بر یک مقابل مصر شکست خورد و بدین ترتیب دومین شکست پیاپی اش را تجربه کرد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

نظرات:
 • پاسخ

  تو رو خدا کولاکوویچ رو اخراج کنید، یک مربی شاخص و پر انگیزه برای تیم ملی بیارید، داریم به چه تیمایی میبازیم

 • پاسخ

  این دیگه چه بازی ای بود،مقابل مصرم داریم میبازیم. باید سرمربی تیم عوض بشه. این همه بازیکن پشت خط زن خوب تو لیگ داریم، یلی رو دعوت کردن

  • از تو نظر نخواستن؛ ولی اگه بازیکنه خوبی نبود امروز امتیاز آور ترین بازیکن میدان نمیشد

 • پاسخ

  سلام با این مربی راه به جایی نمیبریم و باعث افت و سرشکستگی است .

 • پاسخ

  یا خدا جلو مصر باختیم باورم نمیشه

 • پاسخ

  با این مربی به جایی نمی رسیم

دیدگاه

مهمترین اخبار

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها