مدیرکل‌ دفتر امور بانوان استانداری همدان با رییس سازمان بین المللی اکو و معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در جشنواره مد و لباس دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، مدیرکل‌ دفتر امور بانوان استانداری همدان با رییس سازمان بین المللی اکو و  معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در جشنواره مد و لباس دیدار کردند.

در این دیدار در خصوص برگزاری همایش و یا جشنواره ای دیگر در خصوص طراحی‌ لباس متناسب با فرهنگ ملی ایران تبادل نظر شد.

 در ادامه ضمن بررسی نقش زنان در صلح، به برگزاری همایشی مرتبط به طراحی لباس صلح نیز اشاره شد.