محسن هاشمی درباره چرایی حضور ریاست جمهوری به شوخی گفت:در گذشته برنامه های مترو با رئیس جمهور افتتاح می شد و الان می خواهیم به گذشته برگردیم.

صبح امروز در حالی نیمه جنوبی خط 6 مترو تهران افتتاح شد که رئیس جمهوری نیز در این برنامه حضور داشت. محسن هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج مبنی بر چرایی حضور ریاست جمهوری به شوخی گفت:در گذشته برنامه های مترو با رئیس جمهوری افتتاح می شد و الان می خواهیم به گذشته برگردیم.

گفتنی است برخی معتقدند با توجه به همسویی سیاسی دولت و مدیریت شهری حضور رییس دولت می تواند سر آغاز پرداخت سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی تلقی شود.