حراج هشتاد اثر از هنر مدرن و کلاسیک ایران با اجرای حسین پاکدل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه تجسمی خبرگزاری موج یازدهمین دوره حراج تهران در حالی در هتل پارسیان آزادی تهران آغاز به کار کرد که افرادی بیش از ظرفیت پیش بینی شده در سالن محل برگزاری حضور پیدا کرده بودند؛ به نحوی که حتی صندلی های رزرو شده  ویژه خبرنگاران توسط برخی مهمانان اشغال شده بود و برگزار کنندگان هم از خالی کردن آنها امتناع  کردند.

حسین پاکدل اجرای این دوره حراج را هم به عهده داشت.

اولین اثری که به حراج گذاشته شد، اثری از جمشید سماواتیان آغاز شد که ۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

 دومین اثر، متعلق به گارنیک درهاکوپیان بود که درنهایت به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

سومین اثر، تابلوی نقاشی بدون عنوان پروانه اعتمادی بود که ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

چهارمین تابلو متعلق به جعفر روح‌بخش بود که تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی بدون عنوان و فیگوراتیو صادق تبریزی که ۳۰۰ الی ۴۰۰ قیمت‌گذاری شده بود، ۴۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر ششم، سواران را چه شد؟ عنوان تابلوی ناصر اویسی بود که ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

هفتمین اثر متعلق به منوچهر نیازی بود که به مبلغ دویست میلیون تومان فروش رفت.

اثر عبدالرضا دریابیگی هشتمین اثر بود که در ابتدا به مبلغ نهایی سیصد میلیون تومان چکش خورد اما بعد از اینکه خریدار اعلام کرد آن را با اثر دیگری اشتباه گرفته در قیمت گذاری دوباره به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان فروش رفت.

در ادامه این مراسم اثر بدون عنوان لیلی متین دفتری به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

اولین اثری که از منیر فرمانفرماییان  هنرمند فقید و رکورددار این حراج در این دوره ارائه شد، تابلوی آبرنگی بود که با قیمت پایه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان عرضه شد و در نهایت ۳۴۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر بعدی تابلوی گل‌های کوکب محمود جوادی‌پور، بود که ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

در ادامه تابلوی ابوالقاسم سعیدی با قیمت پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان ارائه شد که در نهایت، ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

در ادامه اثر آبرنگ احمد وثوق احمدی ۵۵ میلیون تومان خریداری شد.

پس از آن تابلوی بدون عنوان و دو لته‌ای فریده لاشایی نیز ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر بعدی متعلق به سیراک ملکونیان بود که ۳۸۰ میلیون تومان خریداری شد.

اثر بدون عنوان مسعود عربشاهی که از ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، و در حدود سی دقیقه ای که از آغاز برنامه گذشته بود اولین اثر  میلیاردی این دوره لقب گرفت و در نهایت یک میلیارد تومان فروخته شد.

در ادامه و تحت تاثیر فروش اثر قبلی، اثر بدون عنوان ابراهیم فرجی که با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان عرضه شده بود، در نهایت با اختلاف قابل توجهی از قیمت پایه تعیین شده به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

 در ادامه این حراج، اولین اثری که با قیمت پایه یک میلیارد تومان عرضه شده بود، مجسمه آهنی ژازه تباتبایی بود که با قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد و دومین اثر میلیاردی حراج یازدهم لقب گرفت. این اتفاق در دقیقه چهلم این رویداد صورت گرفت.

 تابلوی بدون عنوان هوشنگ پزشک‌نیا که با متریال جوهر و آبرنگ روی مقوا عرضه شد، ۱۵۰ میلبون تومان فروخته شد.

  خانواده عنوان اثر حجمی دیگری بود که اثر بهمن دادخواه از مجموعه گروگان‌ها بود که با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون تومان ارایه شد، ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

 تابلوی نقاشی کودکان و اسب‌های سفالی زنده‌یاد جواد حمیدی با قیمت پایه ۷۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

در ادامه تابلوی بدون عنوان حسین کاظمی که ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۱۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر بعدی متعلق به محمود زنگنه بود که یکی از تابلوهای ارزان‌قیمت بود، ۶۵ میلیون تومان خریداری شد.

 تابلوی نقاشی رنگ روغن و کاهگل روی بوم که متعلق به پرویز کلانتری که با قیمت پایه ۴۰۰ میلیون تومان عرضه شده بود، ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

 تابلوی رنگ روغن عبدالحسین رها (محسنی) با عنوان "تنگه ماورا" ۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

 تابلوی نقاشی بهار در کوهین متعلق به حسین محجوبی که ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۲۲۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی نقاشی غروب متعلق به ناصر عصار با قیمت پایه ۵۰۰ میلیون تومان، با همین قیمت فروخته شد. این اثر در سال ۲۰۱۷ در حراج بونامز عرضه شده بود.

