بر خلاف قوانین بین المللی در ورزش ایران فعالیت ورزش کیک بوکسینگ درسه فدراسیون مختلف و با مدیریت های مختلف انجام میگیرد، اتفاقی که دربحث مدیریتی درهیچ کجای دنیا ودرهیچ کشوری شاهد آن نیستیم .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طبق قوانین بین الملل ورزش، هررشته ورزشی رسمی که مورد تایید کمیته بین المللی المپیک (IOC) و شورای المپیک آسیا (OCA)باشد ، ازسوی این نهادهای مرجع ورزش دنیا ،یک فدراسیون جهانی به عنوان مرجع ومتولی آن ورزش دردنیا را به رسمیت خواهند شناخت، به عنوان مثال مرجع جهانی ورزش جودو (IJF) ، بوکس (AIBA) و کشتی (FILA) هست و همچنین در ورزش کیک بوکسینگ ((WAKOمی باشد.

به طبع تمام فدراسیون های جهانی رشته های ورزشی در کشورهای مختلف دنیا ،درکشورهای تحت پوشش خود، درغالب فدراسیون ویا انجمن داشته و این ارگان ها فعالیت های خود را درآن کشورزیرنظرفدراسیون جهانی مربوطه انجام و ملزم به پیروی واجرا هستند .

هر فدراسیون جهانی دررشته های ورزشی رسمی فقط یک نماینده در آن کشور داشته و طبق قوانین زیرمجموعه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک آن کشورفعالیت مینمایند .

مشکلی که بر خلاف قوانین بین المللی در ورزش ایران اتفاق افتاده است ، فعالیت ورزش کیک بوکسینگ درسه فدراسیون مختلف و با مدیریت های مختلف انجام میگیرد، اتفاقی که دربحث مدیریتی درهیچ کجای دنیا ودرهیچ کشوری شاهد آن نیستیم .

در حال حاضر ورزش کیک بوکسینگ در 3 فدراسیون فعالیت دارد :

 1.  فدراسیون ورزشهای رزمی
 2.  فدراسیون انجمن های ورزشی
 3. فدراسیون ورزش کارگری

این سومدیریت و روحیه منفعت طلبی و ریاستی ازسوی افراد باعث سردرگمی، تشویش اذهان عمومی وگمراهی ورزشکاران، وعلاقه مندان به این ورزششده است که با منافع ملی و ورزش تناقض داشته وهمچنین باعث سواستفاده های مختلف ازسوی افراد در طول دو دهه در ایران شده است.

جالب توجه است طبق مستندات گذشته، درتشکیل یک تیم ملی و حمایت همه جانبه مسئولان از قهرمانان اعزامی به مسابقات رسمی و رویدادهای معتبر قاره ای و جهانی و برافراشته کردن پرچم کشورمان ایران،عاجز بوده و با سکوت و تصمیماتی خارج از ضوابط و قوانین باعث از بین رفتن وجهه این ورزش در کشور واجحاف حق قهرمانان واقعی کیک بوکسینگ درجامعه شده است.

سوال اینجاست ؟

 1. ورزشکاران وعلاقمندان به این ورزش در ایران از چه طریقی و با کدام منبع و رسانه واقعی میتوانند راه درست را انتخاب کنند ؟
 2. کدام فدراسیون را در این ورزش انتخاب ودر کدام فدراسیون اقدام به فعالیت نمایند؟
 3. مسئول ورزش کیک بوکسینگ در ایران کیست ؟ چه کسی باید پاسخگوی ورزشکاران وعلاقمندان به این ورزش باشد ؟
 4. کدام مسابقه انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ است ؟
 5. چند نفر در ایران در یک سال ملی پوش هستند و قهرمان جهان این ورزش ؟
 6. این ورزش در سال چند اعزام جهانی دارد ؟
 7. چند نفر مربی و سرمربی تیم ملی هستند ؟
 8. آیا این قهرمانان پاداش قهرمانی دریافت میکنند واز تسهیلات قهرمانی استفاده میکنند ؟
 9. آیا ورزشکار،قهرمان ویا مربی که بخواهد حق تضییع شده خود را طلب کند ،کدام مقام مسئول و کدام ارگان جوابگو خواهد بود؟
 10. این چه تیم ملی است که ملی پوشان باید از جیب هزینه کرده و مشت بخورند ؟

فدراسیون انجمن های ورزشی ، فدراسیون ورزشهای رزمی و فدراسیون ورزش کارگری در ورزش کیک بوکسینگ فعالیت نموده و اقدام به برگزاری مسابقات و اعزام های برون مرزی کرده وبا دریافت هزینه های شخصی از ورزشکاران بی بضاعت دراین مسابقات و درغالب انتخابی تیم ملی و اعزام هایی با تاییدیه و شورای برون مرزی به جامعه کیک بوکسینگ تحمیل می شوند.

ورزش کیک بوکسینگ1

بدون شک تنها راه برون رفت از این آشفته بازاروتعطیلی دکه های درآمدزایی با هدف سودجویی شخصی وغیرقانونی وسواستفاده های ابزاری افرادی که خود را مدیرورئیس به جامعه تحمیل میکنند و البته این شرایط بستری مهیا شد برای رونق اقتصادی و جایگاه های مختلف اجتماعی این افراد، واین صدمات و آسیب ها فقط و فقط متوجه وگریبان جوانان علاقمند کشورمان شده است که هدفی جز پوشیدن پیراهن تیم ملی و اهتزاز و افتخار آفرینی کشورمان ایران در میادین بین المللی ورزش نیست.

به عنوان قهرمانی که زندگی، سلامت وجوانی خود را فدای این ورزش و بالابردن پرچم ایران در میادین رسمی بین المللی ،آسیایی و جهانی نموده ام،امیدوارم با توجه به شرایط اسف ناک این ورزش درایران و جلوگیری ازهدررفتن سرمایه ها واستعدادهای ورزشی وهمچنین طبق شواهد گذشته جلوگیری ازمهاجرت و پناهندگی قهرمانان این رشته به کشورهای دیگرو سواستفاده های شخصی افراد در ابعاد مختلف،و حفظ وجهه این ورزش در کشور با نظارت ورسیدگی مسئولان وزارت ورزش چاره ای اساسی وتصمیمی به نفع ورزش اتخاذ نمایند. یقینا با تصمیم گیری قاطعانه ،اجرا و نظارت مستقیم ازسوی مدیریت وزارت ورزش این معضل بزرگ در دو دهه درایران پایان خواهد یافت.

سید حسین نجفی زاده از قهرمانان رشته کیک بوکسینگ است؛ وی قهرمان جهان و آسیا از فدراسیون جهانی کیک بوکسینگ واکو WAKO است و اولین مدال آور جهانی کیک بوکسینگ استایل لوکیک WAKO می باشد