موج
کدخبر : ۲۸۷۳۹۷ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-287397

مرحله نهایی لیگ ملت‌ های والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و لهستان در مرحله نهایی رقابت های لیگ ملت های والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و لهستان در مرحله نهایی رقابت های لیگ ملت های والیبال 2019 جمعه 21 تیر 98 از ساعت 2:30 بامداد  جمعه در شهر شیکاگو به مصاف هم رفتند.

ست اول

بازیکنان ایران بازی را بسیار با انگیزه شروع کردند و با دو اشتباه پیاپی لهستانی ها خیلی راحت دو برصفر پیش افتادند.

شفیعی یک امتیاز از سرویس گرفت و امتیاز 3 برای ایران رقم خورد.

آبشار بازیکن لهستان اولین امتیاز را برای تیمش رقم زد.

سرویس بازیکن لهستان امتیاز دوم را برای تیمش در پی داشت.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 4 رساند.

وقتی داور خطای تور محمد موسوی را را اعلام کرد، کولاکوویچ درخواست ویدیوچک داد. بعد از بازبینی مشخص شد خطایی صورت نگرفته و به همین خاطر داور سرویس را بجا داد و امتیاز به لهستان رسید و بازی با نتیجه 4 بر3 ادامه دارد.

آبشار فیاضی به دست مدافع لهستان خورد و توپ به خارج از زمین رفت و امتیاز 5 برای ایران ثبت شد.

آبشار خوب بازیکن لهستان اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

ضربه قشنگ امیر غفور امتیاز 6 رابرای ایران رقم زد.

سرو قامتان با این که با 2 امتیاز از حریفشان پیش بودند با دفاع خوب آن ها مواجه شدند و همین باعث شد تا دو تیم در امتیاز 7 برابر شوند . اما این امتیاز ها برای لهستان کافی نبود و در نهایت این ایران بود که در پایان یک رالی قدرتی به امتیاز 8 رسید. 

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 7 سود ایران ثبت شد.

بعد از این وقفه سرویس خوب عبادی پور، باعث شد غفور بتواند اختلاف امتیاز را به عدد 2 برساند.

تک دفاع فوق العاده غفور به روند امتیازگیری ایران تداوم بخشید.

ادامه سرویس های خوب عبادی پور و دریافت خوب در زمین ایران اختلاف 2 تیم را به عدد 4 رساند.

بعد از ثبت نتیجه 11 بر 7 ویتالی هینن مجبور به درخواست وقت استراحت شد.

بازی با نتیجه 12 بر 9 ادامه دارد.

سرویس بازیکن لهستان به تور برخورد کرد و امتیاز 13 برای ایران ثبت شد.

دفاع خوب امیر غفور ایران را به امتیاز 14 رساند.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید تا امتیازها 14 بر 10 شود.

آبشار موسوی در زمین لهستان خوابید و امتیاز 15 را برای ایران رقم زد.

سرویس مستقیم امیر غفور یک امتیاز دیگر را برای ایران در پی داشت.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 10 به سود ایران ثبت شد.

سرویس امیر غفور مجددا یک امتیاز برای ایران در پی داشت.

بازی با نتیجه 17 بر11 به نفع ایران ادامه دارد.

ضربه خوب پویا فیاضی باعث شد تا ایران به امتیاز 18 رسد.

آبشار بازیکن لهستان به دست مدافع ما خورد و امتیاز 12 را برای تیمش در پی داشت.

امتیاز 13 برای لهستان ثبت شد.

سرویس مستقیم بازیکن لهستان یک امتیاز دیگر برای تیمش ثبت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز 19 را برای ایران ثبت کرد.

سرویس موسوی با تور برخورد کرد و توپ و امتیاز از آن لهستان شد.

آبشار امیر غفور به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیاز ها به دو رسد.

دفاع معروف امتیاز 20 را برای ایران در پی داشت.