اثر سهراب سپهری بیست و هشتمین اثر ارائه شده در این دوره حراج بود که اولین اثر بالای دو میلیارد تومان آن هم بود که در نهایت با قیمت دو میلیارد و دویست میلیون تومان فروش رفت.

به گفته حسین پاکدل این اثر پیش از این در حراج کریستین لندن هم ارائه شده بود.

بیست و نهمین اثر، تابلویی از مرحوم بهمن محصص بود که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود و در نهایت به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

نقاشی بدون عنوان ابوالقاسم سعیدی که در سال ۱۳۳۵ خلق شده بود به قیمت ۱۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

اولین اثر بالای ۳میلیارد تومان ارائه شده در این حراج، سر شاعر متعلق به پرویز تناولی بود که در نهایت با قیمت سه میلیارد و دویست میلیون تومان به فروش رسید. این اتفاق در کمتر از یک ساعت از آغاز این برنامه رخ داد.

سی و دومین اثر ارائه شده در این روز از حراج تهران، دومین اثری بود که از مسعود عربشاهی به فروش گذاشته شده بود و در نهایت به قیمت ششصد میلیون تومان به فروش رفت.

اثری از صداقت جباری که پیش از این در حراج بونامز دوبی ارائه شده بود، در این دوره حراج تهران به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

در ادامه تابلویی از مجموعه شخصی محمدصالح علا و اثر رضا مافی به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

تابلوی بدون عنوان محمد احصایی اثر بعدی بود که با قیمت ۷۰۰تا ۹۰۰میلیون تومان به فروش گذاشته بود و در نهایت به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان به فروش رسید.

نیم میلیارد تومان قیمتی بود که برای سی و ششمین اثر ارائه شده که کاری از نصرالله افجه ای بود پرداخت شد.

اثر از کوروش شیشه گران، تابلوی بعدی ارائه شده بود که ب قیمت پایه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان عرضه شد و در نهایت با قیمت ۷۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر صادق تبریزی هم یک تابلو در ابعاد ۱۰۰در ۸۰ سانتیمتر بود که در ادامه این مراسم به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.

در ادامه این مراسم و در حالیکه به نیمه آثار ارایه شده در این دوره حراج رسید، آثار کلاسیک عرضه شدند. اولین اثر از این گروه که سی و نهمین اثر ارائه شده در این حراج بود به حسن زرین قلم تعلق داشت که در سال ۱۲۲۷ هجری قمری خلق شده بود و به مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

چهلمین اثر، میدان نقش جهان اصفهان بود که توسط محمد حسین مصورالملکی در سال ۱۳۳۸ خلق شده بود و به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

در ادامه اثر علی اکبر مزین الدوله که تک‌چهره میرزا عبدالوهاب خواجه نوری (نظام الملک) بود به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان و اثر عباس کاتوزیان با عنوان تک چهره حسین بهزاد به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

در اثر پیکنیک، خلق شده توسط علی اصغر پتگر در سال ۱۳۴۱ به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان فروش رفت.

پس از آن چهل و چهارمین اثر حاضر در این حراج، ارائه شد که تابلوی بدون عنوانی بود از عباس رسام ارژنگی و به قیمت ۸۰ میلیون تومان فروش رفت.

اثر محمد حبیب محمدی، استاد آیدین آغداشلو و بهمن محصص، به قیمت ۶۰ میلیون تومان فروش رفت.

در ادامه اثر یرواند نهاپتیان با عنوان بازار پارچه فروشان به قیمت ۹۵ میلیون تومان چکش خورد.

اثر سمبات در کیورقیان هم با قیمت ۸۵ بلیون تومان فروخته شد.

۴۴میلیون تومان مبلغی بود که برای تابلوی امامزاده جعفر ورامین، اثر میشا شهبازیان پرداخت شد.

اثر چشم انداز شمال ایران کاری از محسن سهیلی بود که به قیمت ۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

پنجاهمین اثر ارائه شده در این حراج، تابلوی بدون عنوانی از کیخسرو خروش با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان ارائه شد و فروش نرفت.

در ادامه اثر مرمت شده ای از عیسی بهادری با قیمت پایه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان عرضه شد که در نهایت به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی مسجد امام اصفهان اثر حسنعلی وزیری با ابعاد ۴۴در ۳۶ سانتیمتر بود که در سال ۱۳۰۰ خلق شده بود و به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد. 

در ادامه اثر بدون عنوان محمود فرشچیان هنرمند شهیر اصفهانی که با قیمت پایه یک و نیم تا ۲ میلیارد تومان عرضه شده بود در نهایت با قیمت دو میلیارد تومان به فروش رسید. با این فروش رکورد قیمت آثار این هنرمند در یازده دوره حراج تهران شکسته شد.

