محمد جواد حق شناس ضمن انتقاد از مدیران منتسب شهردار تهران گفت:مدیران شهرداری با شورا تعاملی ندارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمد جواد حق شناس با انتقاد از رویکرد حناچی در انتصاب مدیران گفت:متاسفانه مدیران شهرداری خود را ملزم به تعامل با شورا نمی دانند.

وی افزود:با وجود اینکه ٥ ماه از انتخاب شهردار اصلاح طلب می گذرد مدیران شهرداری قصد بی توجهی به جایگاه شورا را دارند.

حق شناس تاکید کرد:متاسفانه عدم درست از جایگاه شورا سبب شده است شورا از وظیفه خود باز بماند و بدنه شهرداری دلگرمی و ثبات در انجام امور نداشته باشند.