یک امتیاز برای لهستان ثبت شد.

امیر غفور با آبشار خوب خود امتیاز 20 را برای ایران رقم زد.

بازی با نتیجه 22 بر 19 ادامه دارد.

آبشار پویا فیاضی ایران رابه امتیاز 23 رساند.

بازیکن لهستان نیز با آبشار خوب خود امتیاز لهستان را به 20 رساند.

سرویس بازیکن لهستان به دست عبادی پور برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز لهستان به 21 رسد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 24 رساند.

آبشار بازیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 25 برای ایران رقم خورد.

شاگردان ایگور کولاکوویچ در نهایت با نتیجه 25  بر 21 مقابل لهستان در ست اول به پیروزی رسیدند.

ست دوم

نخستین امتیاز ست دوم هم همانند ست اول برای ایران به دست آمد. 

دفاع عالی شفیعی ایران را به امتیاز 2 رساند.

آبشار بازیکن لهستان، لهستان رابه امتیاز 1 رساند.

بازی با نتیجه 3 بر 2 ادامه دارد.

آبشار بازیکن لهستان به دفاع برخورد کرد تا دو تیم در امتیاز 3 برابر شوند.

آبشار خوب موسوی امتیاز 4 را برای ایران ثبت کرد.

آبشار بازیکن لهستان مجددا امتیاز ها را برابر کرد.

سرویس بارزیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 6 بر 5 به نفع لهستان شود

سرویس پویا فیاضی به تور برخورد کرد تا امتیاز 7 برای لهستان ثبت شود.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 8 را برایشان ثبت کرد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8  به 5 سود لهستان ثبت شد.

دفاع خوب لهستان امتیاز 9 را برای تیمش در پی داشت.

آبشار خوب فیاضی در زمین لهستانی ها خوابید تا امتیاز 6 برای ایران ثبت شود.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد و امتیاز 10 برای لهستان رقم خورد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز 7 را برای ایران ثبت کرد.

آبشار خوب فیاضی یک امتیاز دیگر برای ایران در پی داشت.

دفاع خوب بازیکنان ما اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

سرمربی لهستان درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز ها را به 11 بر 9 به نفع لهستان رقم زد.

سرویس مستقیم عبادی پور امتیاز ها را برابر 11 کرد.

آبشار بازیکن لهستان به دست بازیکن ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 12 برای لهستان ثبت شود.

سرویس بازیکن لهستان امتیاز 13 رابرای تیمش در پی داشت.

داور امتیاز بعدی را روی ضربه فیاضی به ایران داد. ویتالی هینن، سرمربی لهستان با عصبانیت عجیبی درخواست ویدیوچک داد و بحث او با داور باعث شد یک کارت قرمز دریافت کند. این اتفاق یک امتیاز دیگر را به ایران داد و باعث تساوی 2 تیم در امتیاز 13 شد.

دفاع خوب بازیکن لهستان امیتاز 14 را برای تیمش در پی داشت.

آبشار بازیکن لهستان یک امتیاز دیگر برای تیمش رقم زد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 13 به سود لهستان ثبت شد.

یک امتیاز برای لهستان ثبت شد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

توپ در زمین لهستان خوابید تا امتیاز 14 برای ایران ثبت شود.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید تا امتیاز ها  18 بر 14 شود.

آبشار امیر غفور امتیاز ها را به 19 بر 16 کرد.

سرویس موسوی به خارج از زمین رفت تا امتیاز 20 برای لهستان ثبت شود.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 18 رساند.

توپ پس از چندبار رفت و برگشت در نهایت در زمین ایران خوابید تا امتیاز لهستان به 21 رسد.

اشتباه بازیکنان ما امتیاز لهستان را به 22 رساند.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 23 را برای تیمش در پی داشت.

امتیاز لهستان به 24 رسید.

آبشار بازیکن لهستان باعث شد تا امتیاز 25 برای تیمش ثبت شود.