پرسپولیس اثر مرحوم احمد اسفندیاری بود که در پنجاه و چهارمین گام یازدهمین حراج تهران با مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان به فروش رسید. قیمت پایه این اثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

اثر دیگری از ژازه تباتبایی که بدون عنوان و مرمت شده بود در این حراج با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

در حالیکه اثر حسین زنده رودی از این حراج خارج شده بود، پنجاه و هفتمین اثر ارائه شده دومین اثر منیر فرمانفرماییان در این حراج بود. آسمان آبی عنوان این اثر بود که در سال ۱۳۸۴ خلق شده و در این روز از حراج تهران به قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان به فروش رسید.

اثری از منصوره حسینی پنجاه و هشتمین تابلوی عرضه شده بود که با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلویی از حسین کاظمی که در سال ۲۰۰۸ در حراج کریستین دوبی هم حضور داشته، اثر بعدی ارائه شده بود که به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. این اثر بدون عنوان و در سال ۱۳۵۰ خلق شده بود.

یکی از آثار بهجت صدر تابلوی ارائه شده بعدی بود که به قیمت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به فروش رسید. این اثر با رنگ روغن بر روی آلومینیوم کشیده شده روی فیبر ترسیم شده بود.

اثر بعدی به سیراکیوز ملکونیان تعلق داشت که با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

دومین اثری که از سهراب سپهری در این حراج ارائه شده بود متعلق به مجموعه خصوصی محمدعلی موحد بود که اعلام شد درآمد حاصل از آن به موسسه ای که در امر مدرسه سازی فعال است اهدا خواهد شد. این اثر بدون عنوان به مبلغ دو میلیارد تومان چکش خورد.

تابلوی سه لتی انهدام کیهانی اثر آیدین آغداشلو، به قیمت یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به فروش رفت.

سومین اثر ژازه تباتبایی که در این دوره حراج ارائه شده بود اثر بدون عنوانی بود که با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر بدون عنوان علیرضا اسپهبد با حال و هوایی سورئال و متعلق به مجموعه خصوصی شاهین ترکمان به قیمت ۴۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر بدون عنوان مهدی ویشکایی که پرتره از یک زن سبز پوش بود با قیمت ۳۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.

دومین اثر فریده لاشایی در یازدهمین حراج تهران تابلویی بدون عنوان بود که به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

دومین اثر عبدالرضا دریابیگی در یازدهمین حراج تهذان با عنوان آرامش در کویر که اثری مدرن بود با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر دیگری از پروانه اعتمادی که در سال ۱۳۵۶ خلق شده بود و با گواهینامه هنرمند ارائه می شد به مبلغ ۳۰۰ میلیون به فروش رفت.

سومین اثر ارائه شده از منیر فرمانفرماییان در یازدهمین حراج تهران، اثری بدون عنوان با تکنیک آیینه کاری، نقاشی پشت پلکسی گلاس و گچ روی چوب که در سال ۱۳۹۶ خلق شده بود، با مبلغ سه میلیارد تومان به فروش رسید.

هفتادو یکمین اثر ارائه شده، تابلویی بدون عنوان از جعفر روح بخش با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود که به فروش نرفت.

اثر دیگری از احمد اسفندیاری که در سال ۱۳۸۳ خلق شده بود، با قیمت پایه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان ارائه شده بود و به قیمت ۷۵ میلیون تومان به فروش رسید.

در ادامه اثر بهمن نیکو هم به فروش نرفت.این اثر بر روی مقوا و با آبرنگ در سال ۱۳۹۵ خلق شده بود.

اثر دیگری از مرحوم هوشنگ پزشک نیا در حراج تهران که بین صد تا صدور پنجاه میلیون تومان قیمت گذاری شده بود هم به فروش نرسید.

دومین اثر ارائه‌ شده از رضا مافی هم به فروش نرسید.

اثری از محمد احصایی با عنوان در پاسخ افتاده ام به زاری/آیا بود آن که دست گیرد و با قیمت یک تا یک و نیم میلیارد ارائه شده بود هم به فروش نرسید.

اثری از منصور قندریز که متعلق به مجموعه خصوصی خانواده هنرمند بود، به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر شماره ۲ از مجموعه هیچ پرویز تناولی به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به فروش رسید.

اثر بدون عنوانی از محسن وزیری مقدم که در سال ۲۰۱۴ در حراج بونامز لندن هم ارائه شده بود، با مبلغ ۵۸۰ میلیون تومان به فروش رسید.

آخرین اثر ارائه شده در یازدهمین حراج تهران کاری از حسین زنده رودی با عنوان سین+لام بود که در سال ۱۳۴۹ خلق شده بود، به قیمت دو میلیارد تومان به فروش رسید.

در حالیکه بیش از چهار اثر در این حراج به فروش نرفت، رقم کل فروش ۴۲میلیارد و چهل میلیون تومان اعلام شد اما دقایقی پس از اتمام زمان رسمی حراج اعلام شد اثر فروخته نشده جعفر روح بخش توسط علاقمندی، به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شده و به این شکل جمع کل فروش به ۴۲میلیارد و ۲۰۴ میلیارد تومان افزایش یافت.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها