خبرنگاران و عکاسان خسارت دیده بازی پرسپولیس و سپاهان بعد از حضور عوامل انتظامی و مقام محترم قضایی در صحنه حادثه و طرح شکایت در اصفهان، اینبار شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بردند.

به گزارش خبرگزاری موج، با حواشی به وجود آمده در بازی سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی که در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، خودروی برخی از خبرنگاران و عکاسان اعزامی از تهران توسط هواداران به شدت تخریب شد.

خبرنگاران و عکاسان خسارت دیده بعد از حضور عوامل انتظامی و مقام محترم قضایی در صحنه حادثه و طرح شکایت در اصفهان، اینبار شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بردند.

این شکایت بر علیه باشگاه سپاهان به عنوان میزبان مسابقه مطرح شده و خبرنگاران ضمن مطرح نمودن موضوع عدم تامین امنیت توسط باشگاه سپاهان، خواهان پرداخت خسارت وارده به خودروها، افت قیمت و غرامت اموال به سرقت رفته خود شده اند.

قرار شده پس از تعیین دقیق خسارت های وارده و تعیین میزان افت قیمت خوروها توسط کارشناس قانونی، کمیته انضباطی برای صدور حکم اقدام کند.

گفتنی است رونوشت این شکایت به ریاست فدراسیون فوتبال، حراست سازمان لیگ، حراست وزارت ورزش و کمیته اخلاق ارسال شده است.

شکایت خبرنگاران آسیب دیده از باشگاه سپاهان

شکایت خبرنگاران آسیب دیده از باشگاه سپاهان2