فیلم‌ های سینمای ایران از جمله «تگزاس»، «خجالت نکش» و «عصبانی نیستم» در هفته‌ ای که گذشت فروش نسبتاً خوبی داشتند .

به گزارش خبرگزاری موج، در هفته‌ ای که گذشت فیلم‌ های سینمای ایران از جمله فیلم‌ های«تگزاس»، «خجالت نکش» و «دلم می‌خواد» فروش خوبی داشتند.

در ادامه، جدیدترین آمار فروش فیلم‌ های سینمای ایران را مشاهده می‌کنید:

فیلم سینمایی«تگزاس» با در اختیار داشتن 78 سالن سینمایی؛ 10 میلیارد و 700 میلیون تومان

فیلم سینمایی «خجالت نکش» با در اختیار داشتن 120 سالن سینمایی؛ 3 میلیارد و 200 میلیون تومان

فیلم سینمایی«عصبانی نیستم» با در اختیار داشتن 68 سالن سینمایی؛ 3 میلیارد و 40 میلیون تومان

فیلم سینمایی«چهار راه استانبول» با در اختیار داشتن 47 سالن سینمایی؛ 2 میلیارد و 930 میلیون تومان

فیلم سینمایی«دلم می‌خواد» با در اختیار داشتن 77 سالن سینمایی؛ 690 میلیون تومان 

فیلم سینمایی«دشمن زن» با در اختیار داشتن 100 سالن سینمایی؛ 472 میلیون تومان 

فیلم سینمایی«در وجه حامل» با در اختیار داشتن 38 سالن سینمایی؛ 61 میلیون تومان