تیم ملی والیبال ایران و آرژانتین در هفته دوم رقابت های لیگ ملت‌های والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و آرژانتین در دومین بازی هفته دوم رقابت های لیگ ملت‌های والیبال 2019 امروز از ساعت  10:40 دقیقه به مصاف  هم رفتند.

 شاگردان کولاکوویچ در نخستین دیدار این هفته در یک بازی سنگین به مصاف برزیل رفتند و در پایانی یک جدال نزدیک ۳ -۲ باختند. تیم ملی والیبال آرژانتین هم در آخرین دیدار خود روز گذشته با میزبان هفته دوم این رقابت‌ها یعنی ژاپن بازی کرد و ۳- ۰ شکست خورد.

تیم ملی والیبال ایران هم اکنون با ۳ برد و ۱۰ امتیاز تیم سوم جدول رده بندی است و آرژانتین هم با ۲ برد و ۷ امتیاز تیم هفتم جدول رده بندی است.

ست اول

بازی با نتیجه 5 بر 3 به نفع ایران جلو است.

دفاع خوب تیم کشورمان که باعث کسب امتیاز شد و نتیجه به 6 بر 3 رسید.

توپ امیر معروف به دفاع برخورد می کند و به خارج از زمین می رود.

وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 5 به سود ایران رقم بخورد.

سرویس بازیکن آرژانتین در مسیر حرکت از مسیر تور رد نمی شود و امتیاز به نفع ایران می شود و نتیجه به 10 بر 6 به نفع ایران می رسد.

پاس کوتاه موسوی که باعث می شود نتیجه به 11 بر 7 رسد.

آبشار خوب فیاضی که باعث می شود اختلاف امتیاز به 6 رسد.

سرمربی آرژانتینی درخواست استراحت می کند.

سرویس خوب امیر غفور که باعث کسب امتیاز می شود.

پاس کوتاه آرژانتین که باعث کسب امیاز می شود و نتیجه به 9 بر 14 می رسد.

فاصله امتیاز تا به اینجا 19 بر 12 است.

آبشار رامس که باعث کسب امتیاز برای تیمش شد و امتیاز به 19 بر 13 رسید.

کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت می کند بازی تا این لحظه 19 بر 15 است.

امیر غفور مسیر متسقیم را برای فرود توپ انتخاب می کند و یک امتیاز کسب می کند.

آبشار خوب فیاضی که نتیجه را به 21 بر 15 می رساند.

سرمربی آرژانتین تقاضای وقت استراحت می کند.

آبشار خوب رامس باعث کسب یک امتیاز برای آرژانتین می شود.

امیر غفور آبشار را میزند و توپش به زمین برخورد می کند تا نتیجه به 22 بر 17 به نفع ایران ادامه داشته باشد.

سرویس خوب آرژانتینی ها که نتیجه را به 22 بر 18 می رساند.

امیر غفور با آبشار خوب خود ایران را به 24 می رساند و اختلاف امتیاز به 6 می رسد.

شاگردان ایگور کولاکوویچ در نهایت با نتیجه 25  بر 19 مقابل آرژانتینی ها در ست اول به پیروزی رسیدند.

ست دوم

اولین امتیاز برای تیم آرژانتین کسب شد.

دفاع ملی پوشان کشورمان باعث کسب امتیاز 2 می شود.

مدافعان ما با هوشمندی خوبی که دارند راه را برای مهاجمان آرژانتینی بستند.

امیر غفور با هوشمندی بالای خوب باعث کسب امتیاز می شود و امتیاز ایران به 4 بر 2 می رسد.

ضربه خوب امیر غفور باعث کسب امتیازی دیگر برای ایران شد.

نتیجه تا به این لحظه 6 بر 5 ادامه دارد. 

سرویس خوب موسوی به تور برخورد می کند و یک امتیاز برای آرژانتین به دست می آید.

هنرنمایی سعید معروف که باعث کسب امتیاز برای تیم کشورمان شد.

خطای دوضرب که داور اول این دیدار برای تیممان می گیرد.

نتیجه با تساوی 7 بر 7 ادامه دارد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 7 سود آرژانتین رقم خورد.

میلاد عبادی پور سرویس کنترل شده میزند که با دفاع خوب فیاضی امتیاز به 9 بر 8 به نفع ایران رسید.

توپ لیمار از بین مدافعان ما عبور می کند و امتیاز 9 برای تیم آرژانتین به دست می آید.

سرویس آرژانتین به بیرون می رود و یک امتیاز برای ایران به دست می آید و نتیجه به 11 بر 10 می رسد.

سرویس بازیکن آرژانتین که باز هم به خارج از زمین می رود و امتیازش برای تیم کشورمان ثبت می شود.

امتیاز 13 برای تیم ما به دست  می آید و بازی با اختلاف یک امتیازی ادامه دارد.

سرمربی آرژانتین درخواست بازبینی می کند.

سرویس موسوی که به بیرون از زمین می رود و باعث کسب یک امتیاز برای آرژانتین می شود و نتیجه به 14 بر 13 می رسد.

کولاکوویچ درخواست بازبینی می کند که نتیجه یک بازبینی سرمربی کشورمان سوخت می شود.

کار سرعتی بازیکن آرژانتین که باعث کسب امتیاز برای تیمش می شود و امتیاز با تساوی 15 بر 15 ادامه دارد.

سرویس میلاد عبادی پور که  آبشار خوب بازیکن آرژانتین باعث کسب امتیاز برای تیمش می شود و بازی 16 بر 16 ادامه دارد.

سرمربی آرژانتین درخواست بازبینی می شود و با بازبینی امتیاز از تیم ما گرفته و به آرژانتین داده می شود.

سرویس بازیکن آرژانتین که به بیرون رفت و امتیاز برای تیم ما به دست آمد و نتیجه به 18 بر 18 رسید.

آبشار خوب موسوی باعث شد یک امتیاز برای تیم ما به وجود آید و نتیجه به 19 بر 18 می رسد.

سرویس بازیکن آرژانتین که به بیرون از زمین رفت و امتیاز 20 بر19 به نفع ایران شد.

سرویس کاپیتان آرژانتین که با دفاع بازیکنان ما و توپ گیری در زمین آرژانتین باعث کسب امتیاز برای آرژانتین می شود.

سرمربی کشورمان درخواست استراحت می کند. نتیجه تا به این لحظه 22 بر 20  به نفع آرژانتین است.

توپ گیری ناقص بچه های ما باعث می شود امتیاز 23 برای تیم آرژانتین به دست آید.

ست سوم

اولین امتیاز در ست سوم برای ایران به دست آمد.

سرویس امیر غفور که به تور برخورد می کند و امتیاز برای آرژانتین به دست آید و نتیجه به 3 بر دو به نفع ایران می رسد.

دفاع خوب موسوی که باعث شد اختلاف به 3 رسد.

سرویس فیاضی با تور برخورد می کند و نتیجه به 5 بر 3 می رسد.

سرویس بازیکن آرژانتین با اختلاف زیاد به بیرون زمین می رود و نتیجه به 6 بر 3 به نفع ایران می رسد.

سرویس بازیکن آرژانتین که با امیر غفور آن را در زمین آرژانتین میخواباند.

رامس اختلاف امتیاز را به یک می رساند و بازی با نتیجه 7 بر 6 ادامه دارد.

توپی که به دست شفیعی برخورد کرد و امتیاز دو تیم به 7 رسید.

دومین زمان استراحت وقت فنی در اختیار دو تیم قرار می گیرد.

آبشار لیمار که با دفاع همراه است و باعث کسب امتیاز برای تیممان می شود. 

سرویس عبادی پور که از روی تور رد نمی شود و باعث امتیاز برای آرژانتین می شود امتیاز ها برای دو تیم به 9  می رسد.

سرویس خوب آرژانتینی ها که باعث کسب یک امتیاز می شود و نتیجه به 11 بر 9 به نفع حریف می شود.

کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت می کند.

آبشار خوب لیمار امتیاز آرژانتین را به 13 بر 9 می رساند.

ضربه خوب امیر غفور ایران را به امتیاز 10 می رساند.

سرویس رامس که به خراج از زمین می رود و باعث کسب امتیاز برای ایران می شود و نتیجه بازی به 14 بر 11 به نفع آرژانتین می رسد.

