ارزیابی وزارت کشور در حوزه اطلاع‌رسانی، استانداری همدان را در جشنواره سفرهای استانی وزارت کشور به عنوان رتبه سوم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، در ارزیابی وزارت کشور در حوزه اطلاع‌رسانی و مستندسازی سفرهای استانی درسال۹۷ با عنوان "جشنواره سفرهای استانی "با نظر نهایی هیات داوران استانداری گلستان، استانداری کرمان و استانداری  همدان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده‌اند.

این جشنواره با تاکید وزیر کشور و با هدف تحرک وپویایی استان‌ها، توسعه متوازن منطقه‌ای، توجه به استان‌ها وسفر مدیران به شهرستان‌هاتوسط مرکز اطلاع‌رسانی واموربین الملل وزارت کشور برگزار شده است.