در نهایت لهستان در این ست با حساب 25 بر 18 به پیروزی رسید.

ست سوم

اولین امتیاز برای لهستان ثبت شد.

آبشار امیر غفور اولین امتیاز را برای ایران به ثبت رساند.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید و امتیاز 2 را برای لهستان رقم زد.

آبشار پویا فیاضی دو تیم را در امتیاز دو برابر کرد.

توپ پس از چندبار رفت و برگشت در نهایت در زمین ما خوابید تا امتیاز 3 برای لهستان ثبت شود.

سرویس بازیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران نیز به 3 رسد.

اشتباه بازیکنان ما یک امتیاز برای لهستان امتیاز 4 را برای لهستان در پی داشت.

آبشار عبادی پور امتیاز ها را برابر 4 کرد.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید تا امتیاز 5 برای لهستان ثبت شود.

بازی با نتیجه 6 بر 5 به نفع ایران ادامه دارد.

آبشار بازیکن لهستان دو تیم را در امتیاز 6 برابر کرد.

سرویس بازیکن لهستان به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت در زمین ایران خوابید تا امتیاز ها برابر 7 شود.

سرویس لهستان به تور برخورد کرد تا امتیاز 8 برای ایران رقم خورد.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود ایران ثبت شد.

آبشار بازیکن لهستان به دست موسوی برخورد کرد و در زمین ایران خوابید تا دو تیم در امتیاز 8 برابر شوند.

سرویس بازیکن لهستان به ور برخورد کرد تا امتیاز 9 برای ایران ثبت شود.

آبشار قشنگ امیر غفور امتیاز 10 را برای ایران در پی داشت.

آبشار بازیکن لهستان به اوت رفت تا اختلاف امتیاز ها به 3 رسد.

سرمربی لهستان درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 9 را برای تیمش در پی داشت.

اشتباه بازیکنان ما باعث شد تا یک امتیاز دیگر برای لهستان ثبت شود و اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

خطای حمل برای ایران امتیاز ها را برابر 11 کرد.

آبشار خوب بازیکن لهستان یک امتیاز برای لهستان رقم زد.

دفاع خوب لهستانی ها باعث شد دو امتیاز پیش افتند.

سرویس بازیکن لهستان به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 13 بر 12 شود.

در حالی که داور امتیاز 16 را به لهستان داده بود، کولاکوویچ با اصرار بازیکنان درخواست بازبینی داد، اما این کار چیزی را عوض نکرد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 13 به سود لهستان ثبت شد.

آبشار میلاد عبادی پور به دست دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 14 برای ایران رقم خورد.

آبشار بازیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران به 15 رسد.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید تا امتیاز ها 17 بر 15 شود.

امتیاز لهستان به 18 رسید.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت به خارج از زمین رفت تا امتیاز 16 برای ایران ثبت شود.

آبشار فیاضی به خارج از زمین رفت تا امتیاز 19 برای لهستان رقم خورد.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید تا اختلاف دو تیم در امتیاز به 4 رسد. بازی با نتیجه 20 بر 16 به نفع لهستان ادامه دارد.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 21 را برای تیمش در پی داشت.

دفاع خوب علی اصغر مجرد امتیاز ایران را به 17 رساند.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز ها 22 بر 17 کرد.

آبشار خوب امیر غفور ایران را به امتیاز 18 رساند.

سرمربی لهستان درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن ما به خارج از زمین رفت تا امتیاز 23 برای لهستان ثبت شود.

آبشار موسوی به خارج از زمین رفت تا امتیاز لهستان به 24 رسد.

آبشار زیبای امیر غفور ایران را به امتیاز 20 رساند.

آمریکا در ست سوم نیز توانست با حساب 25 بر 20 ایران را شکست دهد.

ست چهارم

اولین امتیاز برای لهستان ثبت شد.

آبشار معنوی نژاد یک امتیاز برای ایران در پی داشت.