بازی بانتیجه 14 بر 13 ادامه دارد.

سرمربی آرژانتین تقاضای وقت استراحت می کند.

سرویس خوب غفور که با آبشار بازیکن آرژانتین همراه است و امتیاز به 15 بر 14 می رسد.

فیاضی شروع کننده بازی است و دریافتی که به خوبی انجام می شود و نتیجه به 15 بر15 می رسد.

ابشار بازیکن آرژانتین که به خارج از زمین می رود و نتیجه به 16 بر 15 به نفع ایران است.

دومین وقت استراحت فنی برای دو تیم به وجود می آید.

بازی با نتیجه 17 بر 16 به نفع ایران ادامه دارد.

ابشار خوب بازیکن آرژانتین باعث می شود امتیاز 17 برای این تیم کسب شود و نتیجه 17 بر 17 شود.

دفاع خوب ایران که اختلاف امتیاز را به دو می رساند.

بازی با نتیجه 20 بر 17 ادامه دارد.

سرمربی آرژانتین تقاضای وقت استراحت می کند.

توپ بازیکن آرژانتین به بیرون از زمین می رود و باعث کسب یک امتیاز دیگر برای تیم کشورمان شد و نتیجه به 22 بر 17 به نفع ایران رسید.

سرمربی آرژانتین تقاضای بازبینی می کند که با بازبینی امتیازات تغییر می کند و به 21 بر 18 می رسد.

ضربه خوب رامس که امتیاز را به 19 بر 22 می رساند.

آبشار خوب امیر غفور امتیاز ایران را به 23 می رساند.

کولاکوویچ معنوی نژاد را برای دفاع از توپ به زمین می آورد.

امتیاز برای ایران با دفاع خوب بازیکنانمان به 24 می رسد.

سرویس خوب بازیکن آرژانتین که باعث می شود نتیجه به 24 بر 22 رسد.

کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت می کند.

شاگردان ایگور کولاکوویچ در نهایت با نتیجه 25  بر 22 مقابل آرژانتینی ها در ست سوم به پیروزی رسیدند.

ست چهارم

توپ فیاضی که به دست بازیکن آرژانتین برخورد می کند و اولین امتیاز برای ایران به دست می آید.

ضربه خوب فیاضی که از بین دستای بازیکن آرژانتین رد می شود و امتیاز  برای دو تیم به دو می رسد.

سرمربی آرژانتین درخواست بازبینی می کند که با بازبینی انجام شده مشخص می شود خطایی صورت نگرفته است و امتیاز به ایران تعلق می گیرد و بازی با نتیجه 3 بر دو به نفع ایران ادامه دارد.

آبشار بازیکن آرژانتین نتیجه را به 4 بر 4 می رساند.

پاس فیاضی که با برخورد توپ به دست بازیکن آرژانتین به خارج از زمین می رود و یک امتیاز برای تیم کشورمان به دست آید.

سرویس بازیکن کشورمان که با کمی اختلاف توپ به خارج از زمین می رود و نتیجه به 5 بر 5 می رسد.

سرویس بازیکن آرژانتین که با عث کسب امتیاز برای تیم ما می شود و اختلاف به یک می رسد.

توپ امیر غفور که به دست مدافع برخورد می کند و به خارج از زمین می رود و نتیجه به 7 بر 6 به نفع ایران می شود.

دو تیم با امتیاز 7 بر 7 برابر می شوند.

اولین زمان وقت استراحت فنی در اختیار دو تیم قرار می گیرد.

سرویس خوب بازیکن آرژانتین که باعث کسب امتیاز برای تیمش شد.

سرویس بازیکن آرژانتین این بار با اختلاف زیاد به بیرون از زمین می رود و نتیجه به 9 بر 8 به نفع آرژانتین ادامه دارد.

پاس خوب مدافع آرژانتین که امتیاز تیمش را به 11 می رساند.

سرمربی ایران تقاضای وقت استراحت می کند.

بازی با نتیجه 11 بر 8 ادامه دارد.

آبشار خوب امیر غفور که ایران را به امتیاز 9 می رساند.

آبشار بازیکن آرژانتین  که امتیاز را به 13 بر 10 می رساند.

