گرزین گفت: از همه مدیران و روسای ادارات تقاضا دارم بدون هماهنگی با مدیریت منابع انسانی قول جابجایی نیروی انسانی را به کسی ندهند و ضرورت بر توزیع وجابجای نیروی انسانی براساس شایستگی و تخصص خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان با حضور گرزین مدیر منطقه همدان، مدیران و  مسئولان دیگر ادارات برگزار شد.

در این جلسه که آئین نامه بازنشستگی موردبحث  و بررسی قرارگرفت، مدیرمنطقه با اشاره به حضور نداشتن تعدادی از مدیران، روسای ادارات و کارشناسانی که  کلیدی  هستند گفت: در این شرایط  خلأ بزرگی در مخابرات ایجاد می شود و  لذا بسیاری ازگردش های کاری تغییر  خواهد کرد و مدیران حاضر بایستی با تلاش بیشتر این خلاء را پرکنند.

 گرزین افزود:  از همه مدیران و روسای ادارات تقاضا دارم بدون هماهنگی با مدیریت منابع انسانی قول جابجایی نیروی انسانی را به کسی ندهند  و ضرورت بر توزیع وجابجای نیروی انسانی براساس شایستگی و تخصص خواهد بود.