سید مصطفی موسوی که بیش از این رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد استان و مدیر پیاده راه های شهرداری شهر همدان بود با حکم سید سعید شاهرخی استاندار همدان به عنوان شهردار شیرین سو منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، با حکم سید سعید شاهرخی استاندار همدان، سید مصطفی موسوی به عنوان شهردار شیرین سو منصوب شد.

موسوی که  از فعالین حوزه جوانان و سازمان های مردم نهاد است بیش از این معاون مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر و رئیس مجمع سازمان های مردم نهاد استان و مدیر پیاده راه های شهرداری شهر همدان بوده است.

لازم به ذکر است، استاندار همدان در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید و بکارگیری جوانان در انتصابات اخیر در استان توجه ویژه ای به حوزه جوانان داشته است.