دو تیم در امتیاز دو برابر شدند.

دفاع خوب بازیکن لهستان امتیاز 3 را برایشان ثبت کرد.

خطای حمل سعید معروف لهستان را به امتیاز 4 رساند.

دفاع وسط لهستان اختلاف امتیاز ها را به 3 رساند.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس امیر غفور به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 6 بر 3 به نفع لهستان شود.

دفاع عالی موسوی ایران را به امتیاز 5 رساند.

سرویس معنوی نژاد به اوت رفت تا توپ و امتیاز از آن لهستان شود.

بازی با نتیجه 7 بر 6 ادامه دارد.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 6 به سود لهستان ثبت شد.

آبشار بازیکن لهستان به تور برخورد کرد تا امتیاز 7 برای ایران ثبت شود.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 9 را برایشان در پی داشت.

آبشار مجرد امتیاز ها را به 9 بر 8 رساند.

سرویس عبادی پور به خارج از زمین رفت و کولاکوویچ تقاضای بازبینی کرد که در نهایت باز هم امتیاز به لهستان داده شد.

دفاع خوب مجرد امتیاز ها را به 10 بر 9 رساند.

دفاع موسوی باعث شد تا دو تیم در امتیاز 10 برابر شوند.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید تا امتیاز 11 برای لهستان رقم خورد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز 12 را برای لهستان در پی داشت.

آبشار امیر غفور به دست مدافع لهستان برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 11 شود.

آبشار بازیکن لهستان اختلاف امتیاز ها را مجدد به 2 رساند.

آبشار سرعتی امیر غفور امتیاز 12 را برای ایران ثبت کرد.

سرویس معنوی نژاد به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن لهستانی ها شود.

آبشار بازیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها به 14 بر 13 رسد.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد تا اختلاف امتیاز ها دو شود.

آبشار عبادی پور امتیاز ایران را به 14 رساند.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 14 به سود لهستان ثبت شد.

سرویس مستقیم بازیکن لهستان امتیاز 17 را برای تیمش در پی داشت.

آبشار سرعتی علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 15 ساند.

آبشار معنوی نژاد در زمین لهستان خوابید تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 18 را برای تیمش رقم زد.

سرویس بازیکن لهستان به خارج از زیمن رفت تا امتیاز ها 18 بر 17 شود.

آبشار سرعتی بازیکن لهستان امتیاز 19 را برایشان در پی داشت.

آبشار عبادی پور در زمین لهستان خوابید تا امتیاز ها 19 بر 18 شود.

سرویس غفور به اوت رفت تا امتیاز لهستان به 20 رسد.

 کولاکوویچ بعد از ثبت نتیجه 21 بر 18 به سود لهستان درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار معنوی نژاد امتیاز 19 را برای ایران ثبت کرد.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 22 را برای تیمش رقم زد.

سرویس بازیکن لهستان به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 23 را برایشان در پی داشت.

ورود پوریا یلی به جای معروف برای کمک به دفاع روی تور هم کمکی به ایران نکرد.

علی شفیعی به جای موسوی به زمین رفت و در خط سرویس قرار گرفت.

درخواست ویدیوچک کولاکوویچ هم سودی نداشت تا لهستان به امتیاز 23 برسد.

عبادی پور دفاع شد تا لهستان در آستانه پیروزی در این مسابقه قرار بگیرد.

دفاع خوب مجرد ایران را به بازگشت امیدوار کرد.

در نهایت ست چهارم با حساب 25 بر 22 به سود لهستان به پایان رسید.

در مجموع لهستان توانست 3 بر یک مقابل ایران به پیروزی برسد و با توجه به 2 برد متوالی صعود خود به نیمه نهایی را قطعی کند.

ایران هم بامداد فردا مقابل برزیل قرار می گیرد؛ دیداری که برنده آن به نیمه نهایی خواهد رفت.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها