حدیث امام رضا (ع) درباره خیانت را در اینجا بخوانید.

به گزارش خبرگزاری موج، امام رضا علیه السلام فرموندند:

لَم یَخُنکَ الأمینُ و لکِن ائتَمَنتَ الخائنَ؛

امام رضا علیه السلام:امین به تو خیانت نمى کند، امّا تو خائن را امین مى شمارى.

[ بحار الأنوار، ج. ۷۸، ص. ۳۳۵.]