دارابی گفت: پس از ورود افراد به داخل اتاق فرد مصدوم؛ بگو مگویی بین همراهان بیمار پیش می‌آید و یکی از طرفین وی را به اورژانس می‌کشاند که متاسفانه درگیری بالا می‌گیرد و در این بین یک جوان 27 ساله به قتل می رسد

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مومنعلی دارابی اظهار داشت: این حادثه ساعت 13 و 40 دقیقه امروز یک‌شنبه در بیمارستان آیت‌الله علیمرادیان نهاوند رخ داد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند تصریح کرد: به دلیل درگیری بین تعدادی از اهالی روستایی در نهاوند یک نفر مجروح و در بیمارستان علیمرادیان نهاوند بستری شد که امروز تعدادی از بستگان فرد مصدوم برای عیادت از بیمار در بیمارستان حاضر شده بودند.

دارابی افزود: پس از ورود افراد به داخل اتاق فرد مصدوم؛ بگو مگویی بین همراهان بیمار پیش می‌آید و یکی از طرفین وی را به اورژانس می‌کشاند که متاسفانه درگیری بالا می‌گیرد و در این بین یک جوان 27 ساله به قتل می رسد