ضربه بازیکن آرژانتین که با دفاع خوب ایران همراه  و امتیاز را به 13 بر 11 می رساند.

موسوی با ضربه خوبی که به توپ زد توانست یک امتیاز برای ایران به دست بیاورد و اختلاف امتیاز به دو می رسد.

آبشار خوب بازیکن آرژانتین نتیجه را به 15 بر 12 می رساند.

دومین زمان وقت استراحت فنی برای دو تیم قرار می گیرد.

آبشار خوب امیر غفور که ایران را به امتیاز 9 می رساند.

آبشار بازیکن آرژانتین  که امتیاز را به 13 بر 10 می رساند.

ضربه بازیکن آرژانتین که با دفاع خوب ایران همراه  و امتیاز را به 13 بر 11 می رساند.

موسوی با ضربه خوبی که به توپ زد توانست یک امتیاز برای ایران به دست بیاورد و اختلاف امتیاز به دو می رسد.

آبشار خوب بازیکن آرژانتین نتیجه را به 15 بر 12 می رساند.

دومین زمان وقت استراحت فنی برای دو تیم قرار می گیرد.

توپ در چندین رفت و برگشت در زمین ایران فرود می آید.

دفاع خوب امیر غفور باعث امتیاز 18 برای تیمش شد و اختلاف به یک رسید.

با بازبینی انجام شده امتیاز ها به 20 بر 18 به نفع آرژانتین تغییر می کند.

سرویس لیمار که با تور برخورد می کند و نتیجه به 19 بر 20 می رسد.

آبشار بازیکن آرژانتین باعث کسب یک امتیاز برای تیمش می شود.

سرویس بازیکن آرژانتین با تور برخورد می کند و امتیاز ها به 20 بر 21 می رسد.

کار خوب موسوی ایران را به امتیاز 21 می رساند.

پاس کوتاه شفیعی باعث می شود امتیاز ها به 22 بر 23 به نفع آرژانتین رسد.

رفت و برگشت چندباره توپ در زمین ایران فرود می آید و که با درخواست بازبینی کولاکوویچ امتیاز به نفع ایران تغییر می کند و به 23 بر 23 می رسد.

سرمربی آرژانتین تقاضای وقت استراحت می کند.

امتیاز آرژانتین به 24 می رسد.

سرمربی ایران تقاضای استراحت می کند.

توپ امیر غفور به دفاع برخورد می کند و به خارج از زمین می رود و امتیاز به 24 بر 24 می رسد.

بازی به 25 با 24 به نفع آرژانتین می رسد.

شفیعی با آبشار خوب خود ایران را به امتیاز 25 بر 25 می رساند.

آبشار آرژانتین با دفاع همراه است امکا توپ به خارج از زمین می رود و امتیاز ها به 26 بر 25 به نفع آرژانتین است.

سرویس بازیکن آرژانتین به تور برخورد می کند و امتیاز 26 بر 26 است.

پاس خوب امیر غفور که توپش به دفاع برخورد می کند و امتیاز برای ایران کسب می شود.

آبشار آرژانتین با دفاع همراه می شود و توپ به خارج از زمین می رود و امتیاز برای آرژانتین به دست می آید و امتیاز بازی 27 بر 27 است.

توپ بازیکن آرژانتین به خارج از مین می رود و امتیازها 28 بر 27 به نفع ایران است.

سرویس بازیکن ایران از توپ رد نمی شود و امتیاز دوتیم به 28 می رسد.

 دفاع خوب بازیکن آرژانتین باعث می شود یک امتیاز جلو بیفتند.

توپ امیر غفور با برخورد به دفاع به خارج از زمین می رود و نتیجه به 29 بر 29 می رسد.

پاس کوتاه رامس باعث می شود امتیاز ها به 30 بر 29 به نفع آرژانتین ادامه داشته باشد.

حرکت خوب شفیعی باعث کسب امتیاز برای تیممان شد و امتیاز ها به 30 بر30 می رسد.

آرژانتین 31 بر 30 جلو میفتد.

توپ رامس به خارج از زمین می رود و امتیاز ایران به 33 می رسد و بازی با نتیجه 33 بر 32 ادامه دارد.

ایران با کسب امتیاز 34 در نهایت در ست چهارم به پیروزی رسید.