محمدرضا احمدی گزارش دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و استقلال را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، دربی هشتاد و نهم در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. گزارش این مسابقه به محمدرضا احمدی رسیده است.

محمدرضا احمدی از جمله گزارشگران جوانی است که پیش از این دو دربی را در ۱۰ سال اخیر گزارش کرده و آن گزارش دربی ۸۶ و همچنین دربی ۸۸ بوده است و بازی فردا سومین گزارشگری دربی محمدرضا احمدی است.