از سوی سرپرست فدراسیون جودو، مربی و سرپرست تیم ملی نوجوانان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون جودو مربی و سرپرست تیم ملی نوجوانان انتخاب شد. محمدرضا غفاری از سوی عمادی به عنوان مربی و سرپرست انتخاب شد.