نوشاد و نیما عالمیان در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز هر کدام یک پله صعود کردند .

به گزارش خبرگزاری موج، در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز ، رنکینگ بازیکنان در ماه مارس اعلام شد و بر این اساس در رنکینگ این ماه برادران عالمیان توانستند صعود کنند. نیما عالمیان با یک پله صعود در رده ۶۲ جهان قرار دارد و نوشاد عالمیان هم با یک پله صعود در رده ۶۶ جهان ایستاد.